U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Meet the MEPs: Sara Matthieu

09 februari 2021 - door Grete Hellemans

Twee nieuwe gezichten op het Vlaams-Europese toneel. VLEVA laat je graag kennismaken met Sara Matthieu. Zij vervangt Petra De Sutter in het Europees Parlement.

Wat is uw functie? Wat deed u voordien?

Ik werkte als fractiesecretaris in het Brusselse Parlement en als Gemeenteraadslid in Gent. Dat laatste doe ik trouwens nog steeds. Samen met voormalig Europees Parlementslid Bart Staes richtte ik ook het Europanetwerk op binnen Groen, met als voornaamste doel leden te informeren enthousiasmeren over de Europese Unie.

 

Placeholder

U neemt de fakkel over van Europarlementslid Petra De Sutter. Hoe zal uw parlementair werk eruit zien?

Ik ben lid van drie commissies: Milieu & gezondheid, Sociale zaken & werk en Internationale handel. De rode draad in al mijn werk is een sociaal en duurzaam Europa realiseren.

Voor mij is het erg belangrijk dat Europa sociale bescherming kan bieden aan mensen. Dat kan bijvoorbeeld door te zorgen voor goede werkomstandigheden. Een concreet dossier waar ik momenteel op werk is werknemers beschermen tegen contact met kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Daarnaast ben ik ook bezig met het recht om offline te mogen zijn voor je werkgever. Digitaal werken geeft werknemers meer autonomie en flexibiliteit, maar er is een keerzijde. Onderzoek wijst uit dat werknemers steeds meer druk ervaren om altijd bereikbaar te zijn en dat kan leiden tot burn-out. Daar wil ik mensen tegen beschermen.

In de milieucommissie wil ik me onder meer focussen op circulaire economie en het vermijden van afval. Maar ook lokale en duurzame landbouw die rekening houdt met klimaat en biodiversiteit staat hoog op mijn prioriteitenlijstje. Met betrekking tot handel wil ik er vooral voor zorgen dat handelsakkoorden eindelijk afdwingbare voorwaarden opneemt rond arbeidsomstandigheden en milieu impact. 

Bent u goed kunnen starten?

Het was een bizarre eerste werkdag, dat kan ik je verzekeren. Mijn eerste commissies heb ik gewoon van thuis op de laptop moeten volgen, tot op de dag van vandaag is dat meestal het geval. De huidige crisis zorgde ervoor dat ik in een quasi leeg parlementsgebouw ben terechtgekomen. Alles is op afstand, ik hoop dat dat zo snel mogelijk verleden tijd is.

Waar wilt u op inzetten? Waar wilt u op het einde van de legislatuur uw stempel op gedrukt hebben? 

Ik wil volop inzetten op een nog socialer Europa en de European Green Deal mee uitwerken. Geen Europa van markt en munt alleen, maar ook een sociaal Europa dat de uitdagingen van de toekomst voor alle burgers aangaat. Ik hoop dat wat Europa voor de burgers doet meer zichtbaar wordt bij het publiek. Iets waar VLEVA natuurlijk mee voor zorgt. Als ik stevig heb bijgedragen aan die zaken, zal ik tevreden zijn.

Wat kan VLEVA, het Vlaams middenveld en lokale overheden voor u doen?

Ik houd lokaal de vinger aan de pols als Gents Gemeenteraadslid. Ik ga op zoek naar hoe Europa de lokale besturen kan versterken. Europa dichter bij de mensen brengen en alles meer begrijpbaar maken is voor mij heel belangrijk. Ik zie daarin een rol weggelegd voor VLEVA, die het grote publiek het belang van Europa kan aantonen. Op een eenvoudige manier informeren over wat het Europees Parlement doet, is immers een flinke uitdaging.

 

Maak een account aan

Volg ons