U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

VLEVA-monitor onder de loep: CEF Transport en LIFE

16 juli 2020 - door Simon De Wachter

VLEVA lanceerde een eerste versie van de Monitor deelname Vlaamse actoren aan Europese subsidieprogramma’s (2014-2020). In samenwerking met de nationale contactpunten - de zgn. NCP’s - voor de verschillende subsidieprogramma’s bundelde VLEVA de Vlaamse cijfers in deze monitor voor de programmaperiode 2014-2020.  

De volgende weken gaan we dieper in op de verschillende EU-subsidies die in de VLEVA-monitor aan bod komen. Waar scoorden Vlaamse projecten goed en minder goed in? En welke tips en projectvoorbeelden kunnen Vlaamse actoren inspireren om in de toekomst succesvol deel te nemen aan Europese projecten? Deze week: CEF Transport en LIFE.
 

Placeholder

CEF Transport

De Connecting Europe Facility (CEF) is het financieringsinstrument voor het TEN beleid. Het focust op doelgerichte investeringen in infrastructuur. CEF Transport draagt bij aan de ontwikkeling van performante, duurzame en innovatieve projecten. Dat doet ze door de missing links en bottlenecks in de transportsector weg te werken. 

Het subsidieprogramma wordt sinds 2014 beheerd door het Europees agentschap INEA. Over de periode 2014-2020 was er een budget voorzien van €30,4 miljard, waaronder €24,05 miljard voor transport. De algemene enveloppe, waaruit ook Vlaanderen kon putten, bedroeg €12,7 miljard.

Cijfers Vlaamse deelname 

Schatting totale Vlaamse deelname (2014-2020): €402 miljoen subsidie voor Vlaamse projectpromotoren

Aantal Vlaamse projecten: 36

Percentage Vlaamse deelname op het totale budget: Tot nu toe zijn 3,36% van alle beschikbare EU-middelen voor CEF Transport naar Vlaamse projecten gevloeid. Als men de beschikbare middelen voor spoor en luchtvaart niet meetelt (geen Vlaamse bevoegdheid), bedraagt het percentage zelfs 4,38% van het totaalbudget.

Hoe doen de Vlaamse projecten het?

Wat doen we goed?

 1. CEF Transport vormt een vitale stimulans voor duurzame modi die in Vlaanderen deel uitmaken van het netwerk, zoals binnenvaart. Deze projecten zijn voornamelijk grensoverschrijdend. Het programma ondersteunt ook de grensoverschrijdende uitrol van telematicatoepassingen. Vlaanderen is zeer actief rond River Information Services (RIS) en ITS Road.
 2. Het programma biedt kansen aan projecten met een lage of geen financiële return on investment
 3. De publieke sector en publieke promotoren kennen CEF Transport goed. Dat resulteerde in een mooie terugvloei naar Vlaanderen.

Wat kan er beter?

 1. Er komen heel wat administratieve lasten kijken bij het aanvraagproces. Houd hier rekening mee bij het schrijven van een subsidieaanvraag. Ook tijdens de looptijd van geselecteerde projecten zijn er jaarlijkse voortgangsrapportages en financiële rapportages. 
 2. Projecten worden sterk gecontroleerd op financieel vlak. Dat vereist van projectpromotoren dat ze allerhande gegevens strikt bijhouden en opvolgen. Projecten kunnen hier ook het onderwerp zijn van een audit. Het is belangrijk dat collega’s die werken rond financiën en aanbesteding/aankoop bij de projectpromotor vanaf dag één betrokken zijn in het project. 
 3. Niet alle potentiële promotoren worden tijdig bereikt via de Vlaamse en Europese communicatiekanalen. Er komen nog altijd laattijdige projectvoorstellen binnen.

Tips

 1. Begin op tijd aan de opmaak van een subsidieaanvraag. De periodes waarin je de aanvraag kan schrijven zijn beperkt in tijd en vragen heel wat voorbereiding (aanvragen van milieuverklaringen en dergelijke). Bereid je goed voor en lees aandachtig het werkprogramma voor je eraan begint. 
 2. Vergeet niet dat je project moet passen binnen het Europese transportnetwerk en het Europese transportbeleid. Louter lokale of regionale projecten maken geen kans onder het Europese infrastructuurprogramma.
 3. Vraag om hulp. Het CEF-team staat voor je klaar om vragen te beantwoorden en je te begeleiden (wat ze niet doen, is je aanvraag schrijven). Daarnaast bundelt het Europees agentschap INEA verschillende FAQs met veel extra informatie.

Info en contact

Het Vlaamse CEF-team binnen het departement MOW bestaat uit 4 personen: Olivier Vandersnickt, Pim Bonne, Heleen Claes en Tijs Van den Berghen. Het CEF-team is steeds te bereiken via: E. cef@mow.vlaanderen.be | T.  02 553 22 69 

Contact Europese Commissie/Europese instellingen

Projectvoorbeeld

Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv, met steun van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg maken. Resultaat? Minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een schoner milieu. 

De binnenvaart is goedkoop, betrouwbaar, duurzaam en in volle groei. Met deze troeven biedt transport via het water een oplossing voor het toenemende fileprobleem op onze wegen. Een schip van 4.500 ton haalt immers tot wel 220 vrachtwagens van de weg.

Om deze container- en duwvaartschepen een vlotte doorgang te bieden, verbeteren we de verbinding tussen de Seine en de Schelde. Dat garandeert economische groei en werkgelegenheid in het hart van Europa. 

Seine Schelde Vlaanderen is echter meer dan investeren in een betere infrastructuur. Het gaat ook om het leven op en langs de waterweg, duurzame oplossingen en een aangename omgeving te stimuleren. 

LIFE 

Het LIFE-programma is een instrument van de EU dat de implementatie van leefmilieu en klimaatacties bestendigt. Het werd gecreëerd in 1992 en de huidige financieringsperiode loopt van 2014 tot 2020 met een totaalbudget van €3,4 miljard.

Er zijn twee subprogramma's: 

 1. Milieu
 2. Klimaatactie

Er wordt gewerkt met een tweetraps aanpak. Conceptnota’s die goedgekeurd worden, mogen een full proposal indienen.

Cijfers Vlaamse deelname

Schatting totale Vlaamse deelname (2014-2016): ca. €20,8 miljoen

Percentage Vlaamse deelname op totaal budget: 1,6%

Hoe doen de Vlaamse projecten het?

Wat doen we goed? 

We slagen erin om met de juiste begeleiding kwaliteitsvolle projecten te schrijven die bijdragen aan de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen. 

Wat kan er beter?

Sinds de start van de tweetraps applicatieprocedure is de succesgraad van ingediende projecten gedaald.

Tips

 1. Een kwaliteitsvol project opzetten kost tijd en ervaring. Laat je dus omringen door de juiste mensen en ga op zoek naar goede partners voor jouw project. 
 2. Zonder matuur project kan je geen levensvatbare conceptnota indienen. Belangrijk om hier dus voldoende tijd en ervaring in te steken alvorens in te dienen.

Info en contact

Vlaams contactpunt
Wim Smits, Agentschap voor Natuur en Bos
E. wim.smits@vlaanderen.be

Stefanie Hugelier, FOD Leefmilieu
E. stefanie.hugelier@health.fgov.be

Projectvoorbeeld

LIFE Belini startte in 2016 als Integraal Project binnen het thema water. Met dit Europese project maken we een sprong voorwaarts richting een goede ecologische toestand in het stroomgebied van de Schelde, meer specifiek binnen het Dijle, Zenne en Demerbekken. LIFE Belini loopt tot eind 2026 en wordt uitgevoerd met acht Belgische partners: de Vlaamse Milieumaatschappij (lead partner), Leefmilieu Brussel, Service Public de Wallonie, de Vlaamse Landmaatschappij, Provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Waterweg, de Watergroep en Vivaqua.

Uniek aan dit project is dat de gewestelijke thematiek van waterbeheer hier gewestoverschrijdend aangepakt wordt in zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Een waterloop, zoals bijvoorbeeld de Zenne, is immers niet gebonden aan gewestgrenzen.

LIFE Belini investeert in totaal meer dan €18 miljoen in een verbeterde water- en structuurkwaliteit, alsook in de aanpak van overstromingen door de aanleg van natuurlijke opvangbekkens. Van het totale projectbudget komt 54% uit Europese subsidies.

Wil je meer te weten komen over de Vlaamse deelname aan andere Europese subsidieprogramma’s? Lees dan hier de volledige monitor.

Maak een account aan

Volg ons