U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Meet the MEPs: Geert Bourgeois

27 november 2019 - door Grete Hellemans

De komende vijf jaar drukken de 12 (nieuw) verkozen Vlaamse MEPs hun stempel op het Europese beleid.

Bij het begin van de legislatuur gaven we je al een korte introductie in onze blog ‘Wie zijn de nieuwe Vlaamse MEPs’. 

Nu is het tijd om hen echt te leren kennen. In deze blogreeks ‘Meet the MEPs’ leggen we hen enkele vragen voor: Wie zijn ze en wat zijn hun Europese plannen?

Vandaag: Geert Bourgeois.

Placeholder

Wat is uw functie en wat deed u voordien?

Na twee termijnen als Vlaams minister en een als minister-president ben ik sinds juli Europees parlementslid. Ik zie deze nieuwe uitdaging deels als het verlengde van mijn minister-presidentschap en eerdere bevoegdheid voor Buitenlands Beleid. 

Dankzij die functies ben ik vertrouwd met de Europese bevoegdheden. Ik had rechtstreekse contacten met EU Commissarissen en zette tegelijk mee de lijnen uit van het Belgische standpunt in de Raad. Zo heb ik duidelijke visies ontwikkeld over de buitenlandse dossiers die voor Vlaanderen belangrijk zijn: zoals over de brexit (Politico noemde mij mister Soft Brexit), de grote EU lijnen, de interne markt (die ik wil verdiepen), vrije en eerlijke wereldhandel, enzovoort.

Hoe ziet uw parlementair werk eruit?

In het parlement zetel ik in de commissies internationale handel, constitutionele zaken en interne markt en consumentenbescherming. Voor die eerste twee commissies ben ik bovendien coördinator voor mijn Europese fractie. Vanuit die rol volg ik de brexit van zeer nabij op. Dat blijft voor mij een topprioriteit, gelet op de enorme repercussie voor Vlaanderen. Daarnaast ben ik lid van de parlementaire WTO steering group en van de delegatie voor buitenlandse betrekkingen met Indië.  

 

“De toetssteen van de Europese Unie moet altijd zijn:‘Biedt het een meerwaarde als we het samen doen?”

 

Waar wilt u op inzetten? Waar wilt u op het einde van de legislatuur uw stempel op gedrukt hebben? 

Niet op meer, maar op een betere EU. Eén die welvaart en jobs creëert. Een daadkrachtige EU die bescherming biedt, realiteitszin en toegevoegde waarde centraal stelt. Daarbij leg ik de focus op de verdieping van de interne markt, de EU als globale actor, nog meer internationale handel en een handelsvriendelijke brexit. De toetssteen voor de Europese Unie moet daarbij altijd zijn: ‘Biedt het een meerwaarde als we het samen doen?’.

  • Internationale handel: Het antwoord op die vraag wanneer we over internationale handel spreken, is uiteraard overtuigd ‘ja’. Ik ben een vurige verdediger van internationale handel. Op voorwaarde dat die rechtvaardig en wederkerig verloopt, volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie en met aandacht voor ethische, sociale en ecologische standaarden. Zeker voor Vlaanderen, een van de meest open economieën van de wereld, is internationale handel cruciaal om onze welvaart te versterken. Zeker in tijden van brexit, handelsconflicten, dreigend isolationisme en protectionisme hebben we net nood aan meer internationale handel die vrij én eerlijk verloopt.
  • Interne markt: Ik ben grote voorstander van de verdere verdieping van de interne markt, bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering, transport en energie. Ook moet de bankenunie voltooid worden.
  • Europees Budget: De EU moet veel meer investeren in onderzoek en ontwikkeling. De rest van de wereld wacht niet op ons. Er moet ook meer geld gaan naar de controle van de buitengrenzen. Met open binnengrenzen moet er aan de buitengrenzen beslist worden wie de Unie mag binnenkomen.
  • Toekomst van de EU: Om de Europese democratie te versterken begint volgend jaar een tweejarige conferentie over de toekomst van de EU. Ik wil hierbij het principe Eenheid in verscheidenheid bewaken. Een beginsel dat in de hedendaagse Europese politiek niet consequent wordt toegepast. Een breed gedragen EU is een Unie die van onderuit is opgebouwd en vertrekt vanuit de bevoegdheden van de lidstaten en de deelstaten. Biedt het een meerwaarde als we met zijn allen samen dingen doen? Zo niet moeten we de bevoegdheden overlaten aan de lid- of deelstatelijke democratieën. Proportionaliteit en subsidiariteit moeten voorop staan. De EU moet niet de ambitie hebben om een superstaat te worden. De EU moet focussen op die taken waar ze door haar schaalgrootte meerwaarde kan creëren en waar een gecoördineerd optreden noodzakelijk is. Dat is bij uitstek zo op het internationale toneel, waar elke lidstaat apart te klein is. De EU is dé hefboom voor internationale handel, klimaat, vrede en stabiliteit.

 

“De EU is dé hefboom voor internationale handel, klimaat, vrede en stabiliteit.”

 

Welke verwachtingen werden ingevuld, welke niet? Wat heeft u verrast (bij uw intrede) in het Europees Parlement?

Het Europees parlement is niet te vergelijken met het Vlaamse parlement of de Kamer. Daar was ik op voorbereid. Er heerst een heel andere cultuur, meerderheid en oppositie is volatiel. Von der Leyen is bijvoorbeeld verkozen met een alternatieve meerderheid. In het parlement maakt iedereen een statement in een beperkt toegemeten tijd. Netwerking is heel belangrijk. 

Wat maakt Europa belangrijk voor u?

De EU heeft volkeren verenigd en daardoor vrede, stabiliteit en welvaart gebracht op ons continent. De unie moet er eerst en vooral voor zorgen dat de gemeenschappelijke Europese ruimte van economische welvaart verder ontwikkeld wordt. De interne markt is de sterkste verwezenlijking van de EU en is nog altijd de krachtigste motor voor sociale vooruitgang.

Tot slot moet de EU volgens mij nog meer dan vandaag ook een ‘globale actor’ zijn, die in staat is om onze normen en waarden, en onze gezamenlijke visie van vrede, welvaart, stabiliteit en democratie op het wereldtoneel te projecteren.

 

“Ik sta steeds open om te luisteren naar de bezorgdheden of belangen die het Vlaamse middenveld en lokale overheden over bepaalde Europese dossiers hebben.”

 

Wat kan VLEVA, het Vlaams middenveld en lokale overheden voor u doen?

Alles begint met de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats. Als Europees parlementslid sta ik ten dienste van Vlaanderen op het Europees toneel. Ik sta steeds open om te luisteren naar de bezorgdheden of belangen die het Vlaamse middenveld en lokale overheden over bepaalde Europese dossiers hebben. 

Het komt er dus op aan dat de VLEVA-leden in een vroege fase van de EU-besluitvorming hun standpunt duidelijk maken. En bij de implementatie de Vlaamse MEPs en de Vlaamse regering zo snel mogelijk problemen en kansen op het terrein signaleren.

Maak een account aan

Volg ons