U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Meet the MEPs: Gerolf Annemans

02 december 2019 - door Grete Hellemans

De komende vijf jaar drukken de 12 (nieuw) verkozen Vlaamse MEPs hun stempel op het Europese beleid.

Bij het begin van de legislatuur gaven we je al een korte introductie in onze blog ‘Wie zijn de nieuwe Vlaamse MEPs’. 

Nu is het tijd om hen echt te leren kennen. In deze blogreeks ‘Meet the MEPs’ leggen we hen enkele vragen voor: Wie zijn ze en wat zijn hun Europese plannen?

Vandaag: Gerolf Annemans.

Placeholder

Wat is uw functie? Wat deed u voordien?

Ik ben Europees Parlementslid voor het Vlaams Belang in de fractie Identiteit en Democratie. Ik zetel als effectief lid in de commissie AFCO (commissie constitutionele zaken). Deze commissie houdt zich onder meer bezig met de organisatorische aspecten van de Europese Unie, het EU-verdrag en de gevolgen van uitbreiding van de EU voor de organisatiestructuur. 

Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie ECON (commissie economische en monetaire zaken) die het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen behandelt. Ten slotte ben ik lid van D-US, de delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten. 

Ik ben sinds 2014 lid van het Europees Parlement en daarvoor was ik lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 1987 tot 2014.

 

“De uitbouw van onze alternatieve visie op een Europese samenwerking waarin de vrijheid van de lidstaten gerespecteerd wordt, is een belangrijke uitdaging voor mij.”

 

Hoe ziet uw parlementair werk eruit?

Naast de reguliere werkzaamheden in beide commissies concentreer ik mij op principiële tussenkomsten en stemverklaringen in de plenaire vergadering. Verder gaat het meeste van mijn tijd naar de werking en dus organisatie van de ID-groep die uit niet minder dan 73 leden bestaat (delegaties uit Italië, Frankrijk, Duitsland, Vlaanderen, Oostenrijk, Tsjechië, Finland, Denemarken en Estland).

Waar wilt u op inzetten? Waar wilt u op het einde van de legislatuur uw stempel op gedrukt hebben?

Aan het einde van de vorige legislatuur heb ik een boek geschreven waarin ik de beginselen schets van een EU-kritisch alternatief voor de huidige situatie.  Dat was een novum voor Vlaanderen waar de pro-EU-retoriek tot dan toe nooit of nauwelijks werd tegengesproken. De uitbouw van onze alternatieve visie op een Europese samenwerking waarin de vrijheid van de lidstaten gerespecteerd wordt, is een belangrijke uitdaging voor mij. De grondslagen daarvan leggen in Vlaanderen is mijn focus. Mijn invloed in de ID-fractie is een middel dat ik daarvoor gebruik. In ECON spits ik mij toe op de Eurozone en de manier waarop die evolueert in de richting van een sociale economische vrijheidsbeperking zonder voorgaande. 

Welke verwachtingen werden ingevuld, welke niet? Wat heeft u verrast (bij uw intrede) in het Europees Parlement?

Ik heb zo veel ervaring in de Belgische politiek dat ik wel wist waaraan ik mij kon verwachten.  Toch is het quasi religieuze karakter van de EU-items en van de manier waarop ze worden doorgedrukt toch nog zeer geregeld erg verrassend.  Ook de laconieke manier waarop wij van een belangrijk deel van onze parlementaire rechten ontdaan werden door een schaamteloze meerderheid, was zelfs voor mij nog verrassend.

 

“Europa evolueert naar een superstaat, een Verenigde Staten van Europa, waarin een onafhankelijke Vlaamse staat slechts een provincie kan zijn zonder macht en soevereiniteit.”

 

Wat maakt Europa belangrijk voor u?

Europa is de bakermat van onze westerse beschaving. Samenwerking binnen Europa heeft ons vrede, voorspoed en welvaart gebracht. De totstandkoming van de EU en de euro heeft echter de vrijwillige samenwerking binnen Europa vervangen door een project van economische en politieke eenmaking. Europa evolueert naar een superstaat, een Verenigde Staten van Europa, waarin een onafhankelijke Vlaamse staat slechts een provincie kan zijn zonder macht en soevereiniteit. Europa is dus ontvoerd en juist omdat Europa zo belangrijk is, is het hoog tijd om Europa uit de klauwen van de Europese Unie te ontrukken.

 

“Het zijn de politici op alle niveaus die ten dienste moeten staan van hun kiezers, en bij uitbreiding alle Vlamingen.”

 

Wat kan VLEVA, het Vlaams middenveld en lokale overheden voor u doen?

 Het zijn de politici op alle niveaus die ten dienste moeten staan van hun kiezers en bij uitbreiding alle Vlamingen. Er kan m.i. wel een taak weggelegd zijn voor bepaalde geleden in de maatschappij om alle standpunten op een correcte wijze weer te geven.

Maak een account aan

Volg ons