U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

VLEVA-monitor onder de loep: Europees Programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap en Justitieprogramma

03 augustus 2020 - door Simon De Wachter

VLEVA lanceerde een eerste versie van de Monitor deelname Vlaamse actoren aan Europese subsidieprogramma’s (2014-2020). In samenwerking met de nationale contactpunten - de zgn. NCP’s - voor de verschillende subsidieprogramma’s bundelde VLEVA de Vlaamse cijfers in deze monitor voor de programmaperiode 2014-2020.  

De volgende weken gaan we dieper in op de verschillende EU-subsidies die in de VLEVA-monitor aan bod komen. Waar scoorden Vlaamse projecten goed en minder goed in? En welke tips en projectvoorbeelden kunnen Vlaamse actoren inspireren om in de toekomst succesvol deel te nemen aan Europese projecten? Deze week: het Europees Programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap en het Europees Justitieprogramma.
 

Placeholder

Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Het Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bouwt aan een Europese ruimte waarin gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd, beschermd en toegepast. De negen specifieke doelstellingen van het programma zijn:

 • Bevordering van non-discriminatie
 • Bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat, homofobie en andere vormen van intolerantie
 • Promotie van de rechten van personen met een handicap
 • Bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en gendermainstreaming
 • Preventie van geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen en andere risicogroepen
 • Promotie van de rechten van het kind
 • Verzekering van het hoogste niveau van gegevensbescherming
 • Bevordering van de rechten die voortvloeien uit het burgerschap van de Unie
 • Handhaving van consumentenrechten

Cijfers Vlaamse deelname

Schatting totale Vlaamse deelname (2017-2019): €2.964.463,44*

Aantal Vlaamse projecten: 25 projecten*

Percentage Vlaamse deelname op totaal budget: 1,5%*

*berekeningen gemaakt door VLEVA

Info en contact 

Contact Europese Commissie/Europese instellingen: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

Projectvoorbeeld 

Het project “Speak Out: Tackling anti-LGBT hate speech and hate crime” is een initiatief van
partnerorganisaties uit negen verschillende Europese landen. Al deze organisaties hebben een band met de LGBTI+ gemeenschap in hun nationale context en zijn een expertisecentrum rond haatmisdrijven en haatboodschappen. Deze expertise willen ze verspreiden en ter beschikking stellen aan hun samenleving en de professionele actoren die er belang bij hebben. Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+-mensen en koepel van LGBTI+-organisaties, is één van de partners in het project.

Justitieprogramma

Het Europese programma Justice steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken te stimuleren. Daarnaast promoot het:

 • juridische opleiding, met inbegrip van taaltraining over juridische terminologie, met het oog op het bevorderen van een gemeenschappelijke juridische en gerechtelijke cultuur
 • effectieve toegang tot rechtspraak in Europa, inclusief de rechten van slachtoffers van misdrijven en procedurele rechten in strafprocedures
 • initiatieven op het gebied van drugsbeleid (justitiële samenwerking en aspecten van misdaadpreventie)

Vlaamse cijfers

Schatting totale Vlaamse deelname (2014-2019): €3.790.684,87*

Aantal Vlaamse projecten: 41*

Percentage Vlaamse deelname op totale budget: 1,1%*

*berekeningen gemaakt door VLEVA 

Info en contact

Contact Europese Commissie/Europese instellingen: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

Projectvoorbeeld

‘Triple R: Rehabilitation for Recovery and Reinsertion’ is een tweejarig EU-project over de uitwisseling van de beste praktijken tussen EU-lidstaten op het gebied van herstel van drugsverslaving. Het project heeft als doel recidivisme en misdaad met betrekking tot drugsverslaving terug te dringen. En om de kosteneffectieve en productieve modellen voor drugsrehabilitatie en sociale reïntegratie van drugsverslaafden te verspreiden. Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen is één van de partners in dit project.

Wil je meer te weten komen over de Vlaamse deelname aan andere Europese subsidieprogramma’s? Lees dan hier de volledige monitor.

Maak een account aan

Volg ons