U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Rol van imec in EU Chips Act: in gesprek met Executive Vice President en CSO Jo De Boeck

22 februari 2022 - door Veronique Vennekens

Wist je dat elke computer en smartphone microchiptechnologie bevat die bij imec werd uitgevonden? Geen wonder dat alle ogen in Vlaanderen en in de EU gericht zijn op hen sinds de publicatie van de EU Chips Act. Reden te meer om in gesprek te gaan met Jo De Boeck, Executive Vice President en CSO van imec om meer te weten over de rol van imec in de EU Chips Act en de impact van dit nieuw initiatief op hun organisatie.

Wat doet imec precies?

Jo De Boeck, Executive Vice President en CSO imec: “Imec is al sinds het ontstaan, namelijk 38 jaar geleden, de motor achter de vooruitgang in microchiptechnologie. Het is één van de meest toonaangevende R&D centra in nano-elektronica en digitale technologie ter wereld. Samen met onze partners wereldwijd doen we baanbrekend onderzoek naar materialen, transistorarchitecturen en chipproductieprocessen met als doel microchips kleiner, sneller, krachtiger en goedkoper te maken, en met bijkomende functies."

Placeholder

"Tegelijk is imec een Vlaamse organisatie die sterke banden onderhoudt met lokale actoren om de digitale transformatie van onze regio te versnellen door bedrijven en overheden te ondersteunen bij hun duurzame innovatie. Daarvoor combineren we ons leiderschap in geavanceerde chiptechnologie met software en ICT-expertise, om zo baanbrekende innovatie te realiseren in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, farma, mobiliteit, energie, logistiek en industrie 4.0... Hiervoor werken we samen met alle grote microchipbedrijven in de wereld (e.g. Intel, Samsung, TSMC…) en brengen we het hele halfgeleiderecosysteem samen."

Wat is het belang van de EU Chips Act voor imec? En de Europese en Vlaamse industrie? 

“Binnen de EU Chips Act is het de bedoeling dat er in Europa pilootlijnen worden ondersteund met aanzienlijke investeringen. Er wordt natuurlijk ook naar imec gekeken om hier een rol te spelen. Daarvoor zal Europa een aanzienlijke financiering voorzien. Hoeveel is echter nog niet uitgemaakt. De pilootlijnen moeten de kennis en R&D die er in Europa is en waar Europa een wereldleider in is, naar een hoger maturiteitsniveau brengen. Op die manier kunnen de inzichten uit het onderzoek leiden tot nieuwe componenten en nieuwe chipdesigns die uiteindelijk geïntegreerd kunnen worden in nieuwe innovatieve systemen en producten.

De geavanceerde chiptechnologie zal meer toegankelijk gemaakt worden voor ontwerpers van chips. Ook Europese innovatieve bedrijven zullen in een vroeg stadium inzicht krijgen in wat voor mogelijkheden die nieuwe technologische concepten kunnen bieden. Het zal het ontwikkelen van nieuwe IP-blokken mogelijk maken die de Europese bedrijven in hun toekomstige productinnovatie kunnen integreren. 

Naast de pilootlijnen zullen in de verschillende lidstaten ‘competence design centers’ opgezet worden in functie van het zwaartepunt van de lokale industrie. Die design centers zullen interageren met de pilootlijnen. Zij zullen de resultaten omzetten naar chipdesigns voor specifieke toepassingen voor de Europese industrie. 

Het Vlaamse innovatielandschap zal door de financiële injectie door Europa en de aanwezigheid van de geavanceerde pilootlijn een boost krijgen, wat goed is voor de economie in de regio.”

Welke opportuniteiten biedt dit?

“Met de Chips Act wil de Europese Commissie Europa opnieuw sterker op de kaart zetten als een technologische en industriële grootmacht. De Chips Act zal de Europese industrie ondersteunen en hun huidige uitdagingen aanpakken, maar zal ook helpen om klaar te zijn voor de toekomstige noden.

Geavanceerde chiptechnologie zal de competitiviteit en dominantie van de nieuwe generatie producten bepalen: gaande van zelfrijdende auto’s, AR/VR, 6G-communicatienetwerken, slimme robots, gezondheidssensoren en therapieën-op-maat, enzovoort. Door gelijktijdig te innoveren op het vlak van nieuwe applicaties en de daartoe benodigde technologie, en leiderschap te bouwen in de onderliggende technologieën, kunnen we eerst op de markt komen met totaal vernieuwende concepten en grensverleggende producten. Chiptechnologie is niet het eindpunt van het innovatietraject, wel integendeel. Het is het essentiële ingrediënt voor baanbrekende toepassingen.” 

Opportuniteiten

  1. Het plan opent opportuniteiten voor bedrijven die willen innoveren en voor ambitieuze hoog-technologische start-ups. Geavanceerde chiptechnologie is dan ook essentieel om competitief te blijven.
  2. Het plan biedt ook opportuniteiten voor het aantrekken van investeringen van grote bedrijven van binnen en buiten de EU in fabrieken voor chipproductie.
  3. Tenslotte wordt sterk ingezet op het stimuleren en financieel ondersteunen van hoogtechnologische start-ups en scale-ups.
  4. Er zal ook voldoende aandacht gaan naar de huidige noden van de industrie en de aanvoer van chips die vandaag door Europese industrie in hun producten geïntegreerd worden”

Welke rol wil imec blijven spelen in Vlaanderen/Europa?

“Imec is een wereldleider in R&D naar geavanceerde chiptechnologie. Zowel Vlaanderen als de Europese Commissie erkennen en ondersteunen dit leiderschap. 

Het succes van imec is mede te danken aan de jarenlange strategische investeringen van de Vlaamse Overheid. Zo ontvangt imec al sinds zijn oprichting subsidies van de Vlaamse Overheid voor langetermijnonderzoek en om imec’s leiderschap in te zetten als innovatiemotor voor Vlaanderen. De financiële steun van de Europese Commissie is bedoeld om imec’s geavanceerde R&D naar een hogere maturiteit (vaak uitgedrukt in hogere TRL (technology readiness level)) te brengen en te vertalen naar innovatie en productie in de Europese industriële waardeketen. 

Imec zal dus zowel globaal, in Europa, als in Vlaanderen zijn rol blijven vervullen als innovatiemotor.”

Vormt de Chips Act een bedreiging voor imec’s bedrijfsvoering, namelijk het Zwitsers model?

“Het globale samenwerkingsmodel van open innovatie is de basis van imec’s succes. Imec zal internationaal blijven samenwerken om alle spelers in de waardeketen te blijven betrekken bij het uitwerken van opties voor de volgende generaties chiptechnologie. De rol die we zullen spelen binnen de EU Chips Act zal complementair daaraan zijn en de brug leggen van die geavanceerde technologie naar productinnovatie voor Europese technologie bedrijven. Net zoals ook imec’s activiteiten in Vlaanderen complementair zijn aan internationale R&D programma’s.”

Waarom speelt imec zo’n sleutelrol in de Chips Act?

“Europa wil inzetten op zijn sterktes om binnen het globale halfgeleiderecosysteem een sterkere positie in te nemen en zo zijn afhankelijkheid van de andere regio’s opnieuw in evenwicht te brengen (onderlinge afhankelijkheid versterken: Europa heeft de andere regio’s nodig en vice versa). Zo is Europa wereldleider in R&D en komen bedrijven van over de hele wereld naar Europa voor hun geavanceerde chiptechnologie. Imec is één van de drie R&D centra die uniek zijn in de wereld en speelt dan ook een sleutelrol in het plan. Europa heeft daarnaast ook een zeer sterke sector van toestelleveranciers, met onder meer ASML die één van de sleuteltoestellen voor de chipindustrie levert. Ook die sector is cruciaal om Europa’s rol te versterken.”  

Hebben jullie al zicht hoeveel de Europese financiering zal bedragen?

“De concrete financieringsstructuur is deel van politieke besprekingen die nog moeten volgen. Daarover zijn vandaag nog geen beslissingen genomen.”

 

Vragen over de EU Chips Act? Lees dit artikel of neem contact op met liaisonofficer Ute De Meyer (ute.demeyer@vleva.eu).

Maak een account aan

Volg ons