U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Een inclusief Europa en Limburg

22 maart 2021 - door Jan Noelmans

Ondernemingen moeten voortdurend innoveren om competitief te blijven. Wat innovatie voor bedrijven is, is levenslang leren voor werknemers. Door de snel evoluerende economie worden nieuwe vaardigheden en competenties gevraagd. Voor een goed werkende arbeidsmarkt is het belangrijk dat werknemers en werkzoekenden deze competenties kunnen verwerven. Het is op die manier dat we kunnen gaan naar een duurzame versterking van ons socio-economische weefsel.

 

Placeholder

In het economische versnellingsplan SALKturbo wordt met de prioriteit "Inclusief Limburg" alvast ingezet op talentontwikkeling. Zo werken we aan een bloeiende economie die niemand achterlaat. Europa zal onze provincie daarbij helpen. Niet voor niets kwam de Commissie von der Leyen recent met een ambitieuze "Roadmap voor een Sociaal Europa" en een "Actieplan voor Integratie en Inclusie." Daarmee stelt ze haar ambities voor een sterke en inclusieve Europese arbeidsmarkt op scherp. Vanuit Limburg zullen we aansluiting zoeken bij die agenda. Bij de uitrol van SALKturbo, zullen we kijken waar de EU onze eigen prioriteiten kan versterken. De extra Europese EFRO- en ESF-middelen uit de erkenning als Europese transitieregio vormen wat dat betreft alvast een relevante hefboom.

Begin dit jaar versterkten we via het ESF nog het aanbod van "Kind en Taal." Dit project startte 6 jaar geleden in 13 Limburgse gemeenten met als doel de talentontwikkeling te verbeteren van kinderen in een kwetsbare opvoedingssituatie. Daarvoor wordt gefocust op ouder-kind interactie, het bevorderen van taal- en denkontwikkeling en opvoedingsondersteuning. Concreet breidden het project in 2021 uit met pedagogische taaltrainers die werkzoekende ouders ondersteunen bij hun (re)integratie op de arbeidsmarkt. Het is een voorbeeld hoe we als provincie, samen met Europa, positieve acties nemen voor onze arbeidsmarkt.  

Ondertussen moeten we uiteraard aandachtig blijven voor impact van de coronacrisis op de Limburgse arbeidsmarkt. Dat maakt dat de uitrol van de SALKturbo-agenda des te belangrijker wordt. De Limburgers die vandaag niet kunnen deelnemen aan het arbeidsleven moeten we maximaal wapenen om (terug) aan de slag te gaan. Daarvoor moeten we de krachten bundelen. Laten we de Europese ambities aangrijpen om ons daarbij te helpen. 

 

Tom Vandeput
Gedeputeerde van Economie en Europa

Maak een account aan

Volg ons