U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU4Health 2022: Europa investeert in sterke, veerkrachtige gezondheidszorg

08 maart 2022 - door Veronique Vennekens

Het EU4Health Programma is een Europees subsidieprogramma. Met het programma wil de EU de gezondheidszorg versterken en innovatie bevorderen. Op die manier moet Europa goed voorbereid zijn op toekomstige epidemieën en andere gezondheidsbedreigingen. Het programma is een reactie op de COVID-19-crisis, maar biedt ook ruimte voor andere prioriteiten in de gezondheidszorg. Denk hierbij aan  ziektepreventie en gezondheidsbevordering, digitale transformatie en zorgpersoneel.

Concreet gaat het om:

 • Aanleggen van reservevoorraden medische benodigdheden voor crisissituaties;
 • Samenstellen van teams van gezondheidswerkers en –experts die tijdens een crisis in de hele EU kunnen worden ingezet;
 • Opleiden van gezondheidswerkers die in de hele EU inzetbaar zijn;
 • Beter monitoren van gezondheidsbedreigingen;
 • Sterker en veerkrachtiger maken van de gezondheidszorg.

Naar aanleiding van de lancering van de oproepen, gingen wij praten met Laurence Baillieux van FOD Volksgezondheid, het National Focal Point voor het EU4Health programma.

Placeholder

Het werkprogramma 2022 werd begin dit jaar gelanceerd en wordt gevolgd door een aantal projectoproepen. Waar liggen in 2022 de uitdagingen en de nieuwigheden? 

Laurence Baillieux: Het nieuwe werkprogramma 2022 van EU4Health krijgt in totaal meer dan 835 miljoen euro. Dat is het grootste Europese budget voor gezondheid ooit. In 2022 wil de Commissie investeren in het bouwen van sterkere, veerkrachtigere gezondheidsstelsels en de opbouw van een Europese Gezondheidsunie. Het werkprogramma blijft uiteraard ook vasthouden aan de vier overkoepelende pijlers van het programma: crisis paraatheid, gezondheidsbevordering en ziektepreventie, gezondheidsstelsels en beroepsbevolking in de gezondheidszorg en digitalisering met kanker als transversale as.

EU4Health is één van de Europese financieringsprogramma's die zijn gebruikt om de nieuwe European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) op te zetten. Hiervoor wordt een budget van 275 miljoen euro uitgetrokken. Oproepen (subsidies en aanbestedingen) zijn ondertussen al gelanceerd. Voor België is het belangrijk dat we mee op de kar springen en hier op inzetten. Later dit jaar volgen nog meer acties op het gebied van crisis paraatheid (met uitzondering van HERA). 

Eén van de andere belangrijke assen van het werkprogramma 2022 is de bestrijding van niet-overdraagbare ziekten (inclusief kanker). Aangezien sommige risicofactoren voor kanker en andere niet-overdraagbare ziekten veel voorkomen, zoals roken en schadelijk alcoholgebruik, ongezonde voeding, vervuiling, lichamelijke inactiviteit, lichamelijke inactiviteit en stofwisselingsstoornissen, wordt gestreefd naar een een versterking van de coördinatie de preventieprogramma's.

De andere assen zijn natuurlijk niet te verwaarlozen. Ook dit jaar staan ​​acties op het gebied van zorgprofessionals en digitale gezondheid op het programma.

Voor wie is het programma bedoeld? Wie kan indienen?

Deelname aan het programma is mogelijk voor iedere rechtspersoon. Die moet gevestigd zijn in:

 1. een lidstaat of een land of gebied overzee dat afhankelijk is van die staat;
 2. een met het programma geassocieerd derde land;
 3. een derde land dat in het jaarlijkse werkprogramma wordt genoemd.

Het programma richt zich hierbij naar (internationale) gezondheidsorganisaties, NGO’s en de particuliere sector in de vorm van subsidies of aanbestedingen van specifieke diensten. De onderzoeksorganisaties kunnen via open projectoproepen een aanvraag indienen voor exploitatiesubsidies en subsidies voor acties op diverse gebieden. Ze moeten zich richten op 1 van de actiegebieden van EU4Health

De financieringsmogelijkheden zijn afhankelijk van het soort project: meestal dekt de EU-subsidie 60 procent van de projectkosten.

Welke ondersteuning bieden jullie als nationaal contactpunt aan potentiële indieners?

De Nationale Focal Points (NFP's) zijn deskundigen op het gebied van nationale gezondheidsprogramma's in EU-landen en deelnemende landen. De NFP-vertegenwoordigers worden voorgedragen door hun nationale ministerie van gezondheid.

Onze specifieke rol is om te helpen bij:

 • de uitvoering van het gezondheidsprogramma is op nationaal niveau
 • de verspreiding van de resultaten van het gezondheidsprogramma

Daarom ondersteunen wij Belgische organisaties bij het indienen van een project (uitleg procedures, hulp bij het vinden van partners, etc.). Wij komen echter niet tussen in de inhoud van het voorstel dat wordt voorbereid.

Heb je nog een (ultieme) tip voor potentiële indieners?

Een paar belangrijke dingen:

 • Hou rekening met de in het jaarlijkse werkprogramma aangegeven prioriteiten en met de daaruit voortvloeiende verwachtingen. Zo kunnen de indieners beoordelen of hun project beantwoordt aan de verwachtingen van de Europese Commissie, zonder het Europese karakter van het project te vergeten. Een puur nationaal project kan je uiteraard niet via het programma financieren.
 • Neem contact met ons op voor informatie-uitwisseling. Voor onze diensten is het altijd handig om de ambities en behoeften van organisaties te kennen.

Lees ook het artikel naar aanleiding van de goedkeuring van het werkprogramma.

Nog meer subsidienieuws?

Op onze website vind je een handig overzicht van alle EU-subsidiemogelijkheden en een up-to-date overzicht van openstaande en te verwachten calls. Je vindt er ook een lijst met de nationale contactpunten van andere Europese programma’s. 

Stuur je over Europese subsidies naar subsidieteam@vleva.eu, wij helpen je graag verder.

Maak een account aan

Volg ons