U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

VLEVA-monitor onder de loep: Creative Europe en Europa voor de Burger

13 juli 2020 - door Simon De Wachter

VLEVA lanceerde een eerste versie van de Monitor deelname Vlaamse actoren aan Europese subsidieprogramma’s (2014-2020).  In samenwerking met de nationale contactpunten - de zgn. NCP’s - voor de verschillende subsidieprogramma’s bundelde VLEVA de Vlaamse cijfers in deze monitor voor de programmaperiode 2014-2020.  

De volgende weken gaan we dieper in op de verschillende EU-subsidies die in de VLEVA-monitor aan bod komen. Waar scoorden Vlaamse projecten goed en minder goed in? En welke tips en projectvoorbeelden kunnen Vlaamse actoren inspireren om in de toekomst succesvol deel te nemen aan Europese projecten? Deze week: Creative Europe en Europa voor de Burger.

Placeholder

Creative Europe

Creative Europe (2014-2020) is een subsidieprogramma van de Europese Commissie dat in het leven is geroepen om de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren te bevorderen en ondersteunen.

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

 • een subprogramma Cultuur voor de culturele en creatieve sectoren,
 • een subprogramma Media voor de audiovisuele sector,
 • een cross-sectoraal luik om sectoroverschrijdende kennisuitwisseling te stimuleren. 

Cijfers Vlaamse deelname

Schatting totale Vlaamse deelname (2014-2018): ca. €50.321.881,06. Op jaarbasis betekent dit iets meer dan €10 miljoen.

 • Media: €25.450.661.34 (= VL €15.408.051,82 + Pan EU €10.438.167,00)
 • Cultuur: €24.475.662,24 (= samenwerkingsprojecten €12.531.397,24 + platformen €3.500.000 + netwerken €8.444.265)
 • Cross-sectoraal: €395.557,4 (geen projecten voor 2018)

Aantal Vlaamse projecten

 • Media: 341 projecten (330 VL projecten + 11 Pan EU projecten)
 • Cultuur: 138 projecten (112 samenwerkingsprojecten + 17 platformen + 9 netwerken)
 • Cross-sectoraal: 2 projecten 

Percentage Vlaamse deelname op het totale budget: 9,89%

Achter de cijfers

Bovenstaande cijfers zijn schattingen. Ze zijn gebaseerd op wat het Europees agentschap EACEA nationaal verzamelde (niet ingedeeld volgens regio’s of gewesten).

Hoe werden de Vlaamse cijfers uit de Belgische totalen gefilterd?
a. Organisaties gevestigd in het Gewest Vlaanderen, de ontvangen CE-ondersteuning en de projectaantallen.
b. Organisaties gevestigd in het Gewest Brussel die ook in het NL of uitsluitend in het Engels communiceren. (Let op: zowel CED-FL als CED-WALBXL bedienen het Brusselse gewest) Voor het subprogramma Media werd gekeken naar de organisaties die in Brussel gevestigd zijn, maar die een pan-Europese scope hebben of als Europese organisatie zijn opgericht.

Exclusief onderstaande acties, die het agentschap EACEA zelf coördineert:

Hoe doen de Vlaamse projecten het?

Wat doen we goed?

 1. Vlaamse actoren zijn professionele partners met een goede reputatie: o.a. flexibel, pragmatisch, goed georganiseerd en meertalig.
 2. Vlaamse actoren hebben brede expertise en ervaring in het internationaal samenwerken, onderbouwd door brede netwerking met stakeholders.
 3. De culturele, creatieve en audiovisuele sectoren voelen zich bovengemiddeld geruggesteund door de Vlaamse overheid in vergelijking met andere Creative Europe participerende landen.

Wat kan beter? 

 1. De communicatie met de Europese administratie. 
 2. Meer nood aan structurele samenwerking en overvloeiing tussen de verschillende EU-programma’s.

Tips

 1. Zorg ervoor dat jouw project innovatief is en een Europese of internationale component heeft.
 2. Heb je partners nodig voor jouw project? Zorg er dan voor dat je hen goed leert kennen en een sterk partnerschap uitbouwt.
 3. Begin op tijd aan je aanvraag. En verzamel alle nodige documenten ruim vooraf.

Info en contact

Vlaams contactpunt - Creative Europe Desk – Vlaanderen & Brussel

Contact Europese Commissie

Projectvoorbeeld

BIG BANG Festival is een avontuurlijk muziekfestival voor een jong publiek. Grote cultuurhuizen in 15 steden, verspreid over Europa en Canada, worden jaarlijks omgetoverd tot een groot muzikaal labyrint. Zo’n 60.000 kinderen en hun familie vinden jaarlijks de weg naar het festival en ontdekken er de rijkdom en diversiteit van muziek en klankkunst.

Alle BIG BANG partners:

 • Zonzo Compagnie (Antwerpen, BE)
 • BOZAR (Brussel, BE)
 • Muziekcentrum De Bijloke (Gent, BE)
 • deSingel Internationale Kunstcampus (Antwerpen, BE)
 • Centro Cultural de Belém (Lissabon, PT)
 • Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ES)
 • Οnassis Stegi (Athene, GR)
 • Opéra de Lille (FR)
 • Opéra de Rouen (FR)
 • Opéra de Rennes (FR)
 • Wilminktheater & Muziekcentrum Enschede (NL)
 • The Ark (Dublin, IE)
 • Eesti Kontsert (Tallinn, EE)
 • City of Reykjavik (IS)
 • Les Incomplètes (Québec, CA)
 • National Arts Centre/Centre National des Arts (Ottawa, CA)
 • AAP Media (Antwerpen, BE)

In het kielzog van het festival ontmoeten de BIG BANG partners elkaar voor het uitwisselen van ideeën en projecten en het opzetten van coproducties. Een inspirerende wisselwerking in functie van een gezamenlijke missie: de rijkdom van de muziekwereld op een avontuurlijke manier toegankelijk maken voor kinderen.

Europa voor de Burger

Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren. Het programma ondersteunt projecten die Europese burgers meer inzicht geven in Europese beleidsprocessen. En in projecten die bijdragen aan een grotere betrokkenheid en vrijwilligerswerk op Europees niveau.

Cijfers Vlaamse deelname

Schatting aantal Vlaamse projecten (2014-2019): 58 projecten*

*berekening gemaakt door VLEVA

Hoe doen de Vlaamse projecten het?

Wat doen we goed?

 1. De kerndoelstellingen van het subsidieprogramma zijn goed gekend bij de projectaanvragers.  
 2. De belangstelling voor het programma in het algemeen en voor de indiening van een aanvraag in het bijzonder, is groot. 
 3. Kandidaat-aanvragers kloppen frequent aan bij het contactpunt voor de begeleiding van aanvragen. Vooral inhoudelijk, maar ook technisch en financieel. 

Wat kan er beter?

 1. Aangezien er geen Vlaamse selectieresultaten beschikbaar zijn, is het zeer moeilijk en omslachtig om projecten op te volgen.
 2. Het zoeken en vinden van nieuwe partners verloopt niet zo vlot. 
 3. Een vervolgluik uitwerken aan een project ligt niet voor de hand. Hiervoor moet het lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal subsidielandschap verder verkend worden.

Tips

 1. Een nauwere en frequente samenwerking tussen Europese contactpunten zorgt voor kennisoverdracht en kruisbestuiving. Dat levert in elk geval een meerwaarde op voor de kandidaat-aanvrager. 
 2. Laat je intensief begeleiden, zowel bij de vorming van een samenwerkingsverband als voor de uitwerking van een projectidee. Deelname aan het Regional Contact Making Seminar bijvoorbeeld werpt zeer snel vruchten af.
 3. Kijk ook eens over het muurtje bij andere Europese subsidieprogramma’s die aanverwante thema’s bewerkstelligen.

Info en contact 

Vlaams contactpunt: Europa voor de burger Vlaanderen
E. europavoordeburger@vlaanderen.be | T. 02 553 0626 

Contact Europese Commissie/Europese instellingen

Projectvoorbeeld

Het Easy Towns II-project is een voortzetting van een succesvol project met dezelfde naam en medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het programma Europa voor de Burger. Het project brengt partners uit elf Europese landen samen en is gericht op jongeren, interculturele dialoog, inclusie, integratie en cultureel erfgoed. Het belangrijkste doel van het project is om goede praktijken te verzamelen. En om te onderzoeken hoe burgers door middel van kunst en cultureel erfgoed de dragers van lokale verandering kunnen zijn, dialoog kunnen aanmoedigen en kunnen bijdragen aan het beleidsvormingsproces. Het project wil jonge mensen introduceren in het multiculturele erfgoed in hun omgeving om zo tot een meer inclusieve maatschappij te komen.
 
De leidende partner is de gemeente Heist-Op-den-Berg. Andere partners zijn Vicenza (Italië), Mikiel Anton Vassalli College (Malta), Knezha (Bulgarije), Niepolomice (Polen), L'Alfàs del Pi (Spanje), Pula (Kroatië), Arad (Roemenië), RIJEKA 2020 Llc (Kroatië), Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici (Slowakije), Pforzheim (Duitsland) en Development Agency Kozjansko (Slovenië).

Wil je meer te weten komen over de Vlaamse deelname aan andere Europese subsidieprogramma’s? Lees dan hier de volledige monitor.

Maak een account aan

Volg ons