U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Hoe scoor je met jouw project bij de CEF Transport Call 2022?

04 oktober 2022 - door Veronique Vennekens

Het programma Connecting Europe Facility (CEF) voor vervoer lanceerde midden september haar jaarlijkse oproep (deadline 18 januari 2023). De oproep stelt  5,12 miljard euro beschikbaar voor projecten die gericht zijn op nieuwe, gemoderniseerde en verbeterde Europese vervoersinfrastructuur. De projecten moeten  bijdragen tot de duurzaamheid van het vervoersnetwerk en de EU op weg helpen om de doelstelling van de Europese Green Deal -een vermindering van de vervoersemissies met 90% tegen 2050- te halen.

Op 19 oktober 2022 organiseert VLEVA in samenwerking met Departement Mobiliteit en Openbare Werken een infosessie over deze CEF Transport oproepen. Meer informatie kan je hier terugvinden.

Placeholder

Deze call kadert binnen het pakket "Efficiënte en groene mobiliteit" dat door de Europese Commissie werd uitgebracht. Een belangrijk onderdeel daarvan is de herziening van de verordening inzake het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Momenteel zijn de interinstitutionele onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement (EP) daarover volop aan de gang. 

Binnen het EP is de Commissie vervoer en toerisme (TRAN) verantwoordelijk voor de opstelling van het ontwerp-verslag, dat amendementen op het voorstel bevat. Er wordt verwacht dat Europarlementsleden plenair kunnen stemmen over het rapport in februari 2023. 

De deskundigen van de Raad zullen de komende maanden ook bijeenkomen en het voorstel bespreken, ter voorbereiding van het interne standpunt van de Raad. 

VLEVA ging op bezoek bij het CEF-Team van Departement Mobiliteit en Openbare Werken ( Pim Bonne, Heleen Claes en Karen De Leeuw), het nationaal contactpunt voor het Connecting Europe Facility Programme, en legde hen enkele vragen voor.

Wat zijn de uitdagingen/nieuwigheden in de oproep 2022?

Er zijn weinig nieuwigheden; de scope en indicatieve financiële enveloppe van de oproepen in 2022 zijn identiek aan die van de oproepen van 2021. Net als vorig jaar komen studies in aanmerking voor maximaal 50% cofinanciering. Voor werken ligt de grens op 30% met een verhoging tot 50% voor werken die betrekking hebben op binnenvaart, telematica en innovatie. Bijzonder is wel dat de timing voor de tweede oproep rond militaire mobiliteit werd vervroegd. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft de Europese Commissie namelijk beslist om de EU acties rond militaire mobiliteit te versnellen. De oproep stond tot en met 29 september 2022. 

Voor wie is het CEF programma bedoeld? Wie kan een aanvraag indienen?

CEF Transport staat open voor zowel overheden als voor private promotoren. Vorig jaar zagen we voor Vlaanderen een mooie verdeling tussen publieke en private promotoren. We hopen dat we bij de oproepen van 2022 een gelijkaardige mix zien. In lijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal zet CEF Transport voornamelijk in op duurzame modi. 60% van het budget gaat naar projecten die bijdragen aan de Europese klimaatdoelstellingen. 

Welke ondersteuning bieden jullie als nationaal contactpunt?

In ons CEF-team volgen we het beleid rond TEN-T en CEF nauw op en verspreiden we deze info via onder meer infosessies, onze nieuwsbrief en onze website. We begeleiden Vlaamse projectpromotoren die een dossier wensen in te dienen, kijken projectvoorstellen met implementatie in Vlaanderen na en leveren na afstemming met de bevoegde minister de lidstaatvalidatie af. Ook als er tijdens de uitvoering van een geselecteerd project problemen opduiken kan het Vlaamse CEF-team het contact faciliteren met de Europese Commissie of uitvoerend agentschap CINEA. Je kan ons contacteren via cef@mow.vlaanderen.be.

Opgelet: voor projecten met implementatie in Wallonië of Brussel kunnen promotoren terecht bij respectievelijk de Service Public de Wallonie (SPW) en Brussel Mobiliteit. Gewestoverschrijdende dossiers of aanvragen die verband houden met spoor of luchtvaart verlopen via de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. 

Hoe doen Vlaamse organisaties het in het CEF-programma, is daar nog ruimte voor verbetering?

Vlaanderen doet het zeker niet slecht! Bij de CEF Transport oproepen 2021 haalde Vlaanderen met 116 miljoen euro subsidie maar liefst 4,68% van de totale algemene enveloppe binnen. De zes geselecteerde projecten hebben betrekking op binnenvaart, verkeersbegeleiding voor maritiem transport en Coöperatieve Intelligente Transportsystemen (C-ITS). 

De algemene enveloppe voor projecten op het kernnetwerk werd echter met een factor 4 overbevraagd, waardoor ook een aantal hoog scorende projecten uit de boot vielen. We kunnen promotoren die bij de vorige oproep werden teleurgesteld dan ook zeker aanmoedigen om hun voorstel te herwerken en opnieuw in te dienen! 

(Ultieme) tip voor potentiële indieners

Laat je projectvoorstel zeker eens nalezen door iemand die niet vertrouwd is met het dossier. Projectvoorstellen worden namelijk steeds geëvalueerd door experten die afkomstig zijn uit een andere lidstaat en daardoor vaak niet op de hoogte zijn van de precieze situatie op het terrein. Ga er dus niet zomaar van uit dat iets algemene kennis is en bouw je aanvraag helder, gestructureerd en consistent op!

Achtergrond

Het CEF Transport programma is het belangrijkste EU-financieringsinstrument voor de ontwikkeling van goed presterende, duurzame en onderling verbonden Trans-Europese vervoersnetwerken, met de nadruk op de negen corridors. Het programma cofinanciert projecten die de multimodaliteit versterken, de infrastructuur verbeteren en innovatie en nieuwe technologieën bevorderen. 

In het kader van het CEF-programma is 25,6 miljard euro beschikbaar voor subsidies uit de EU-begroting voor de periode 2021-2027 voor de medefinanciering van projecten voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) in de lidstaten van de EU. Sinds 2014 heeft het CEF-programma meer dan 1 200 projecten in de vervoerssector gesteund voor een totaalbedrag van 29,7 miljard euro (inclusief subsidies in voorbereiding naar aanleiding van de oproepen voor CEF-vervoer van 2021).

De oproep ondersteunt projecten in het kader van de algemene en cohesie-enveloppen van het CEF-programma Vervoer.

Het Europees Uitvoerend Agentschap voor klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA) beheert de promotie en evaluatie van de oproep, en houdt toezicht op de uitvoering van de projecten.

Mis de infosessie op 19 oktober niet!

Naar jaarlijkse gewoonte: op 19 oktober organiseren Departement Mobiliteit en Openbare Werken en VLEVA samen een webinar rond de CEF2 Transport oproepen. Je krijgt alle informatie over de mogelijkheden, procedures en deadlines voor projecten in Vlaanderen. Meer info en inschrijven kan je hier terugvinden.

Je kan de CEF Transport oproepen voor 2022 ook terugvinden op het Funding and Tenders portal.

Maak een account aan

Volg ons