U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

"Klimmen in de Europese competitiviteitsranking"

18 december 2020 - door Jan Noelmans

Begin december keurde de Limburgse Task Force het SALKturbo-plan goed​. Vanaf nu zetten we alle zeilen bij voor de uitvoering. SALKturbo vertoont veel samenhang met de Europese prioriteiten. We zullen dan ook maximaal op zoek gaan naar convergenties en samenwerking. Dat zal nodig zijn willen we Limburg laten klimmen in de Europese competitiviteitsranking. Vandaag staan we daar nog op plaats 55. Limburg moet één van de meest competitieve regio's worden. 

Placeholder

Met de Brexit voor de deur en de impact van de coronapandemie hebben we in Limburg niet de luxe om stil te zitten. Nu het SALKturbo-plan klaar is, is het dan ook tijd om over te gaan tot realisaties. We stellen daarbij vier prioriteiten centraal: een competitief, een duurzaam, een digitaal en een inclusief Limburg. Het plan is de vervolgstrategie op SALK 1.0 en beoogt de versterking en versnelling van de Limburgse economie. SALKturbo biedt een Limburgs antwoord op globale megatrends als technologische vooruitgang, de groeiende digitalisering, het klimaatvraagstuk en de toenemende diversiteit in de samenleving. Met een Limburgse Green Deal sluiten we daarnaast maximaal aan bij de Europese klimaatambities. 

SALKturbo is een gedeelde Limburgse ambitie. Maar liefst 600 Limburgers waren betrokken in het voorafgaand participatief traject. Die betrokkenheid moeten we nu vasthouden voor de uitvoering. Daarin moeten we immers sterke partnerschappen op poten zetten tussen Limburgse stakeholders en met verschillende overheden zoals Europa. SALKturbo vertoont immers veel samenhang met de beleidsprioriteiten van de Europese Commissie. We bereiden ons in Limburg dan ook maximaal voor op het nieuwe Europese Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027. Dat doen we onder andere via het partnerschap met VLEVA dat ons toelaat relevante Europese info inzake beleid en financiering tot bij onze stakeholders te laten doorstromen. Dat moet onze provinciale actoren wapenen om zoveel mogelijk ambities te realiseren. 

Dat we sterk inzetten op Europa heeft zijn redenen. De impact van de EU op onze provincie is enorm. Door de erkenning als transitieregio volgt immers ongeveer 150 miljoen cruciale cohesiemiddelen exclusief voor Limburg in de komende jaren. Daarnaast zal door REACT-EU op korte termijn nog 245 miljoen extra EFRO- en ESF-middelen naar ons land stromen in functie van het postcorona-relancebeleid. Ook vraagt de vertaling van het Europees herstelplan door de Vlaamse en federale regering onze aandacht. Het plan ‘Vlaamse veerkracht’ biedt immers mogelijkheden voor de Limburgse stakeholders. Via een samenwerking met Voka - KvK Limburg pogen we onze bedrijven dan weer zo goed als mogelijk doorheen de woelige periode van de nakende brexit te loodsen. Daarover leest u ook verder meer in deze nieuwsbrief.

U merkt het, we zitten niet stil op Europees vlak. Met SALKturbo maken onze topsectoren de sprong naar de toekomst zodat we kunnen wedijveren met de sterkste Europese regio's. In het realiseren van die ambitie moeten we maximaal op zoek gaan naar convergenties met andere plannen en samenwerking, zowel in nationale, Vlaamse als Europese context. Dat moet ervoor zorgen dat Limburg klimt op de competitiviteitsranking en een innovatieve topregio wordt. Daarvoor zetten we alle zeilen bij in 2021.

Prettige feesten en een schitterend 2021.

Tom Vandeput

Gedeputeerde van Economie en Europese Aangelegenheden

Maak een account aan

Volg ons