U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Leden in Europa: het Europese verhaal van Flanders Make

04 mei 2020 - door Simon De Wachter

Onze leden zijn zeer actief in Europa, zoveel is duidelijk. Daarom laten we hen de komende weken aan het woord over hun Europese projecten én ambities. Deze week: Flanders Make.

Flanders Make neemt deel aan tal van Europese onderzoeksprojecten rond Industrie 4.0. In 2019 werkten ze aan niet minder dan 107 Europese projecten. Daarmee verbreden ze niet alleen hun eigen kennisbasis, ze bouwen ook actief mee aan de technologische beleidsagenda.
 

Placeholder

De vijf facetten van het Europese verhaal

Veel Europese projecten, zoals Interreg of Horizon 2020 projecten, functioneren binnen hetzelfde kader gericht op duurzame groei en jobcreatie. Het zijn meerjarige actieprogramma’s die gedeelde prioriteiten en uitdagingen aanpakken, in lijn met Europese kernthema’s. Ze focussen bijvoorbeeld op het vergroten van het concurrentievermogen van kmo’s of de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

“Door deel te nemen aan Europese projecten, positioneren we ons als referentie voor de maakindustrie op Europees niveau. Toch zijn die projecten slechts één stuk van de puzzel”, volgens Ger van den Kerkhof, Senior Accountmanager EU Affairs bij Flanders Make.

"Als tweede aspect is er kennisdeling. Het is belangrijk om onze stem te laten horen in seminaries en op congressen, en daar te verduidelijken wie we zijn en wat we doen. We bekleden een vrij unieke plaats in het Europese onderzoekslandschap. Alle Flanders Make-collega’s mogen zich als ambassadeurs beschouwen en hun stem op Europese podia laten horen. Door hun expertise te delen, versterken we onze positie."

Het derde aspect is beleidsvorming. Op Europees niveau zijn er tal van technologieplatformen en werkgroepen waar Flanders Make deel van zou moeten uitmaken. Die commissies zetten de roadmap voor (onder andere) de Europese maakindustrie uit. Diezelfde roadmap is dan weer het uitgangspunt voor het eigen onderzoek van Flanders Make. Het is logisch dat het daarvan wordt afgeleid. Maar het werkt in twee richtingen. Door op Europees niveau het onderzoek te sturen, worden relevante onderwerpen voor Vlaamse bedrijven onder de aandacht gebracht.

Samenwerkingen op Europees niveau, zoals SmartFactoryEU, is het vierde aspect. SmartFactoryEU is een organisatie waarbinnen Flanders Make, Brainport Industries (Nederland) en Smart Factory Kaiserlautern (Duitsland) een netwerk vormen van ‘smart factories’. Deze groep van drie zal uitgebreid worden met organisaties uit vijf andere Europese landen. De bedoeling is om deze digitale modelfabrieken van op afstand met elkaar te laten samenwerken, om zo kennis rond geconnecteerde fabrieken, modulaire productie en communicatiesystemen op te bouwen.

"Tot slot, is het de bedoeling om onze kennis op Europees niveau te valoriseren. Vandaag helpen wij vooral Vlaamse bedrijven. Het onderzoek dat wij doen, de technologieën en toepassingen die wij ontwikkelen, en de testinfrastructuur die wij beschikbaar stellen, kunnen echter veel breder ingezet worden; óók bij bedrijven buiten onze landsgrenzen. Dat is het vijfde aspect waar wij op focussen."

"Europese samenwerkingen vullen onze Vlaamse initiatieven aan", zegt Ger. "We bouwen niet alleen kennis op, maar delen ook ervaringen met andere Europese onderzoeksinstellingen en leren óók van hen, bijvoorbeeld in het beheren van het netwerk. Dat is bijzonder waardevol."

Zelf aan de slag gaan met innovatieve technologie

"Wat veel bedrijven niet weten", vervolgt Ger, "is dat Europese projecten opportuniteiten bieden voor lokale bedrijven. In bepaalde formules wordt er een consortium gevormd van Europese onderzoeksinstellingen en bedrijven. Door mee in het verhaal te stappen, krijgen ze budget om een use case te ontwikkelen. We identificeren de technologische uitdaging, in lijn met de projectfocus, en werken samen aan een oplossing. Zo zie je als bedrijf meteen de meerwaarde en kan je de technologie uitproberen. Dat is natuurlijk maar één formule, er zijn tal van mogelijkheden."

Drie redenen voor bedrijven om mee in een Europees onderzoeksproject te stappen:

  1. Contact met Europese bedrijven die ze normaal niet zouden tegenkomen
  2. Ontwikkeling van een eigen use case met partners op Europese schaal
  3. Europese financiering voor hun innovatieproject

Wil je als kmo ook meer weten over de bestaande Europese financieringsmechanismen of ben je op zoek naar een antwoord op een technologische uitdaging? Neem vandaag nog contact op met Ger (ger.vandenkerkhof@flandersmake.be). En hij bekijkt hoe ze ook jouw bedrijf Industrie 4.0-klaar krijgen!

Bron: Flanders Make loodst Vlaamse bedrijven binnen in Europese innovatienetwerken.
 

Maak een account aan

Volg ons