U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Leden in Europa: AP Hogeschool helpt jonge ondernemers met steun van Europa

02 juni 2020 - door Simon De Wachter

Onze leden zijn zeer actief in Europa, zoveel is duidelijk. Daarom laten we hen de komende weken aan het woord over hun Europese projecten én ambities. Deze week: de Artesis Plantijn (AP) Hogeschool Antwerpen.

De AP Hogeschool heeft een internationaal profiel. Behalve de Erasmusstudenten, tellen hun Schools of Arts ook veel reguliere studenten uit het (verre) buitenland. Daarnaast is ondernemerschap voor de hogeschool een sterke pijler.

Placeholder

De AP Hogeschool is advisory partner in het Interreg Europe project OSS: One Stop Shop towards competitive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system. Het project OSS combineert beide pijlers. Samen met buitenlandse partners bouwen ze een Europees ecosysteem uit rond een first line service die onze start-ups weerbaarder zal maken op de economische markt.

De hogeschool zit ook mee aan het stuur in Take Off Antwerp Alliance, het EFRO-project dat jonge ondernemers in het Antwerpse steunt en begeleidt bij de opstart van hun bedrijf. 

Jonge ondernemers ondersteunen

In vergelijking met de VS en Azië heeft Europa een lager aantal start-ups. Dus, het is zaak om ondernemerschap voor jonge mensen even aantrekkelijk te maken als in die andere regio’s. Daarom wil dit project een ecosysteem uitbouwen, op maat gemaakt voor first-time ondernemers. Alle partners in dit project (Noorwegen, België, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Polen, Bulgarije en Slovenië) willen op lange termijn graag investeren in een beleid dat het aantal kwalitatieve start-ups in hun regio helpt groeien.

Om als kmo concurrentieel in de markt te kunnen staan, willen ze een reeks hulpmiddelen ontwikkelen en aanreiken. OSS wil een volledig ecosysteem uitbouwen, gebaseerd op de expertise en de best practices van haar FLS (First Line Service) systeem. Aan het eind van het vijf jaar durende project (2023) zal het partnerschap een volledige toolbox van ervaringen en expertise kunnen aanbieden. Aangepast aan de noden van de startende ondernemer.

Met dit consortium wordt het pad geëffend voor het beleid inzake ondersteuning van jonge ondernemers in de verschillende regio’s. De gezamenlijke ervaringen van de partners en hun stakeholders dienen als leidraad.

Loop van het project

In de loop van de eerste drie jaar worden 5 thema’s ten gronde uitgewerkt: 

  1. Digitalisatie
  2. Mentoring en samenwerking tussen start-ups en bedrijven 
  3. Samenwerking tussen verschillende niveaus van governance 
  4. Toegang tot financiële ondersteuning 
  5. Business incubatoren

Na de eerste drie jaar worden de actieplannen van de verschillende partners geïmplementeerd. 

Het project wordt afgerond met een grootschalig eindevent in Antwerpen. Op dat event worden niet enkel de partners en hun stakeholders uitgenodigd, maar ook het Antwerpse en andere ecosystemen met hun respectievelijke stakeholders.

Maak een account aan

Volg ons