U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Een dag in het leven van een Europees parlementslid

29 augustus 2018 - door Stagiair

Het leven van een Europees parlementslid, hoe ziet dat er precies uit? Juncker haalde sterk uit naar het Europees Parlement omdat er slechts 30 parlementsleden (MEPs) opdaagden voor zijn speech. Men zegt wel eens dat een MEP enkel zitpenningen opstrijkt door simpelweg zijn/haar naam op de aanwezigheidslijst te plaatsen, maar niets is minder waar. VLEVA volgde een dag in het leven van Vlaams MEP Anneleen Van Bossuyt.

Placeholder

7u30: Ochtendstond heeft goud in de mond

Anneleen Van Bossuyt begint haar werkdag voor dag en dauw. Ze profiteert van de rust in haar kantoor - voor iedereen in het Europees Parlement toekomt - om haar mails door te nemen en te beantwoorden.

8u30: Amendementen schrijven op het voorstel van de rapporteur

Als schaduwrapporteur voor verschillende dossiers is Anneleen verantwoordelijk voor de ECR-fractie om amendementen in te dienen op de voorstellen van de rapporteurs. Deze amendementen worden nadien gestemd. Gelukkig krijgt Anneleen bij het schrijven van deze amendementen hulp van haar medewerkers.

9u: Begin van eerste commissievergadering

Om 9 uur begint het Europees Parlement te bruisen, dan starten de meeste parlementaire commissievergaderingen. Ook Anneleen haast zich naar de zaal waar de eerste commissie van de dag plaatsvindt. Ze is schaduwrapporteur voor een van de voorstellen die er vandaag besproken wordt. Ze krijgt, net zoals haar collega’s, 3 minuten de tijd om haar standpunt en dat van haar partij voor te leggen aan de rapporteur en de andere MEPs. Het is belangrijk om de standpunten van de andere partijen te horen om de politieke temperatuur te meten en te weten uit welke richting de politieke wind waait.

10u: Interview met journalist van Doorbraak

Nu ze recent verkozen is tot voorzitter van de commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) van het Europees Parlement krijgt Anneleen heel wat media-aandacht.

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome, werd Anneleen geïnterviewd door Doorbraak. Ze geeft deze opiniewebsite haar visie op de toekomst van de Europese Unie. Die is volgens haar te veel een project voor zichzelf geworden en niet voor de burger.

Er moet meer gewaakt worden over de subsidiariteit. De juiste volgorde is volgens Anneleen: van lokaal, naar regionaal, over federaal naar Europees niveau. Ze is ervan overtuigd dat de Commissie te veel macht naar zich toe trekt en zich dingen toeëigent waar ze helemaal niet bevoegd voor is. Daarnaast wil ze dat het Europees debat zich nationaliseert om zo het debat met de burger en de impact van de burger te vergroten. In Denemarken, aldus Anneleen, brengt de (Eerste) minister eerst het nationaal parlement op de hoogte van wat hij/zij wil vertellen in de (Europese) Raad. Nadien geeft hij/zij dan een samenvatting van de debatten in het nationaal parlement. Anneleen pleit voor een gelijkaardig systeem in België.

Het volledige interview in Doorbraak lees je hier.

11u: Overleg met de rapporteur over energie-efficiëntie

Om 11 uur haast Anneleen zich naar het andere eind van het Europees Parlement waar ze een overleg heeft met de rapporteur van het dossier ‘energie-efficiëntie’. Het doel van zo’n overleg is om standpunten uit te wisselen. Er wordt gekeken of ze op dezelfde lijn staan en eventueel eenzelfde uitkomst zien in het dossier.

12u30: Lunch meeting met Vlaamse stakeholders over de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020

Ook tijdens de lunch stopt het werk niet. Lunch meetings zijn part of the job.

Vlaamse MEPs vragen regelmatig input aan het Vlaamse middenveld. Vleva organiseert dergelijke evenementen op vraag van haar leden of op vraag van de Vlaamse MEPs. Zo kunnen Vlaamse stakeholders hun bezorgdheden uiten aan de Vlaamse MEPs en input geven voor betere Europese regelgeving. Op hun beurt proberen de Vlaamse MEPs de standpunten van de belanghebbenden zo goed mogelijk te verdedigen op Europees niveau.

13u30: Schrijven en voorbereiden tussenkomst in commissievergadering

De dossiers die behandeld worden in commissievergaderingen zijn vaak heel technisch. Een tussenkomst in een commissievergadering vergt dus veel voorbereiding. De politieke groep, die achter een MEP staat, moet uiteraard op de hoogte zijn en akkoord gaan met het ingenomen standpunt.

14u: Vergadering delegatie VS-EU

Naast commissies in het Europees Parlement, bestaan er ook delegaties. Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement. Ze dragen bij tot de versterking van de rol en de zichtbaarheid van de Europese Unie in de wereld. De werkzaamheden van de delegaties zijn gericht op de handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn. Ze promoten zo ook de Europese waarden in derde landen.

Voor Anneleen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de relatie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, zeker nu President Trump aan de macht is. De nieuwe Ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Europese Unie geeft een korte samenvatting van de relaties met de EU en derde landen. Volgende onderwerpen worden besproken: Iran, handel met Mexico, TTIP, defensie, NAVO, en Brexit.

15u30: Schaduw overleg

De rapporteur van een voorstel en de schaduwrapporteurs overleggen over de amendementen. Elke politieke fractie heeft een schaduwrapporteur voor een dossier. Tijdens deze samenkomsten gebeurt het échte werk. Hier wordt onderhandeld over de tekst en er wordt naar een meerderheid gezocht tussen de politieke groepen. In het Europees Parlement bestaat immers geen meerderheid of oppositie. Soms gaat dit slechts over één woord. De bedoeling is dat een zo groot mogelijke meerderheid op dezelfde lijn staat opdat er “voor” wordt gestemd en het voorstel aangenomen wordt. Als een politieke groep niet akkoord gaat, kunnen zij nog steeds tegen stemmen in het Europees Parlement. Dan hangt het af van het aantal stemmen die je krijgt. Een meerderheid bereiken is niet gemakkelijk, want een standpunt wordt eerst afgetoetst in de nationale politieke partij, daarna in de Europese politieke groep en later nog tussen de verschillende Europese politieke groepen in het Europees Parlement. MEPs hebben dus niet al te veel onderhandelingsmarge.

16u30: De lobby in werking

Voor concrete informatie over een bepaald technisch dossier hangen MEPs vaak af van lobbyisten. Goede lobbyisten zijn in vele gevallen dus welkom. Tenminste, als ze met juiste, betrouwbare informatie op de proppen komen. Lobbyisten krijgen bij Anneleen ongeveer 30 minuten om haar te informeren van hun zaak.

17u: Een ‘rustmoment’ om samen met een medewerker een evenement te evalueren

Zoals elke politicus wordt een MEP vaak uitgenodigd als spreker op binnen- en buitenlandse conferenties. Anneleen vindt het belangrijk om hierover terug te koppelen naar haar medewerkers. Je kan er tenslotte maar lessen uit leren voor de toekomst.

17u30: Intern overleg met alle medewerkers van Anneleen

Een keer per week overlegt Anneleen met haar medewerkers. Dit gaat normaal door op maandagmorgen om 9u30. Maar door omstandigheden (lees: drukke agenda) werd dit overleg verplaatst. Het intern overleg dient om de week die komt te overlopen. De agendapuzzel maken, is niet altijd evident en vergt veel flexibiliteit, ook van de medewerkers. Anneleens verdict voor deze week: geen enkele avond thuis.

18u30: Laatste punten van een commissievergadering bijwonen

Na een interventie van Anneleen en het luisteren naar de tussenkomsten van haar collega’s, zit om 19u30 de dag er op. Anneleen gaat naar huis, of ... naar een nieuwe afspraak.

Bekijk de uithaal van Juncker in het Europees Parlement.

Maak een account aan

Volg ons