U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Waarom het EU- actieplan circulaire economie zo'n impact heeft

26 januari 2021 - door Grete Hellemans

Zoals je eerder al kon lezen bij VLEVA lanceerde de Europese Commissie een nieuw actieplan voor Circulaire economie. Eén van de belangrijkste bouwstenen van de Europese Green Deal, de nieuwe duurzame groeistrategie van de Europese Unie.

De relevantie van dit actieplan werd meteen bewezen door het grote aantal deelnemers (414 om precies te zijn) voor de webinar ‘EU- actieplan circulaire economie: waar moet Vlaanderen op inzetten?’ op donderdag 21 januari 2020. Nooit eerder bereikten we - VLEVA en de Minaraad - zoveel geïnteresseerden tegelijkertijd. En uiteraard zaten vooral onze sprekers - experts terzake - daarvoor iets tussen.

Een uitgebreid verslag, de presentaties én de volledige webinar kan je (her)bekijken op de VLEVA-eventpagina. Wij geven je graag een beknopte terugblik én vroegen ook feedback aan de deelnemende leden.

Placeholder

De sprekers

Marjan Decroos (attaché Milieu bij de algemene afvaardiging van de Vlaamse Overheid bij de EU) schetst de prioriteiten van het Portugese voorzitterschap. Onder het motto ‘Time to deliver. For a fair, green and digital recovery’ bouwen de Portugezen voort op de in juli 2020 afgesproken “financiële bazooka”. Dat moet de lidstaten helpen bij het herstel na de COVID-crisis. 

Werner Bosmans (policy officer duurzame productie, producten en consumptie bij DG Milieu) geeft duiding bij de opzet van het actieplan. Het doel: een circulaire economie die zowel klimaatneutraal als competitief is. Het plan is bovendien sterk gelinkt aan het Europese Herstelplan. De extra financiële middelen kunnen nieuwe projecten en initiatieven ondersteunen.  

Lieze Cloots (hoofd Internationaal Beleid OVAM) geeft duiding bij de acties die Vlaanderen onderneemt. Daarnaast kaart ze het belang van het stakeholderinitiatief van de Europese Commissie aan. Op die manier krijgen gelijkgestemde partners in de Europese Unie de kans om met elkaar in contact te komen. Ook bij de hertekening van ‘Vlaanderen circulair’ is de betrokkenheid van de stakeholders (maatschappelijke vijfhoek) prioritair. 

Het panel

Afsluiten deden we met een paneldebat met moderator Helga van Der Veken (senior advisor duurzaamheid bij KBC Bank). 

Enkele belangrijke quotes:

 “Typerend voor de industriële sector is dat we een heel brede sector zijn. Denk aan farma, biotech, e.a. Wij leveren zo aan heel wat waardeketens. Dat maakt dat we een grote verantwoordelijkheid hebben. We nemen die graag op. Daarom verwachten we nu meer focus en oplossingsgerichtheid om de barrières weg te werken die zich vandaag bevinden tussen thematische opdelingen en bevoegdheden op verschillende niveaus.” 

Sophie Bracke, essenscia Vlaanderen
 

“In die binnenste cirkels wordt nog vaak productminded gedacht en dat zien we ook in het actieplan. Maar de dematerialisatie op zich, die vinden we nog weinig terug. We moeten echt durven nadenken hoe we minder materiaal gaan gebruiken.” 

Karl Vrancken, VITO 
 

“We moeten volgens ons niet enkel streven naar een circulaire economie, maar naar een sociale circulaire economie. Een donuteconomie, een economisch model in functie van de noden van de planeet, maar ook in functie van de noden van de samenleving.”

 Joren Verschaeve, HERW!N
 

De VLEVA-leden

Vlaamse Milieumaatschappij 

Een transitie naar circulair denken in de waterkringloop biedt opportuniteiten voor een efficiënter waterbeheer. Circulair water wordt dan ook steeds meer verankerd in talrijke acties en beleidsplannen, zoals bijvoorbeeld de Blue deal. Het wordt zowel in het beleid als in de praktijk steeds meer als regel naar voor geschoven. De linken naar het waterdomein in het actieplan zijn vandaag te beperkt. Een interessant aanknopingspunt is de aandacht voor onderzoek, financiering, ondernemerschap, internationale aspecten, consumentengedrag. Een belangrijke rol voor VLEVA is de signaalfunctie voor opportuniteiten inzake EU-projectfinanciering.

Boerenbond

Het actieplan wordt positief onthaald, maar het mist wel duidelijkheid. De agrarische sector is cruciaal in zowel bio-economie als in het sluiten van de voedselketen. Enkel zo kan onze maatschappij volledig circulair werken. Een goed functionerende bio-economie in de EU is echter afhankelijk van een dynamische land- en bosbouwsector. Wil de bio-economie haar volle potentieel bereiken, dan moet zij een prioriteit blijven voor de EU en moeten coherente maatregelen en financiering beschikbaar gesteld worden. 

North Sea Port

Om ervoor te zorgen dat het industrieel-logistiek complex van North Sea Port kan uitgebouwd worden op een competitieve én duurzame wijze, is transitie nodig op 3 vlakken die inherent met elkaar zijn verweven: klimaatneutraliteit, circulariteit van energie, materialen en ketens en tenslotte een duurzame modal shift. Het havenbedrijf neemt haar verantwoordelijkheid in diverse vormen. Het EU-actieplan biedt focus en kansen voor onze organisatie en voor onze stakeholders om de transitie via concrete programma’s en acties te versnellen. Een ambitieuze beleidsdoelstelling op alle niveaus van de ‘circulaire cirkels’ is belangrijk als hefboom voor de opschaling van circulaire business. De webinar was voor ons zeer nuttig omdat de heldere presentaties, elk met hun eigen invalshoek én ingrijpend op een eenduidig kader, het geheel overzichtelijk maakten. Het afsluitende debat legde bovendien een aantal opvallende zaken duidelijk bloot: circulariteit gaat verder dan hergebruik en recycling, circulaire economie gaat hand in hand met jobcreatie, enzovoort.

 

Tijdens de webinar werden er ook vele vragen gesteld. Die konden helaas niet allemaal beantwoord worden. Wij bekijken nu hoe we die in (afzonderlijke) infosessies aan bod kunnen laten komen.

Wordt vervolgd ...

 

Maak een account aan

Volg ons