U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Roemeense voorzitterschap zet alles in op Europese top in Sibiu

03 december 2018 - door Veronique Vennekens

Op 1 januari 2019 neemt Roemenië voor het eerst sinds zijn EU-lidmaatschap de fakkel in handen als voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Meteen een uitzonderlijk voorzitterschap, want de brexit én de Europese verkiezingen staan voor de deur.

Het land wil een ambitieuze en realistische voorzitter zijn. Er liggen nog 44 dossiers op tafel die eigenlijk voor de Europese verkiezingen afgerond moeten zijn. Lukt dat niet? Dan moet het nieuwe Europese Parlement zich opnieuw uitspreken over die dossiers. Met nog meer vertraging als resultaat. Het Roemeense voorzitterschap weet wat gedaan.

Placeholder

Daarnaast wordt het Roemeense voorzitterschap geconfronteerd met de brexit en de wissel van 5 leiderschapsposities na de Europese verkiezingen:

 • voorzitter van de Europese Commissie
 • voorzitter van de Europese Raad
 • voorzitter van het Europees Parlement
 • voorzitter van de Europese Centrale Bank
 • Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid

Op 1 december werd de 100-jarige onafhankelijkheid van Roemenië gevierd. De Roemeense Permanente Vertegenwoordiger Luminita Odobesco greep dit moment aan om de prioriteiten van hun voorzitterschap kenbaar te maken.

Europese agenda gekleurd door actualiteit

Roemenië bouwt zijn voorzitterschap op vier pijlers en vier sleutelmomenten. Zijn prioriteiten lijken sterk op die van de voorgaande voorzitterschappen:

 1. Het Europa van convergentie: groei, concurrentievermogen en connectiviteit
 2. Een veilig Europa
 3. Europa als globale speler
 4. Een Europa van gedeelde waarden

Deze vier sleutelmomenten zullen de Europese agenda sterk beïnvloeden:

 1. Een vlotte transitie naar een nieuwe institutionele cyclus
 2. Brexit en de toekomstige relaties met het Verenigd Koninkrijk
 3. De EU top in Sibiu over de toekomst van Europa
 4. De Europese verkiezingen

Sibiu als hoopvolle boodschap van eenheid

De Roemenen zijn vastbesloten om van hun Europese top in Sibiu een succesverhaal te maken. De leiders van de EU-lidstaten zullen het hier weer hebben over de toekomst van Europa, maar de Roemenen nemen geen genoegen met het hernieuwen van al gemaakte beloftes. De top zal plaatsvinden net na de brexit van 29 maart én net voor de Europese verkiezingen. Ze willen die kans grijpen om een boodschap van eenheid naar de burgers te sturen. Het moet duidelijk zijn dat de 27 overblijvende lidstaten wel nog blijven werken aan een verenigd Europa. Sibiu is geen tussenstop, maar een nieuw vertrekpunt, volgens Ambassadeur Odobesco.

Specifieke dossiers onder de loep

 • Uiteraard blijft het Meerjarig Financieel Kader en alle sectorale programma’s die daarmee gepaard gaan een belangrijk thema voor het Roemeens voorzitterschap. Ze hopen snel vooruitgang te boeken.
 • Digitalisatie, innovatie en connectiviteit over de Oost-West en Noord-Zuid assen. Roemenië wil onderzoekers en IT’ers over heel Europa dichter bij elkaar brengen. Daarrbij benadrukken ze ook het belang van vooruitgang in het Horizon Europe dossier.
 • Het voorzitterschap wil vooruitgang boeken in heel wat dossiers rond mobiliteit van werknemers en de future of work. Zo willen ze de Europese Pijler van Sociale Rechten verder implementeren en tot een standpunt komen over de Europese arbeidsautoriteit en de coördinatie van socialezekerheidsstelsels.
 • Er moeten verder stappen genomen worden in de implementatie van het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast blijft het voorzitterschap focussen op het verminderen van plastics, CO2-reductie in de transportsector, en op andere lopende klimaat- en milieudossiers.
 • Het multilaterale vrijhandelssysteem wordt steeds meer in vraag gesteld. Het voorzitterschap wil zich daarom richten op het moderniseren van vrijhandelsakkoorden en systemen en multilaterale relaties versterken zodat de meerwaarde ervan duidelijker wordt.

Tot slot wil het Roemeens voorzitterschap een nieuw verhaal over Europa aanbieden aan jongeren en vaker samenwerken met hen. Ook gendergelijkheid en gelijke rechten in het algemeen staan hoog op de agenda. Het voorzitterschap wil tastbare resultaten bereiken. Hopelijk worden zijn goede voornemens niet gekaapt door brexit perikelen of een crisis bij het aanstellen van de nieuwe Europese sleutelposities. Odobesco sluit af met “Europa is hier. En wij zijn bereid er aan te werken”. Wij kijken ernaar uit!

Maak een account aan

Volg ons