U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

VLM coördineert EU netwerk rond innovatie in plattelandsgebieden en land- en bosbouw

12 oktober 2021 - door Veronique Vennekens

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) coördineert sinds 1 juli 2021 de nieuwe EIP-AGRI Support Facility. EIP staat voor European Innovation Partnership. Die Support Facility zal instaan voor de ondersteuning van netwerkactiviteiten in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de programmaperiode 2021-2027.

EIP Agri 

Het Europees Innovatiepartnerschap EIP-AGRI stimuleert innovatie in de landbouw en bosbouw door bruggen te bouwen tussen onderzoek en praktijk. Enerzijds door het EIP-AGRI netwerk, anderzijds door onderzoeks- en innovatieprojecten. Op die manier wil men een duurzame land- en bosbouw verder stimuleren. Bijvoorbeeld via multi-actor projecten en netwerkactiviteiten.

Placeholder

Tussen 2013 en 2021 bestond er al zo’n innovatiepartnerschap. Het enthousiasme en de toewijding van de mensen in dit netwerk waren essentieel voor het succes van EIP-AGRI. Voor velen was het partnerschap een meerwaarde.

Ook VLM was de voorbije 8 jaar actief binnen dit netwerk. Ze werkten succesvol samen met enkele partners binnen het EIP-AGRI Service Point. Dit Service Point ondersteunde met succes de opbouw en groei van het EIP-AGRI netwerk. Landbouwers, onderzoekers en adviseurs werden samengebracht om innovatieve kennis vanuit de praktijk en onderzoek met elkaar te delen en zo innovatie te stimuleren. Alle innovatieve thema’s die in het EIP-AGRI netwerk behandeld werden, werden opgenomen in de Europese ‘Green Deal’ en de ‘Boer tot Bord’ strategie. 

De ervaring uit die periode rond interactieve innovatie, multi-actor projecten, kennis co-creatie en ‘peer-to-peer’ leren wordt meegenomen naar de nieuwe programmaperiode. 

Naar een vernieuwde samenwerking

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voorziet de oprichting van één enkel Europees GLB netwerk. Daardoor zal het Europese Innovatienetwerk (EIP-AGRI) worden samengevoegd met het Europese Plattelandsnetwerk (ENRD). VLM diende hiervoor met succes een kandidatuur in.

De VLM zal samenwerken in een consortium met 18 partners uit 15 EU lidstaten. De focus zal vooral liggen op netwerkactiviteiten rond innovatie en kennisuitwisseling in landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling. Dit draagt bij tot de specifieke doelstellingen van het nieuwe GLB. Door het uitwisselen van kennis, innovatie en digitalisering wordt de modernisering van de sector gestimuleerd. 

De volgende jaren wordt sterker ingezet op het verstevigen van de link tussen het GLB en het nieuwe Horizon Europe. VLM wil alle belanghebbenden en innovatieve actoren sterker betrekken met aandacht voor de nieuwe rol van landbouwadviseurs en innovatie-steunpunten in het GLB.

Europese innovatiepartnerschappen

Het Europees Innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid (EIP-AGRI) is één van de vijf EIP’s die werden opgezet door de Europese Commissie. Ze zijn gericht op innovatie en modernisering van de verschillende sectoren.

De EIP’s willen bestaande instrumenten en initiatieven beter stroomlijnen, vereenvoudigen en coördineren en hen aanvullen met passende acties waar nodig. Vooral twee specifieke financieringsbronnen zijn belangrijk voor het EIP-AGRI: het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon Europe en het Europese beleid voor plattelandsontwikkeling.

Lees meer over de periode 2013-2021:

Meer informatie?

Lees meer over het EIP AGRI project op hun website of volg hen op Twitter.

Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de projectmanager bij VLM: Pacôme Elouna Eyenga via PacomeElouna.eyenga@vlm.be.

Maak een account aan

Volg ons