U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Leden in Europa: Vlaamse Landmaatschappij versterkt natuur en open ruimte in Vlaanderen

23 juni 2020 - door Simon De Coster

Onze leden zijn zeer actief in Europa, zoveel is duidelijk. Daarom laten we hen graag aan het woord over hun Europese projecten én ambities. Deze week: VLM.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is een onderdeel van het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse Overheid en neemt al 20 jaar deel aan Europese projecten. De voorbije maanden rondde VLM drie succesvolle projecten af binnen de Life en Interreg programma’s. Telkens trad VLM daarbij op als partner of lead. 

Placeholder

Green4Grey

Het project Green4Grey kadert binnen het Life+ Environment programma. Vlaanderen verliest dagelijks ongeveer 6 hectare open ruimte aan nieuwe harde ontwikkelingen zoals woonprojecten, bedrijvenparken of infrastructuur.  Ook in onze randstedelijke gebieden blijft de druk op open ruimte groot. Met het project wilden de partners onbebouwde restruimtes in die verstedelijkte omgeving kwalitatief en duurzaam inrichten tot veelzijdige en natuurlijke plekjes groen. Waar mogelijk was het de ambitie om die groene plekjes met elkaar te verbinden om zo de zogenaamde groene en blauwe infrastructuur in randstedelijke gebieden te versterken.  

Met een ondersteuning van 1,7 miljoen EUR  aan Life-middelen creëerden we zo in delen van de Vlaamse Rand rond Brussel en in het gebied De Wijers in Midden-Limburg een groenblauw netwerk doorheen de stad en de stadsrand. Zo boden we een antwoord op de toenemende verstedelijkingsdruk die nefast is voor het milieu en de gezondheid van mensen, dieren en planten. Met gerichte groenblauwe investeringen kwamen we tegemoet aan de vraag naar groene rustzones en ontmoetingsplaatsen, het herstel van natuurlijke habitats, ruimte voor natuurlijke waterberging en duurzame voedselproductie,…. Het Kerremanspark, Woluweveld, Slagmolen en Schansbroek zijn enkele concrete projecten.

Op die manier draagt het project ook bij aan de ”Green Infrastructure Strategy” van de Europese Unie.

Het project werd gerealiseerd in samenwerking met de gemeentebesturen van Beersel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Kraainem, Asse, Genk en Diepenbeek, Natuurpunt vzw, het departement Omgeving, het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen en de ivzw PURPLE (Peri-Urban Regions Platform Europe).

Voor meer informatie over het project: www.green4grey.be

Grenspark Groot-Saeftinghe

‘Grenspark Groot-Saeftinghe’ is een project dat de natuur in en rond het unieke natuurgebied het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’ een boost moet geven. Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ontving een bijdrage van 1,4 miljoen EUR.  

Vlaanderen en Nederland kwamen voor het Schelde-estuarium al eerder overeen dat de verdieping van de Westerschelde en de natuurcompensatie in de Hedwige- en Prosperpolders en omgeving gepaard diende gaan met een verdere optimalisering van het grensoverschrijdend natuurbeheer. Zo ontstaat een enorm aaneengesloten estuarien natuurgebied, een volwaardig grensoverschrijdend natuurpark.

Onder de coördinatie van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking “Linieland van Waas en Hulst” werkten de Vlaamse en Nederlandse partners, aan het herstel van de vogelbiodiversiteit, de optimalisatie van de estuariene natuur en het ecohydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. Met zichtbare realisaties op het terrein tussen 2016 en 2019. 

Ook met landbouwers werden mooie resultaten geboekt. Zo werden er al heel wat kiekendiefvriendelijke teelten verbouwd in de grensregio. Samen met landbouwers werken we aan het beheer of de aanleg en het herstel van kleine landschapselementen en helpen we de bruine kiekendief  aan een groter leefgebied. We onderzoeken tegelijk ook wat de voedingswaarde is van de gewassen voor bijvoorbeeld de veeteelt. Een ecologisch-economische win-win dus. 

Uit het project vloeit een samenwerkingsverband voort tussen Nederland en Vlaanderen dat in oktober 2018 bezegeld werd met een convenant. Via die samenwerking wordt grondruil tussen beide landen onderzocht en krijgen we meer inzicht in de beschikbare instrumenten in Nederland en hun manier van werken.

Naast de investeringen in biodiversiteit wordt er door de partners in het project ook gewerkt aan een verhaal op lange termijn, een zogenaamde ‘samenwerkingsentiteit’ die het grenspark in de toekomst moet gaan beheren. Samen met burgers, landbouwers, buitenlui, bedrijven en bestuurders zijn we daarvoor aan de slag. 

Dit project is een samenwerking tussen het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Natuurpunt vzw, provincie Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Waterwegen en Zeekanaal NV (De Waterweg), Vlaamse Overheid, provincie Oost-Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.

Meer informatie vindt u hier terug:  www.grensregio.eu/projecten/grenspark-groot-saeftinghe

'Tous Eco-Citoyens! - Iedereen Eco-burger!'

Het project 'Tous Eco-Citoyens! - Iedereen Eco-burger!' (kortweg TEC!) vertrekt vanuit de vaststelling dat biodiversiteit niet aan de grens stopt, maar het beheer ervan wel en dat het voor veel mensen nog een ver-van-mijn-bedshow blijft. Het project werd in 2016 goedgekeurd in het kader van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen.  

Langs de Frans-Belgische grens sloegen de partners van dit project daarom de handen in elkaar om  voor een gebied dat loopt van de Noordzeekust tot Chimay, grensoverschrijdende actieplannen voor 10 doelsoorten of habitats te ontwikkelen. Bij de doelsoorten horen o.a. de  steenuil en de blauwborst. Bij de habitats o.a. de heggenlandschappen en hagen. De partners willen er bovendien voor zorgen dat de inwoners echte eco-burgers worden. Eco-burgers die zichzelf zien als integraal deel van hun leefomgeving en die actief meewerken aan het behoud of de verbreding van de lokale biodiversiteit. Deze actieplannen kunnen nadien als leidraad dienen voor andere projecten 

Vanuit België werken naast de provincie West-Vlaanderen als coördinator ook de VLM, INAGRO, het Regionaal Landschap Westhoek (RLW), Ville de Comines-Warneton, Ville de Mouscron, Hainaut Développement Gestion en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen mee. De Franse partners zijn Pays des Moulins de Flandre, Groupe Ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais, Espace naturel Lille Métropole, Communauté des Communes de Haut de Flandre en de Communauté de Communes de Flandre Intérieure.

Voor meer informatie over het project: www.projectendatabank.be/nl/projecten/tec-iedereen-eco-burger-157/

Maak een account aan

Volg ons