U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

“Landbouwsector geen vragende partij voor brexit”

11 december 2018 - door Hanne De Roo

Hoe kijkt het Vlaamse middenveld tegen de brexit aan? Dat kom je te weten in onze VLEVA brexit-blogreeks. Deze week krijgt Herman Claeys het woord. Hij is adviseur internationaal beleid en voedselveiligheid bij Boerenbond.

Er zijn al heel wat suggesties en scenario’s beschreven. Toch zullen we op 29 maart 2019 pas echt weten wat die brexit-deal precies inhoudt. De uitwerking ervan zal nog veel later volgen. Hoe zullen we met onze buur omgaan? Mag hij bij ons mosterd en eieren komen lenen? Of, wantrouwen we hem wanneer hij voor de deur staat?

Placeholder

“Marktwisselingen in sector met laag rendement en hoge investeringen creëren bedrijfsonzekerheid”

 

Niemand in de landbouwsector was vragende partij voor brexit. Noch een harde, noch een zachte. In een logistiek land als België worden de producenten van basisgrondstoffen snel geraakt bij plots veranderende omstandigheden. Denk aan de Ruslandban nog niet zo lang geleden. Peren bestemd voor de Russische markt, mochten plots niet meer uitgevoerd worden. Die perenbomen kunnen niet zomaar even snel heraangeplant worden. En ook voor de vruchten is er niet onmiddellijk een nieuwe bestemming. 5 jaar na datum ervaart de fruitsector nog altijd de negatieve gevolgen ervan.

Wie vertrouwd is met de grafieken over intracommunautaire handel in de EU, weet heel goed dat elke lidstaat vooral handel voert met zijn buren. Het Verenigd Koninkrijk is voor ons een van de belangrijkste handelspartners voor voedingsmiddelen. De landbouwsector levert niet rechtstreeks, dat gebeurt massaal via onze sterk ontwikkelde Vlaamse voedingsketen. Die kan enkel draaien bij een degelijke en stabiele aanvoer van grondstoffen.

Neem de aardappelsector bijvoorbeeld. Exporterende voedingsbedrijven kunnen enkel diepvriesfrietjes, -kroketjes en andere producten inschepen, wanneer er een ruime lokale aanvoer is van enkele duizenden hectaren kwaliteitsvolle aardappelen. Elke knip in die keten heeft grote gevolgen voor de keuzes van landbouwers en producenten. De alternatieven zijn beperkt. Dat leidt tot lagere prijzen, minder inkomen, en zelfs tot het verdwijnen van familiale landbouwbedrijven (met langlopende investeringen) of leveranciers die specifieke technologie ontwikkelen.

Een ander voorbeeld vind je bij onze producenten uit de sierteeltsector, die rechtstreeks exporteren. Sommige planten zijn specifiek voor de Britse markt. Maar, ze hebben een opgroeiperiode van enkele maanden tot soms meer dan 5 jaar. Enkel in een stabiele economische omgeving kan zo’n producent blijven investeren.

 

Is het toekomstig contract voldoende?

 

Hoe het House of Commons stemt weten we niet. De scheidingsdeal wordt wel of niet beslecht. Voor ons is het enorm belangrijk om de tekst over de verdere relatie tussen beide partners te bestuderen. We hebben aangegeven dat er nood is aan een zo ruim mogelijke vrijhandelszone. Het engagement om de douanetarieven op mekaar af te stellen, is een eerste teken van goede wil.

Tot slot zullen we waar mogelijk ook streven naar dezelfde normen en standaarden, zonder aan de regelgevende autonomie te morrelen. Als daar tijdig de nodige investeringen voor grensinspectieposten, ICT en personeel tegenover staan, dan kan er nog een vlotte werking ontstaan. Enkel zo kan de handel zich verder ontwikkelen.

“Want zeg nu zelf, we willen toch niemand in deze wereld onze Vlaamse frietjes ontzeggen? En al zeker onze buren niet!”

 

 

Extra info

Brexit-blogreeks: is jouw organisatie voorbereid op brexit?

Laat ook jouw licht schijnen op de gevolgen van de brexit. VLEVA bundelt alle getuigenissen en maakt deze over aan onze Vlaamse en Europese beleidsmakers.

Vragen?

Wat gebeurt er al rond de brexit in Vlaanderen?

 • De Brexit impact scan gaat de impact na van brexit voor alle Belgische bedrijven.

 • De Haven van Zeebrugge ontwikkelde RX/Seaport waarbij de noodzakelijke actoren samen gebracht worden op het platform om alle data vereist in de administratie context van brexit digitaal af te handelen. Het finale doel is om de goederenstromen niet te onderbreken door de administratieve brexit gerelateerde documentstromen.

 • De Vlaamse Regering keurde het “Brexit Actieplan” goed waarbij twee miljoen euro wordt voorzien om Vlaanderen voor te bereiden op de brexit en om de weerbaarheid van het Vlaams economisch weefsel verhogen. Het actieplan bevat 4 pijlers:

  • Proactieve diplomatieke standpuntbepaling

  • Pleidooi voor brexit compensaties in het MFK post 2020

  • Integrale ondersteuning voor Vlaamse bedrijven via een centrale Brexit Helpdesk. Deze Helpdesk komt in de plaats van het bestaande meldpunt van FIT en staat ondernemingen bij met advies op maat van het bedrijf en leidt de onderneming naar relevante Vlaamse en federale overheidsdiensten, partners, overheidswetgeving, subsidies en andere financieringsmogelijkheden. De regering verhoogt daarnaast de middelen van FIT om het beschikbare ondersteuningsinstrumentarium te versterken

  • Aantrekken van investeringen

Op maandag 7 januari 2019 (16u) organiseert Flanders Investment & Trade (FIT) het kick-off seminarie 'Klaar voor de brexit' in Zeebrugge, samen met het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en middenveldorganisaties Voka en UNIZO.

Maak een account aan

Volg ons