U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De impact van brexit op de socialprofitsector in Vlaanderen

27 november 2018 - door Hanne De Roo

De impact van brexit op het Vlaamse middenveld. Die brengt VLEVA graag voor jou in kaart. Dat doen we via een brexit-blogreeks.


Verso, de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen, bijt de spits af.

Placeholder

Brexit: weinig impact op sociaal domein

Economisch gezien is de social profit een belangrijke sector. De 14.800 private en publieke vestigingen in Vlaanderen zijn samen goed voor 385.500 arbeidsplaatsen. Toch verwacht Verso, als belangenverdediger van de socialprofitwerkgevers, maar weinig impact van de brexit op het sociale domein. Want, een sociale onderneming is per definitie niet-winstgedreven, en staat in dienst van mens en maatschappij.

 

Europese subsidieprogramma’s na brexit

Na de brexit kan het Verenigd Koninkrijk niet meer onder dezelfde voorwaarden deelnemen aan Europese subsidieprogramma’s. De uittredingsovereenkomst zal bepalend zijn voor de Europese projecten met Engelse partners. Spelen ze hun subsidies kwijt, ja of nee?

Voor Vlaanderen, Nederland en Frankrijk kan dit o.a. gevolgen hebben voor het 2 Zeeën programma (onderdeel van Interreg A), waar een aantal sociale ondernemingen en lokale overheden met sociale projecten in actief zijn.

 

Handel post-brexit

De levering van goederen en diensten door ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk hangt natuurlijk af van de uittredingsvoorwaarden bij de brexit: wat met de toegang tot de Europese markt?

Mogelijke gevolgen voor zorgondernemingen op de Engelse markt:

 • lange wachttijden voor de hulpmiddelenindustrie door nieuw ingevoerde douanecontroles bij een no-deal

 • voor 26 mei 2020 zullen elektronische medische zorgdossiers opnieuw positief beoordeeld moeten worden op hun economische werkzaamheid. Zoniet, kunnen de zorgdossiers niet meer gebruikt worden

 • geen of weinig gevolgen voor de dienstverlening op de nationale markt

 

Politieke invloed op sociaal beleid

Er wordt ook een politieke invloed verwacht, maar die blijkt eerder positief. Het Verenigd Koninkrijk toonde zich vaak tegenstander van de versterking van het Europese sociale beleid.

We kunnen dus concluderen dat de impact van de brexit op social profitondernemingen in Vlaanderen eerder miniem is. Ze hebben geen behoefte aan specifieke ondersteuning en hoeven ook geen bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen.

 

Extra info

Brexit-blogreeks: is jouw organisatie voorbereid op brexit?

Laat ook jouw licht schijnen op de gevolgen van de brexit. VLEVA bundelt alle getuigenissen en maakt deze over aan onze Vlaamse en Europese beleidsmakers.

Vragen?

Wat gebeurt er al rond de brexit in Vlaanderen?

 • De Brexit impact scan gaat de impact na van brexit voor alle Belgische bedrijven.

 • De Haven van Zeebrugge ontwikkelde RX/Seaport waarbij de noodzakelijke actoren samen gebracht worden op het platform om alle data vereist in de administratie context van brexit digitaal af te handelen. Het finale doel is om de goederenstromen niet te onderbreken door de administratieve brexit gerelateerde documentstromen.

 • De Vlaamse Regering keurde het “Brexit Actieplan” goed waarbij twee miljoen euro wordt voorzien om Vlaanderen voor te bereiden op de brexit en om de weerbaarheid van het Vlaams economisch weefsel verhogen. Het actieplan bevat 4 pijlers:

  • Proactieve diplomatieke standpuntbepaling

  • Pleidooi voor brexit compensaties in het MFK post 2020

  • Integrale ondersteuning voor Vlaamse bedrijven via een centrale Brexit Helpdesk. Deze Helpdesk komt in de plaats van het bestaande meldpunt van FIT en staat ondernemingen bij met advies op maat van het bedrijf en leidt de onderneming naar relevante Vlaamse en federale overheidsdiensten, partners, overheidswetgeving, subsidies en andere financieringsmogelijkheden. De regering verhoogt daarnaast de middelen van FIT om het beschikbare ondersteuningsinstrumentarium te versterken

  • Aantrekken van investeringen

Op maandag 7 januari 2019 (16u) organiseert Flanders Investment & Trade (FIT) het kick-off seminarie 'Klaar voor de brexit' in Zeebrugge, samen met het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en middenveldorganisaties Voka en UNIZO.

Maak een account aan

Volg ons