U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Studentenvereniging Minos wint Ster van Europa 2020

17 november 2020 - door Grete Hellemans

Het is gebeurd. De online stemmen zijn geteld en  de winnaar is bekend. In dit toch wel bijzondere jaar ging dé Ster van Europa naar Minos. Een studentenvereniging die Europa dichterbij de student probeert te brengen. Karel Brackeniers, praeses bij Minos Leuven, geeft tekst en uitleg bij deze toch wel atypische vereniging.

Placeholder

Wie of wat is Minos?

“Minos is een politiek neutrale studentenvereniging, actief in zowel Gent als Leuven. We proberen het debat rond de EU en andere Europese thema’s dichterbij de student te brengen. De politieke neutraliteit slaat op de organisatie zelf. Want, in ons ledenbestand proberen wij een zo groot mogelijke diversiteit aan opvattingen en studierichtingen te verzamelen en met elkaar in gesprek te brengen. Minos organiseert debatten, lezingen, gespreksavonden, een jaarlijkse quiz, een jaaroverzicht met Hendrik Vos en Rob Heirbaut (t.v.v. vzw Bindkracht) en tal van andere meer studentikoze activiteiten. En in deze coronatijden doen we dat gewoon online.”

Waarom die nood om ‘de student’ over Europa te informeren?

“Het Europese debat wordt iets te veel als een ver-van-mijn-bed-show gezien. Ondanks de grote impact op ons dagelijkse leven staan we vaak nogal apathisch tegenover dat Europese niveau. Minos probeert die apathie bij studenten weg te werken door een op feiten gebaseerd debat op gang te trekken. En om bepaalde complexiteiten toegankelijker te maken. Daarom staan we ook open voor studenten uit alle studierichtingen.”

Waarom is Europa in Vlaanderen/Vlaanderen in Europa belangrijk voor jullie?

“Omdat het op dit moment de realiteit is. Minos Gent zegt het heel goed op zijn website: ‘We zijn allemaal kinderen van Europa” (vandaar dus de naam Minos). De vraag is dus wat we met die realiteit aan moeten. Wat betekent het om ‘kind van Europa’ te zijn? Wat kan het betekenen? Wat doen we daarmee?” 

“Voor ons is het heel belangrijk om iets echt in vraag te kunnen stellen. Om te kunnen zien wat beter kan, maar ook wat goed is. Minos Leuven is opgericht in de nasleep van het brexit-referendum. Los van de uitslag - waar je voor of tegen kan zijn - was het niveau van het debat en de foute informatie die de ronde deed vaak hallucinant. Terwijl het toch om een belangrijke en terechte vraag ging: hoe zien we onze plaats en rol in Europa en de EU?”

Wat betekent deze prijs voor jouw vereniging?

“Het is vooral een mooie erkenning van het harde werk van al onze oud- én huidige leden. Minos Leuven bestaat ondertussen al vijf jaar. Minos Gent bestaat net iets langer, sinds 2011. Maar al bij al twee jonge verenigingen dus. Het is als kleine en beginnende studentenvereniging vaak een uphill battle: mensen weten niet wat je doet, waar je voor staat en sprekers kennen je niet. Dus, je moet extra hard je best doen om je naamsbekendheid te verdienen, om tussen al die grote studentenverenigingen je plaats te krijgen.” 

“Dé Ster van Europa winnen voelt als een grote erkenning voor dat harde werk. Een nieuwe stap voor Minos. Gelukkig hebben we jaar in jaar uit zeer actieve en geëngageerde leden. Deze prijs is er vooral door hun prestatie! Hij helpt hopelijk de naambekendheid van onze organisatie te vergroten en ons concept uit te dragen.”

Hebben jullie al plannen met de geldprijs?

“Die gaat integraal naar onze werking! We hebben het als jonge vereniging niet erg breed, dus deze prijs is zeer welkom. Hij moet ons toelaten om nieuwe en grotere evenementen te organiseren en een nog groter publiek te bereiken.”

Wat zal de toekomst brengen voor Minos?

Hopelijk een verdere groei. Bij Minos Leuven zijn we net een vzw geworden en zetten we vanaf dit jaar in op een internationale werking. Zo hopen we naast onze verscheidenheid aan studierichtingen en politieke opvattingen een derde dimensie te kunnen toevoegen aan het debat binnen Minos Leuven: een verscheidenheid aan nationaliteiten. Zo kunnen we ook Erasmus- en andere internationale studenten bij onze werking betrekken. Op zeer lange termijn hopen we op de oprichting van Minosafdelingen over heel Europa. Voorlopig blijft dat nog even een droom.”

VLEVA wenst jullie alle succes!

Maak een account aan

Volg ons