U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

"Limburg toont zich in Europa"

22 september 2020 - door Jan Noelmans

Onze provincie toont zich dit najaar volop​ in Europa. Zo zal u in deze nieuwsbrief lezen dat Toerisme Limburg haar best practices inzake fietstoerisme uit de doeken doet op een event over investeringen in fietsinfrastructuur. Dat gebeurt tijdens de European Week of Regions and Cities, een organisatie van de Europese Commissie. Niet veel later zijn de Universiteit Hasselt en de PXL dan weer aan de beurt op de European Green Week. Zij tonen daar onderzoeksresultaten inzake biodiversiteit. U merkt het, onze Limburgse organisaties vinden de weg naar het Europese toneel. 

Placeholder

Tijdens de zomerperiode hebben daarenboven heel wat Limburgse spelers zich via consortia kandidaat gesteld voor het opzetten van een European Digital Innovation Hub. Die hubs zijn innovatieve kennispolen die de digitale transitie van onze provincie kunnen versnellen, ingekapseld in een Europees netwerk. De ambitie van onze Limburgse spelers om op dit niveau te willen opereren is terecht. De digitale transitie is immers een topprioriteit voor de commissie von der Leyen, hetgeen ook zal blijken op budgettair vlak. 

In de zomermaanden raakten de Europese regeringsleiders het ook eens over een nieuw meerjarig financieel kader (MFK). Uit dat MFK zullen ook de langverwachte middelen voor Limburg als transitieregio voortvloeien. Niet alleen is het uitkijken naar het aanwenden van die middelen om onze Limburgse economie mee vooruit te stuwen via SALK Turbo, ook bereiden we ons voor op wat de nieuwe Europese programma's voor ons in petto zullen hebben. Want ook daar willen we maximaal op inzetten in de nieuwe Europese periode 2021-2027. 

Zeker is immers dat er zich heel wat opportuniteiten zullen aandienen. Daarom zetten we met de provincie via ons partnerschap met VLEVA, maximaal in op een kwaliteitsvolle informatiedoorstroming daarover. Ook volgen zeker informatiemomenten die onze Limburgse stakeholders maximaal voorbereid aan de start brengen van die nieuwe Europese periode. Zo werken we verder aan een dynamische provincie die zich in de toekomst nog meer zal kunnen tonen in Europa.

Tom Vandeput
Gedeputeerde van Economie en Europese Zaken Provincie Limburg

Maak een account aan

Volg ons