U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Frans voorzitterschap gaat voor soeverein Europa

21 december 2021 - door Veronique Vennekens

Op 1 januari 2022 neemt Frankrijk het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over. Dat doen ze met de slogan ‘Recovery, Power & Belonging’. Het roterend voorzitterschap van de Raad wordt om de 6 maanden door een andere lidstaat opgenomen.

Als voorzitter van de Raad zal Frankrijk 6 maanden lang de Raad vertegenwoordigen bij de andere Europese instellingen, bijvoorbeeld tijdens trilogen. Daarnaast is het voorzitterschap verantwoordelijk voor het inplannen van Raadsvergaderingen. Op die manier kan men bepaalde dossiers naar boven op de agenda duwen, en andere dossiers minder aan bod laten komen.

Maar waar liggen de Franse prioriteiten voor de eerste helft van 2022? Ze zijn op te delen in drie doelstellingen.

 

Placeholder

Een soeverein Europa

De eerste doelstelling van het Frans voorzitterschap is het versterken van de soevereine agenda van de Europese Unie. Frankrijk wil de Europese waarden verder uitdragen, en de Europese belangen verdedigen. Ook buiten Europa. Naast het economisch herstel duiden de Fransen drie thema’s aan waarin ze hun prioriteiten identificeren.

Naast het intern Europees beleid kijken de Fransen ook naar soevereiniteit voorbij de grenzen van de Unie. Zo wil Macron politieke sturing van de Schengenzone en snelheid wat betreft het migratiepakket. Hij wil asielregels doorheen de Unie harmoniseren en grenzen beter beschermen. Ook in het Europees defensiebeleid wil hij een stap voorwaarts zetten met het aannemen van het Strategisch Kompas.

Voor het buitenlands beleid kijken de Fransen voornamelijk naar Afrika. Macron noemt de samenwerking tussen beide continenten niet voor niets het grootste (geo)politieke project van de komende decennia. Onder Frans voorzitterschap zal in mei een EU-Afrika top georganiseerd worden om de relatie verder uit te bouwen. Ook de conferentie met de Westelijke Balkan in juni is voor Macron belangrijk om het engagement met die regio opnieuw op te nemen.

Het Europa van morgen

De tweede doelstelling van de Fransen is de basis te leggen voor het Europa van de toekomst. Daarvoor organiseert het voorzitterschap op 10 en 11 maart een top, waarin men wil definiëren hoe de EU eruit moet zien in 2030.

Daarnaast wil men voor verandering zorgen in verschillende beleidsdomeinen:

  • Een nieuw groei- en investeringsmodel voor de EU en de Eurozone
  • Instrumenten voor het beschermen van de Europese waarden en democratie
  • De uitbreiding van het Erasmus programma voor jongeren
  • De Europese Academie om het Europese cultuurdebat aan te zwengelen
  • Een gezamenlijk onderzoeksagentschap in de zorg, en grote onderzoeksplannen voor specifieke ziektes. 

Volgens Macron moet de EU van de toekomst steeds innovatie, productie en jobcreatie centraal zetten. Daarvoor wil hij onder meer de fiscale regels herzien, waarmee hij naar de herziening van het economisch bestuur verwijst. Daarnaast wil Macron ook werk maken van het afwerken van de Europese banken- en kapitaalunie.

Een Europa dat tegemoet komt aan de burger

De laatste doelstelling van het Frans voorzitterschap heeft alles te maken met de Conferentie over de Toekomst van Europa. Die Toekomstconferentie werd in 2019 voorgesteld door de Fransen, en zal ook onder Frans voorzitterschap tot zijn einde komen.

Macron hoopt in de eerste helft van 2022 een momentum voor ‘Europees humanisme’ te creëren. Niet alleen via de Toekomstconferentie, maar ook via middelen voor onafhankelijke journalistiek en de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Daarnaast zullen de Fransen ook nadruk leggen op onderwijs, met een Europese Universiteitenmeeting in juni en de oprichting van een Europese academie.

De Fransen volgen op 1 januari 2022 het Sloveens voorzitterschap op. Op 1 juli 2022 nemen de Tsjechen over. België is aan de beurt in het voorjaar van 2024.

Bron foto: Ghislain Mariette / Présidence de la République

Maak een account aan

Volg ons