U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Wat staat er op de EU-agenda voor het najaar?

29 augustus 2018 - door Stagiair

De zomer loopt op zijn einde, dat betekent dat het Europese circus zich terug in gang trekt. Wat zijn de belangrijkste issues van het najaar van 2018? VLEVA zet het voor u op een rijtje!

Placeholder

Nieuwe website

We beginnen met een primeur! Op 17 september lanceert VLEVA een gloednieuwe website. De huidige website kan momenteel wat tekenen van ouderdom vertonen, onze excuses hiervoor. Vanaf half september is VLEVA 3.0 te vinden op uw vertrouwde adres. Volg ons de volgende weken op de voet voor meer nieuws hierover.

MFK

De onderhandelingen over het volgend Meerjarig Financieel Kader (MFK) zijn volop aan de gang. Terwijl op het hoogste politieke niveau wordt onderhandeld over de algemene begroting, worden parallelle onderhandelingen gehouden over de sectorvoorstellen die voortkomen uit dit MFK. Zo organiseert VLEVA, in samenwerking met de Vlaamse Overheid, heel wat sessies over deze sectorvoorstellen. Voor de zomer vonden er reeds sessies plaats over ErasmusCEF TransportHorizon Europe en COSME. In september gaan we verder op dit elan:

Toekomst van de EU

Commissievoorzitter Juncker lanceerde 5 pistes over de toekomst van de Europese Unie. Hij legde daarbij de bal in het kamp van de lidstaten. Zij beslissen over de toekomst van het Europees project. Op 9/5/19 vindt er onder het Roemeens voorzitterschap een belangrijke top plaats waarop er knopen moeten doorgehakt worden. Naast de online burgerraadpleging worden er ook fysieke consultaties gehouden bij burgers. Zo kan je op 26 september in Heist op den Berg je zeg doen op de gebEUrtenissen van VLEVA in samenwerking met Pop up Europa! 

Sectorale dossiers

Het najaar van 2018 wordt een belangrijke periode voor de Europese Unie, met de verkiezingen van mei 2019 in het vooruitzicht. De instellingen hopen om bepaalde wetgevende kwesties af te ronden voordat er een nieuw Parlement verkozen wordt. In welke dossiers kan u vooruitgang verwachten? Hieronder een overzicht.

Belastingen en douane

De Commissie probeert vooruitgang te boeken in verschillende belastingdossiers zoals het nieuwe btw-regime en de vennootschapsbelasting. Beide dossiers zijn wat drempels tegengekomen in de Raad. Hopelijk brengt het najaar meer geluk.

Interne markt

De Commissie wil nog enkele dossiers afronden voor de verkiezingen: het voorstel rond digitale contracten, het online oprichten van bedrijven en het goederenpakket behoren daar zeker toe.

Consumenten

We kijken uit naar de onderhandelingen rond de ‘New Deal’ voor consumentenbescherming. Dit nieuwe voorstel moet consumentenbescherming naar de 21e eeuw brengen.

Sociale bescherming

De interinstitutionele onderhandelingen (trialogen) rond de herziening van de richtlijn evenwicht werk-privé voor werkende ouders gaan van start in september. Het zal zwoegen worden om dit dossier nog af te krijgen voor de Europese verkiezingen. Volg het dossier hier op de voet.

Onderwijs

Ook op vlak van onderwijs staat er heel wat op de agenda. Zo worden binnenkort de onderhandelingen gestart over het verbeteren van leren van talen. Daarnaast kijken we uit naar acties met betrekking tot automatische erkenning van diploma’s in het hoger onderwijs, de Europese onderwijsruimte en netwerken van Europese universiteiten.

Energie 

In het Europees Parlement werden in juli drie belangrijke voorstellen van het pakket “schone energie voor alle Europeanen”goedgekeurd. Het gaat om voorstellen over de governance van de energie-unie, het verbeteren van energie-efficiëntie en het verhogen van het gebruik van hernieuwbare energie in Europa. Aangezien daarnaast de herziening van de energieprestatierichtlijn voor gebouwen definitief afgerond is, staan nu nog 4 van de 8 voorstellen van het pakket op de agendaDeze gaan over de opzet van de elektriciteitsmarkt en betrouwbare energievoorziening. Men hoopt dat de onderhandelingen (trilogen) tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad over de voorstellen in verband met het market design van de elektriciteitsmarkt tot een akkoord komen tegen eind 2018. Volg hier de verschillende dossiers op.

Milieu en Klimaat 

Circulaire economie blijft een hot topic! Voor het Oostenrijks voorzitterschap vormt de EU-strategie voor kunststoffen één van de prioriteiten. De Europese Commissie publiceerde begin dit jaar de allereerste Europese strategie voor kunststoffen. Het hoofddoel is ervoor te zorgen dat alle plastic verpakkingen op de EU-markt in 2030 recycleerbaar of herbruikbaar zijn. Op de agenda staat verder; de herziening van de meststoffenverordening, de nieuwe maatregelen om het hergebruik van afvalwater in landbouw te bevorderen en de thema’s CO2-uitstoot van wagens en lichte bedrijfsvoertuigen en CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen. Kortom, het wordt uitkijken naar de EU-positie voor COP24 in Katowice op 9 oktober. Zoveel is zeker! 

Onderzoek en innovatie

Alle ogen zijn gericht op de totstandkoming van Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020. Blijft het budget op de voorgestelde 100 miljard euro of wordt het nog verhoogd? Hoe zal de structuur verder uitgewerkt worden? Volg het dossier hier op de voet.

Transport

Als gevolg van de mobiliteitspakketten van mei 2017november 2017 en mei 2018 liggen er heel wat dossiers op de onderhandelingstafel van het Europees Parlement en de Raad. Wegbeprijzing, de sociale aspecten van wegvervoer en gecombineerd vervoer, om maar enkele te noemen. Het eerste wetgevend initiatief waarover de trilogen zullen opgestart worden in september, is de interoperabiliteit van tolheffingssystemen (EETS-richtlijn).

Volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven van Europese beleidsontwikkelingen die relevant zijn voor Vlaanderen!

Algemeen account: @VLEVA

Jan, algemeen directeur: @JanVLEVA

Nand, liaisonofficer voor economisch bestuur, digitale agenda, betere regelgeving, regionale ontwikkeling en stedelijk beleid: @NandDKVLEVA

Veronique, liaisonofficer voor interne markt, handel, consumentenbeleid, belastingen, douane, ondernemingsbeleid, mededinging en cultuur: @VeroniqueVLEVA

Hanne, liaisonofficer voor onderwijs, werk en sociale zaken: @HanneVLEVA

Melanie en Ina, liaisonofficers voor energie, milieu, klimaat en plattelandsontwikkeling: @MelanieVLEVA en @InaDeVlieger

Simon, liaisonofficer voor onderzoek, innovatie, transport en hoger onderwijs: @SimonVLEVA

Maak een account aan

Volg ons