U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De academische fall-out van een no deal-brexit

04 februari 2019 - door Simon De Wachter

Hoe kijkt het Vlaamse middenveld tegen de brexit aan? Dat kom je te weten in onze VLEVA brexit-blogreeks. Deze week is de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) aan de beurt. Hun opiniestuk kon je ook lezen in De Morgen en Knack. De Vlaamse rectoren vrezen catastrofale gevolgen voor de academische relaties bij een no deal-brexit. 

Geschat wordt dat Britse onderzoekers de komende twee jaar minstens 1,3 miljard pond aan Europese onderzoeksfinanciering dreigen mis te lopen. Het wegvallen van deze financiering kan schadelijk zijn voor zowel Britse als Europese onderzoekers.
 

Placeholder

Intense Vlaams-Britse academische samenwerking

De Vlaamse rectoren Luc De Schepper (Universiteit Hasselt), Caroline Pauwels (Vrije Universiteit Brussel), Luc Sels (KU Leuven), Rik Van de Walle (Universiteit Gent) en Herman Van Goethem (Universiteit Antwerpen) benadrukken dat de academische contacten met het VK zeer intens zijn. De cijfers kunnen dit bevestigen:

 • Het aandeel Vlaams-Britse co-publicaties in het totaal aan internationale publicaties binnen de levens-, natuur- en technische wetenschappen steeg van 39,1% in 2004 naar 60,9% in 2016.
 • Onder de oproep 2015 van Erasmus+ gingen 765 Belgische studenten naar het VK en waren er 357 Britse studenten aan Belgische universiteiten. 
 • Sinds de start van Horizon 2020 werkt de KU Leuven samen met Britse partners in 177 projecten, goed voor een budget van 92,7 miljoen euro.
 • Van de 134 Horizon 2020-projecten aan de UGent zijn er 85 met Britse partners.
 • 20% van het onderzoek aan de UAntwerpen vindt plaats in samenwerking met een Britse partner.
 • De UHasselt werkt op regelmatige basis samen met 30 academische partners in het VK.
 • VUB-onderzoekers hadden in de periode 2014-2018 361 co-publicaties met het VK.

Alle Vlaamse universiteiten hebben ook Britse partners in de internationale netwerken waar ze deel van uitmaken. 

 

Regeringen moeten bestaande financieringsmiddelen vrijwaren

Vlaanderen dreigt ernstige averij op te lopen in het scenario van een no deal-brexit. De federale en Vlaamse regeringen nemen terecht maatregelen om onze bedrijven maximaal te ondersteunen om zich hierop voor te bereiden en hun export te diversifiëren.

De Vlaamse universiteiten verwelkomen de maatregelen ter ondersteuning van onze bedrijven, maar ze zijn ook erg bezorgd over de negatieve impact van een no deal op de academische samenwerking. Het wegvallen van EU-financiering voor onderzoeksprojecten of de wederzijdse uitwisseling van docenten en studenten ondermijnt de kwaliteit van het academisch weefsel aan beide kanten van het Kanaal. 

Daarom roepen de Vlaamse rectoren de federale en Vlaamse regering op tot grote waakzaamheid bij de vormgeving van het toekomstige partnerschap met het VK, welke vorm dit ook mag aannemen. De uitwisseling van studenten en docenten en de onderzoekssamenwerking, zowel bilateraal als binnen grotere EU-projectconsortia, moet ongehinderd kunnen doorgaan. 

Daarnaast vragen de universiteiten de federale en de Vlaamse regering om het voortouw te nemen bij het vrijwaren van de bestaande financieringsmechanismen voor academische samenwerking, of, als dit om welke reden dan ook niet tot de mogelijkheden behoort, te voorzien in volwaardige alternatieve mechanismen. 

Het opwerpen van nieuwe barrières die de academische samenwerking bemoeilijken, is nefast voor het excellentieniveau van de Britse en Vlaamse universiteiten, leidt tot verschraling en vermindert de aantrekkingskracht van Europa als preferentiële kennispartner. En daar zijn welzijn en welvaart van onze samenleving absoluut niet mee gediend. 

Het zou voor alle betrokken partijen een drama zijn als de Britten niet alleen de EU verlaten, maar ook Europa. 

 

Vragen?

 • Aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR):

Contacteer secretaris-generaal Koen Verlaeckt via Koen.Verlaeckt@vlir.be

 • Werk je ook graag mee aan de brexit-blogreeks?

Contacteer jouw VLEVA-liaisonofficer.

 

Extra info

Brexit-blogreeks: is jouw organisatie voorbereid op brexit?

Laat ook jouw licht schijnen op de gevolgen van de brexit. VLEVA bundelt alle getuigenissen en maakt deze over aan onze Vlaamse en Europese beleidsmakers.

Werk je ook graag mee aan de brexit-blogreeks?

Contacteer jouw VLEVA-liaisonofficer.

Wat gebeurt er al rond de brexit in Vlaanderen?

 • De Brexit impact scan gaat de impact na van brexit voor alle Belgische bedrijven.
 • De Vlaamse Regering keurde het “Brexit Actieplan” goed waarbij twee miljoen euro wordt voorzien om Vlaanderen voor te bereiden op de brexit en om de weerbaarheid van het Vlaams economisch weefsel verhogen. Het actieplan bevat 4 pijlers:
 1. Proactieve diplomatieke standpuntbepaling
 2. Pleidooi voor brexit compensaties in het MFK post 2020
 3. Integrale ondersteuning voor Vlaamse bedrijven via een centrale Brexit Helpdesk. Deze Helpdesk komt in de plaats van het bestaande meldpunt van FIT en staat ondernemingen bij met advies op maat van het bedrijf en leidt de onderneming naar relevante Vlaamse en federale overheidsdiensten, partners, overheidswetgeving, subsidies en andere financieringsmogelijkheden. De regering verhoogt daarnaast de middelen van FIT om het beschikbare ondersteuningsinstrumentarium te versterken
 4. Aantrekken van investeringen

Maak een account aan

Volg ons