U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

"Visibiliteit op Europese podia opent deuren naar nieuwe Europese opportuniteiten"

05 juni 2020 - door Grete Hellemans

Gastcolumn Astrid Hannes, directeur onderzoek en dienstverlening PXL.

Op 9 mei werd ze 70 jaar. Zonder taart met kaarsjes. Haar verjaardag passeerde zowaar geruisloos in het midden van de Coronastorm die miljoenen burgers wereldwijd al maanden in zijn greep houdt. Een verjaardag in stilte, terwijl er reden genoeg is om die met toeters en bellen te vieren. Europa, een maatschappelijk en politiek project. Een supranationale samenwerking die al 75 jaar voor vrede zorgt. Ook in onze provincie. De impact van de EU op onze Limburgse economie, ons onderzoek en tal van andere maatschappelijke domeinen is heel groot. In mijn positie merk ik dat elke dag. 

Placeholder

Nieuw partnership tussen VLEVA en de provincie Limburg 

Het Europese beleidsniveau lijkt dan wel erg abstract en ingewikkeld, maar onbekend is onbemind. Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap slaat sinds 2006 de brug tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse overheid. Een team van liaisonofficers zorgt voor accurate beleidsinformatie, gidst ons door het Europees subsidielandschap en maakt de juiste ontmoetingen op het juiste moment op het juiste Europese forum mogelijk. Ik kan het weten, want ik maakte enkele jaren deel uit van het VLEVA-team.  

Vanuit die ervaring kan ik als Limburger ook beamen dat de Europese ambitie waarvan de Provincie blijkt geeft met de samenwerking met VLEVA, een goede zaak is. Met Jan Noelmans voorziet de Provincie Limburg sinds oktober 2019 immers een extra liaisonofficer in het VLEVA-team voor Limburg, dat is een zeer positieve ontwikkeling. Want ook al genoot Limburg in het verleden heel wat Europese steun, toch zijn er volgens mij nog onbenutte kansen en EU-subsidiekanalen waar Limburg traditioneel veel minder of niet op inzet.  

Verbinden met impact: voor meer Europa in Limburg en meer Limburg in Europa 

Als directeur onderzoek en dienstverlening van Hogeschool PXL, de hogeschool met het netwerk, kijk ik vanuit een bevoorrechte positie naar de toekomst van het Europese project. Als vertegenwoordiger van de Vlaamse Hogescholenraad in de Stuurgroep van het Europaplatform van het Departement EWI, volg ik het Europese beleid op vlak van onderzoek, ontwikkeling en innovatie op de voet. 

PXL-Research heeft meer dan 50 projecten met Europese steun op de teller en helpt met nieuwe wetenschappelijk onderbouwde inzichten jaarlijks zo’n 150 ondernemingen, ziekenhuizen, zorg- en welzijnsorganisaties, lokale besturen en scholen voort. Onderzoek met impact op de directe omgeving als het ware, daar staat het onderzoek van Hogeschool PXL voor.

Ik ben ervan overtuigd dat VLEVA Limburg nog beter kan verbinden met Europa, én dat dat rendeert. Onze korte lijn naar het VLEVA-team brengt nieuwe subsidiekansen naar  PXL-onderzoekers, geeft PXL-onderzoek visibiliteit op de Europese podia en opent deuren naar nieuwe Europese opportuniteiten. Zo werd ons PXL-onderzoek naar slimme streekgebonden groendaken opgepikt als best practice voor de Europese Green Week dit najaar. 

Ook de informele netwerkcontacten maken het verschil. Tot 2015 was ik zelf bij VLEVA actief als liaisonofficer voor de beleidsdomeinen werk, onderwijs, sociale zaken en consumentenzaken. Op mijn laatste VLEVA brokerage event, waarvoor meer dan 130 actoren uit heel Europa naar Brussel afzakten, werd de Europese basis gelegd voor het PXL-onderzoek naar digitaal onderwijs, waarin we als hogeschool met de laptop al jaren pionierden. Nu werken we samen met kennisinstellingen uit heel Europa, Azië en Latijns-Amerika in het domein van digitaal leren en lesgeven, en onderzoeken we al enkele jaren de toepassingsmogelijkheden van augmented reality en artificiële intelligentie in het leerproces. De resultaten vloeien uiteraard ook terug naar Limburg. Omdat we alle expertise in huis hadden, konden we ook in Corona-tijden snel schakelen om ons onderwijs en ons onderzoek van de ene dag op de andere online te laten doorgaan. 

Op 9 mei brandde ik vanuit mijn thuiskantoor stiekem een kaarsje, in de hoop dat Europa nog lang zal leven. In de gloria, in Brussel, maar toch ook vooral in het bronsgroen eikenhout van mijn dierbare provincie. Voor meer Limburg in Europa, en meer Europa in Limburg. 
 

Over Astrid

Sinds 2015 is Astrid Hannes als directeur onderzoek en dienstverlening van Hogeschool PXL in Hasselt ambassadeur van de dynamische PXL-Research community met meer dan 210 onderzoekers. Vanuit 10 expertisecellen en -centra leggen zij nieuwe mogelijkheden in diverse sectoren en disciplines bloot en helpt PXL-Research bedrijven, ziekenhuizen, woonzorgcentra, maatschappelijke organisaties, scholen en lokale besturen bij het detecteren van opportuniteiten én het oplossen van concrete vragen uit de dagelijkse professionele realiteit. Voordien was Astrid Hannes enkele jaren aan de slag bij VLEVA als liaisonofficer voor werk, sociale zaken, onderwijs en consumentenzaken en maakte ze deel uit van VLEVA-subsidieteam. Bij het bruggenbouwen tussen VLEVA-leden, de Vlaamse overheid en Europa kon ze voortbouwen op meer dan 11 jaar praktijkervaring bij het provinciebestuur van Limburg, waar ze eerst als projectmedewerker, later als projectcoördinator meewerkte aan meerdere Europese projecten in het domein van onderwijs en arbeidsmarkt, als interlimburgse contactambtenaar de bestuurlijke samenwerking tussen Vlaams en Nederlands Limburg opvolgde en als permanente vertegenwoordiger van de Provincie Limburg actief was in grensoverschrijdende samenwerking in de schoot van de Euregio Maas-Rijn, één van de oudste euregio’s in Europa.

Astrid Hannes

Maak een account aan

Volg ons