U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Meet the MEPs: Hilde Vautmans

25 november 2019 - door Grete Hellemans

De komende vijf jaar drukken de 12 (nieuw) verkozen Vlaamse MEPs hun stempel op het Europese beleid.

Bij het begin van de legislatuur gaven we je al een korte introductie in onze blog ‘Wie zijn de nieuwe Vlaamse MEPs’. 

Nu is het tijd om hen echt te leren kennen. In deze blogreeks ‘Meet the MEPs’ leggen we hen enkele vragen voor: Wie zijn ze en wat zijn hun Europese plannen?

Vandaag: Hilde Vautmans.

Placeholder

Wat is uw functie en wat deed u voordien?

Sinds 2015 ben ik Europees Parlementslid voor Open Vld. Binnen het Europees Parlement maak ik deel uit van de Renew Europe fractie, die in juni werd opgericht als directe opvolger van ALDE. Ik ben lid van de commissies buitenlandse zaken (AFET), landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) en burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE). Daarnaast ben ik ook lid van de Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU en de Delegatie voor de betrekkingen met Japan. Tot slot ben ik ook voorzitter van de MEP Horse Group en de MEP Group for Kidney Health, vice-voorzitter van de Anti-Racism and Diversity Intergroup en co-chair van de Intergroup on Children’s rights. Een hele boterham dus.

Ik zit al jaren in de politiek. Het is dus niet enkel mijn werk, maar echt mijn passie en roeping. Doorheen mijn politieke carrière heb ik tal van posities in de partij-, lokale en nationale politiek uitgeoefend. Bovendien ben ik nog steeds erg actief op lokaal niveau. Ik ben sinds 2013 schepen van de mooiste stad van Europa: Sint-Truiden.

Hoe ziet uw parlementair werk eruit?

Naast de verplichtingen van elke parlementslid (commissievergaderingen bijwonen, stemmen in de plenaire vergadering of tussenkomsten houden) is het voor mij erg belangrijk om zoveel mogelijk mensen en organisaties te ontmoeten. Enerzijds omdat ik de belangen van de Europese burgers zo goed mogelijk wil verdedigen. Anderzijds, omdat ik Europa dichter bij de burger wil brengen. 

Ik ben dus niet alleen bezig met de grote uitdagingen, maar zet mij ook graag in voor de kleine man/vrouw. Voor de groepen die niet gemakkelijk gehoord worden. Ik hou dus regelmatig meetings en organiseer ook vaak seminaries. Omdat ik permanent in verbinding sta met de belanghebbende partijen van mijn commissies, andere parlementsleden en verschillende intergroepen kan ik ervoor zorgen dat problemen of beleidsopmerkingen in de juiste handen terechtkomen.

“Willen we blijven genieten van een veilig en welvarend Europa, dan is het hoog tijd voor actie.”

 

Waar wilt u op inzetten? Waar wilt u op het einde van de legislatuur uw stempel op gedrukt hebben?

Voor de verkiezingen schreef ik een 9-puntenplan voor Europa. Het uitgangspunt van dat actieplan is dat ik wil vechten voor Europa. Omdat ik geloof dat onze toekomst in Europa ligt.  

Onze Europese Unie is lang niet volmaakt. We staan voor belangrijke uitdagingen in - en buiten - Europa. Willen we blijven genieten van een veilig en welvarend Europa, dan is het hoog tijd voor actie.

Samen met onze Renew Europe fractie wil ik werk maken van de hervorming van de EU, waarbij de Europese burger centraal moet staan. Aan die hervorming van Europa zal ik elke dag bijdragen. Door regelmatig met onze burgers in dialoog te gaan en door in ons beleidswerk het pad van vernieuwing te kiezen. Maar ook de Conferentie over de Toekomst van Europa zal ons helpen om constructief na te denken over een diepgaande hervorming van Europa.

Verder moeten we een kordate, maar humane oplossing vinden voor de migratiecrisis. We moeten een structurele langetermijnoplossing vinden die ons minder afhankelijk maakt van autoritaire leiders zoals Erdogan. Het antwoord ligt in een gemeenschappelijk Europees asiel -en migratiebeleid met gemeenschappelijke Europese asielprocedure. Ten derde moeten we het elan van diepere samenwerking en integratie op defensiegebied voortzetten om op termijn een Europees leger op te richten dat ten goede komt van onze veiligheid. Een gemeenschappelijke defensie zal ons helpen meer verenigd te zijn op vlak van buitenlands beleid en ons toelaten een stempel te drukken in de wereld. Tot slot wil ik ijveren voor eerlijke prijzen voor de landbouwer en een stopzetting van de Rusland boycot. Iets waar onze boeren al jaren onder lijden. Een nieuwe strategie ten aanzien van Rusland moet daarbij helpen.   

“Ik wil werk maken van de hervorming van de EU, waarbij de Europese burger centraal moet staan.” 

 

Welke verwachtingen werden ingevuld, welke niet? Wat heeft u verrast (bij uw intrede) in het Europees Parlement?

Ik zit sinds 2015 in het Europees Parlement. Niet alles is dus nieuw voor mij. Toch zijn meer dan zestig procent van de Europese Parlementsleden nieuw verkozenen. Er zijn dus best wel veel nieuwe gezichten.

Onze ALDE fractie werd met de nieuwe legislatuur omgedoopt tot de Renew Europe fractie. Vandaag zijn we met 108 leden de derde grootste fractie in het Europees Parlement. Voor het eerst hebben de EPP en S&D geen werkbare meerderheid in het Europees Parlement. Dat laat ons toe druk uit te oefenen om Europa werkelijk te hervormen. Het Europees Parlement is deze legislatuur dus meer gefragmenteerd, wat de besluitvorming spannender maakt dan ooit. Een bewijs hiervan is de nipte meerderheid die verkozen commissievoorzitster Ursula von der Leyen haalde bij haar verkiezing in juli.   

Wat maakt Europa belangrijk voor u?

De Europese Unie is een historisch vooruitstrevend project dat na twee verscheurende wereldoorlogen ervoor zorgde dat wij hier vandaag in Europa vrede en welvaart kennen. Dat vergeten we vaak, maar dat is écht niet vanzelfsprekend. Ik vereenzelvig de EU dus in de eerste plaats met vrijheid en geborgenheid. Voor mij is Europa een continent waar ik mij thuis voel en waar ik volop kan genieten van mijn rechten en mijn vrijheden als burger. Maar de EU staat onder druk, en is verre van perfect. We moeten haar samen beter maken, nog meer laten werken voor onze burgers. Vandaar de weloverwogen keuze van de naam van onze liberale fractie: Renew Europe. We staan voor ongelofelijke uitdagingen: klimaatverandering, migratie, de digitale transitie, brexit, oorlogen vlakbij en een wankelende internationale wereldorde. Enkel een Europa dat samenwerkt kan het hoofd bieden aan grensoverschrijdende maatschappelijke problemen. Enkel een daadkrachtig Europa, verenigd in haar ongelofelijke verscheidenheid, kan deze uitdagingen aan. Enkel een daadkrachtig Europa kan onze rechten en vrijheden vrijwaren. Europa is belangrijk voor mij, omdat Europa onze toekomst is!

“Enkel een Europa dat samenwerkt kan het hoofd bieden aan grensoverschrijdende maatschappelijke problemen.”

 

Wat kan VLEVA, het Vlaams middenveld en lokale overheden voor u doen?

Europa is overal, maar veel Vlamingen, Vlaamse handelaars, kmo’s, en anderen  weten er niet van. Europa is voor velen onder ons onzichtbaar. Daar ligt een cruciale rol voor VLEVA, het Vlaams middenveld en de lokale overheden. Let op, ik neem het niemand kwalijk. De EU is een complex geheel van instituties, wetgeving en procedures (zaken die naar mijn mening allemaal wel wat eenvoudiger mogen). 

De EU heeft echter vaak een zeer lokale en ook zeer praktische impact op ons dagelijks leven. Denk maar aan de Schengenzone, het vrije verkeer van personen, services en goederen, de Euro, Erasmus, voedselveiligheid, consumentenrechten, de afschaffing van de roamingkosten, en zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Weet u, slechts 6% van het EU budget wordt gespendeerd aan de interne administratie. Dat betekent dat 94% terugvloeit naar de samenleving en o.a. wordt besteed aan projecten en programma's die ten goede komen aan onze studenten, onze onderzoekers, onze boeren, onze bedrijven, onze organisaties, onze steden en regio's zoals Vlaanderen. Om deze reden hamer ik keer op keer op de meerwaarde van onze unie. En daar is volgens mij ook een belangrijke, verbindende rol weggelegd voor organisaties zoals VLEVA: een brug slaan tussen de burger en de Unie die voor haar werkt. Want Europa werkt, voor elk van ons.

Maak een account aan

Volg ons