U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

LIFE programma blaast 30 kaarsjes uit: leer de nationale contactpunten kennen!

28 juni 2022 - door Veronique Vennekens

Op 21 mei werd het  LIFE programma – hét Europees subsidieprogramma voor milieu en klimaatactie – 30 jaar. Het LIFE-programma voor 2021-2027 bestaat uit vier subprogramma’s:  

 1. Natuur en biodiversiteit 
 2. Circulaire economie en levenskwaliteit 
 3. Klimaatmitigatie en -adaptatie 
 4. Schone energietransitie 

VLEVA ging in gesprek met Michaël Moens van het Agentschap Natuur en Bos en Simon De Wachter van VEKA, het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap. Departement omgeving en VEKA  zijn de Vlaamse contactpunten voor het Europese LIFE- programma voor respectievelijk sub-pogramma 1 en 4. Departement omgeving richt zich het sub-programma natuur en biodiversiteit. VEKA biedt ondersteuning voor het subprogramma schone energietransitie.

Placeholder

De Europese Commissie lanceert op jaarlijkse basis oproepen voor de indiening van projectvoorstellen binnen LIFE. De huidige oproepen zijn geopend op 17 mei 2022. Wat zijn de uitdagingen en nieuwigheden voor de oproep van 2022?

Michaël Moens: 'De LIFE Natuur en Biodiversiteit oproep 2022 past binnen het 2021-2027 programma en heeft enkele nieuwigheden vergeleken met het vorige programma. De projectindiening bestaat nu uit 1 fase waar er meteen een volledig dossier wordt ingediend, vergeleken met het vorige programma waar de project indiening in 2 stappen gebeurde (fase 1: concept note; fase 2: volledig project voorstel). Dit gaf het voordeel dat je een project voorstel kon toetsen vooraleer je aan het volledige dossier begon. Nu moet je ervoor zorgen dat je ruim op tijd begint om een kwaliteitsvol project voorstel in te dienen met je partners. Ook is de concurrentie voor financiering hoog, waardoor extra moet letten op de volgende criteria: relevantie, impact, kwaliteit, middelen en verschillende bonuspunten. Die kan je terugvinden in de oproep documenten op het EU portaal.'

Simon De Wachter: 'Het nieuwe subprogramma “Clean Energy Transition” (CET) is een buitenbeentje binnen het LIFE-programma. De projectoproepen nemen de vorm aan van “Coordination and Support Actions”. Je kan ze vergelijken met calls binnen Horizon Europe. Het gaat hier om projectoproepen met een zeer strikte, gedetailleerde beschrijving. Het co-financieringspercentage voor CET-projecten is 95% van de totale projectkosten, wat ook hoger ligt dan de andere subprogramma’s.

De onderwerpen van de huidige projectoproepen zijn grotendeels dezelfde als die van vorig jaar. Hier en daar zijn er accentverschuivingen en nieuwe prioriteiten in het kader van REPowerEU. Zo focussen de nieuwe oproepen onder meer op energie-efficiëntie, duurzame warmte en warmtepompen, one-stop-shops voor renovatie van private en publieke gebouwen en financiering van investeringen in duurzame energie.'

Voor wie is het programma bedoeld? Wie kan er indienen?

Michael Moens: 'Een project consortium kan bestaan uit internationale organisaties, kmo's, lokale overheden, non-profit organisaties, onderzoeksinstellingen, private ondernemingen, publieke ondernemingen en regionale overheden. Je kan een project indienen met uitsluitend Belgische partners of in samenwerking met buitenlandse partners.'

Simon De Wachter: 'LIFE CET staat open voor alle soorten organisaties, gaande van (lokale) overheden, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, bedrijven, middenveldorganisaties, energiegemeenschappen, …

Verschillend van de andere subprogramma’s, moeten consortia partners uit minstens drie verschillende EU-lidstaten bevatten (met een uitzondering voor enkele calls). In de praktijk doelt de Europese Commissie op grote consortia bestaande uit actoren vanuit verschillende sectoren (+- 10 partners).'

Welke ondersteuning bieden jullie als contactpunt?

Michaël Moens: ‘Als nationaal contact punt kunnen we duiden of jouw project idee wel past in de richtlijnen van de LIFE oproep. Het voornaamste is dat je project een bijdrage levert aan het Europees natuurbeleid, met name aan de implementatie van de vogel- en habitatrichtlijnen en de biodiversiteitsstrategie 2030 en voor de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van het Natura 2000-netwerk.’

Simon De Wachter: ‘In geval van vragen, of wanneer je graag op de hoogte wil blijven over de ontwikkelingen rond LIFE CET, geef het EU-financieringsteam van VEKA dan zeker een seintje via veka.eufinanciering@vlaanderen.be. Alle informatie over de oproepen kan je terugvinden op de website van VEKA.’

Hoe doen Vlaamse organisaties het in LIFE, is er nog ruimte voor verbetering en waar zit die?

Michaël Moens: ‘Bij de oproep van 2021 was er een sterke concurrentie voor het behalen van EU-financiering. Van de 163 ingediende projecten werden er 23 geselecteerd voor financiering. In deze oproep hebben Vlaamse organisaties geen financiering gehaald, dus er is zeker nood aan meer samenwerking om de kwaliteit van de projectvoorstellen te verhogen. Verschillende agentschappen van de Vlaamse overheid hebben een EU projecten loket opgericht, waar projectideeën op tijd kunnen gedeeld worden met potentiële partners.’

Simon De Wachter: ‘Aangezien LIFE CET pas sinds vorig jaar een onderdeel is van het LIFE-programma en de resultaten van de eerste oproep nog niet bekend zijn, hebben we op dit moment weinig zicht op de deelname van Vlaamse organisaties. We verwachten wel dat Vlaamse organisaties goed zullen scoren, gezien hun succesvolle verleden in de oproepen rond energie binnen voorloper Horizon 2020.’

Een (ultieme) tip voor potentiële indieners?

Simon De Wachter: 'Vanuit VEKA geef ik graag volgende tips om een succesvolle aanvraag voor LIFE in te dienen:

 1. Begin op tijd.
 2. Lees alle relevante documentatie van de oproep.
 3. Bedenk een innovatief projectidee en breng er structuur in.
 4. Stel een betrouwbaar project consortium samen.
 5. Werk een realistisch projectbudget uit.
 6. Schrijf een sterk projectvoorstel.
 7. Lees je voorstel aandachtig na alvorens je het indient.

Neem ook zeker contact op met het nationaal contactpunt om je hierbij te ondersteunen.'

Michaël Moens: 'Dit kan ik alleen maar beamen. De deadline voor project indiening komt er meestal aan in het najaar (oktober/november), dus contacteer tijdig je NCP om je project idee te bespreken en begin zo vroeg mogelijk met overleg met projectpartners om je project uit te werken. Hoe vroeger je begint, hoe hoger je slaagkansen.'

 

Projectidee en niet zeker waar te beginnen? Neem gerust contact op met Liaisonofficer Kaatje Gevaert via subsidieteam@vleva.eu.

Maak een account aan

Volg ons