U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ in het Jaar van Jeugd: een interview met Epos en JINT vzw

11 januari 2022 - door Veronique Vennekens

In 2022 blaast het Erasmus+ programma 35 kaarsjes uit. Een programma dat zich al decennialang inzet voor onder andere leermobiliteit en projecten voor en door jongeren. Daarnaast riep de EU 2022 uit als het Jaar van de Jeugd. Geen beter moment om een blik te werpen op wat Erasmus+ te bieden heeft in 2022.

VLEVA ging in gesprek met Jill Peiffer, directeur van Epos, en Koen Lambert, directeur van JINT vzw. Epos en JINT vzw zijn de Vlaamse contactpunten voor het Europese Erasmus+ programma. Epos richt zich op Erasmus+ onderwijs en vorming. JINT vzw biedt ondersteuning voor Erasmus+ Jeugd.

Placeholder

Welke nieuwigheden mogen we verwachten van Erasmus+ in 2022?

Koen Lambert, Directeur JINT vzw: 2022 ziet er veelbelovend uit! Wat betreft de oproep van 2022, zien we voor Erasmus+ Jeugd veel vertrouwde acties terug met kansen voor jongeren en jeugdorganisaties: groepsuitwisselingen, mobiliteit van jeugdwerkers en jeugdpartnerschappen - dat zijn grotere Europese samenwerkingsprojecten- met een impact op het jeugd(werk)veld.

In 2022 rollen we de participatieprojecten verder uit, waarbij organisaties of jongeren in groep samen aan een participatief (inter)nationaal project werken. Ze bedenken het project zelf, ontwikkelen én implementeren het. Ook de kleinschalige jeugdpartnerschappen, het kleine broertje van de jeugdpartnerschappen gaan hun tweede jaar in.  

Jill Peiffer, directeur Epos: Het nieuwe Erasmus+ programma 2021 – 2027 biedt een heleboel nieuwigheden zoals de accreditatie in het schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en de volwasseneneducatie. Daardoor kan een organisatie individuele leermobiliteit beter inbedden in haar internationaliserings- en ontwikkelingsstrategie. Nu kan je jaarlijks op een heel eenvoudige manier budget vragen om die strategische leermobiliteit te implementeren. 

Voortaan is het ook mogelijk dat “low skilled adults” een leermobiliteitservaring opdoen binnen een Erasmus+ project. Tot slot bestaan nu ook small scale partnerships waardoor partnerschappen voor samenwerking toegankelijker worden voor startende en/of minder geoliede organisaties. 

Voor wie is het programma bedoeld? Wie kan er indienen?

Epos: Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport voor de periode 2021-2027. Onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport zijn van cruciaal belang voor het bevorderen van de persoonlijke ontplooiing en beroepsontwikkeling van de Europese burger. 

Jongeren en andere deelnemers van alle leeftijden hebben behoefte aan hoogwaardige en inclusieve trajecten op het gebied van onderwijs, opleiding, informeel en niet-formeel leren om de kwalificaties en vaardigheden te verwerven die zij nodig hebben voor een betekenisvolle deelname aan de democratische samenleving, het opdoen van intercultureel begrip en een succesvolle overgang naar de arbeidsmarkt.

JINT vzw: Uiteenlopende organisaties in de brede jeugdsector vinden hun gading in de mogelijkheden van de Europese jeugdprogramma’s. Zowel jongeren, jeugdwerkers als organisaties die met jongeren werken kunnen deelnemen. Specifiek kijken we naar jeugd(werk)organisaties, informele groepen van jongeren en organisaties die met jongeren rond inclusie & diversiteit werken. Ook bieden deze programma’s heel wat kansen voor lokale overheden, bijvoorbeeld via het Europe goes Local-netwerk.

Wat is jullie rol als JINT vzw en Epos?

JINT vzw: Bij JINT proberen we de Europese subsidieprogramma’s zo toegankelijk mogelijk te maken en bieden daarom heel wat ondersteuning. Zit je met een vraag? Contacteer ons dan zeker! Een dossier schrijven is niet eenvoudig maar je kan bij ons terecht, ook online. 

We bieden heel wat vormingen aan, zowel nationaal als internationaal, online of ter plaatse. Zo’n vorming geeft je een opstapje naar een internationale activiteit door in te zoomen op bepaalde processen, kennis te maken met potentiële partners of te leren van lokale praktijken elders in Europa. 

Epos: Epos ondersteunt (potentiële) aanvragers en begunstigden met een Erasmus+ project op hun “internationalisering-pad”. Ons ritme is ‘inspiratie & oriëntering – informatie – impact – counseling en ondersteuning – feedback’. Deze stappen komen steeds aan bod doorheen een projectlevenscyclus, ongeacht de fase waarin een project zich bevindt (de aanvraag, tussentijdse monitoring, het eindrapport, verspreiding van de projectresultaten, …).

Voor het volledige ondersteuningsaanbod raadpleeg je best onze website en schrijf je je in voor de nieuwsbrief.  

Hoe doen Vlaamse organisaties het in Erasmus+? Is er nog ruimte voor verbetering en waar zit die?

Epos: Onze organisaties doen het goed. We zien over het algemeen een stijging van het aantal gefinancierde Erasmus+ projecten. Deze stijging is beperkt, maar het aantal deelnemers dat betrokken is bij de projecten is enorm gestegen t.o.v. het begin van het Erasmus+ programma. Dit komt omdat er steeds meer consortia deelnemen die verschillende organisaties groeperen binnen een project. Maar ook omdat het Erasmus+ programma aan bekendheid wint en de impact van internationalisering voor een organisatie en individuele deelnemers steeds duidelijker wordt. De meest relevante data vind je terug in onze jaarboeken op de website

Ruimte voor verbetering is er altijd. Zo willen we meer nieuwkomers aantrekken om deel te nemen aan Erasmus+ en (nog) meer inzetten op de inbedding van de vier Europese, horizontale prioriteiten: sociale inclusie, duurzaamheid, digitalisering en democratische participatie.

JINT vzw: Voor het antwoord op deze vraag duik je best eens in ons Terugblik-magazine! Het magazine geeft een inkijk in de drie Jeugdprogramma's Erasmus+ Jeugd, European Solidarity Corps en Bel’J tussen 2014 en 2020, en hun impact in de vorm van cijfers, woorden en beelden.

Een (ultieme) tip voor potentiële indieners?

JINT vzw: Neem deel aan een van onze info- en vormingsdagen! In de voormiddag geven we je een mooi overzicht van de verschillende mogelijkheden binnen de Europese subsidieprogramma’s. In de namiddag kan je een trainingssessie bijwonen rond een bepaald thema. Momenteel online, maar hopelijk snel weer face-to-face op JINT! Hou onze kalender of nieuwsbrief in het oog voor de eerstvolgende datum. 

Epos: Geloof 100% in de meerwaarde van internationalisering, wees open en volhardend en maak vooral gebruik van het ondersteuningsaanbod van Epos.

Plannen jullie extra activiteiten voor de 35e verjaardag van Erasmus+?

Epos: We plannen uiteraard om de 35e verjaardag van Erasmus+ te vieren. We willen vooral pioniers en latere Erasmussers samenbrengen om de ervaringen uit te wisselen en getuigenissen te verzamelen over de impact van Erasmus+. Hoe en wanneer we dit gaan doen, zullen we begin 2022 verder uitwerken.

JINT vzw: Veel kunnen we daar nog niet over verklappen, maar we plannen wel iets groots voor het najaar! Hou dus zeker onze sociale media en die van ons jongerenmerk Go Strange in de gaten!

Meer info?

Projectidee maar geen idee welk Europees subisidieprogramma het meest geschikt is? Neem contact op met Kaatje Gevaert, onze liaisonofficer EU-subsidies, via subsidieteam@vleva.eu.

Maak een account aan

Volg ons