U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Chemie-export naar VK mogelijk ernstig verstoord in brexit no deal-scenario

19 februari 2019 - door Veronique Vennekens

Hoe kijkt het Vlaamse middenveld tegen de brexit aan? Dat kom je te weten in onze VLEVA brexit-blogreeks. Deze keer is essenscia Vlaanderen aan de beurt. Essenscia Vlaanderen is de Vlaamse tak van de Belgische federatie voor de chemische industrie en lifesciences. Essenscia groepeert 750 Belgische bedrijven. Vlaanderen is goed voor zo’n 70% van de omzet in de sector.

De sectorfederatie maakt zich vooral zorgen over de impact op de REACH-wetgeving bij een ‘no deal’-scenario op 30 maart 2019. REACH moet de registratie en handel van chemische stoffen in goede banen leiden. Essenscia wil dat er gezorgd wordt voor toenadering op het vlak van de Europese REACH-wetgeving door bestaande registraties, autorisaties en goedkeuringen wederzijds te erkennen.

Placeholder

‘Bedrijven in de chemie en lifesciences bereiden zich best voor op worstcasescenario’

Als belangrijkste exportsector van het land betreurt de Belgische chemie en lifesciences de toenemende onzekerheid en juridische onduidelijkheid door het uitblijven van een brexit-akkoord. Het Verenigd Koninkrijk is de vijfde belangrijkste handelspartner voor de Belgische chemie- en farma-industrie met een dagelijkse uitvoer richting het Verenigd Koninkrijk ter waarde van 23 miljoen euro en een positieve handelsbalans van bijna 5 miljard euro.

Sectorfederatie essenscia roept de beleidsverantwoordelijken in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op om te blijven zoeken naar een onderhandelde oplossing, zodat een harde brexit – met alle negatieve economische gevolgen vandien – alsnog vermeden kan worden. Met amper anderhalve maand tot de deadline bereiden bedrijven zich best intensief voor op zo’n worstcasescenario.

Nog steeds onduidelijkheid over REACH-wetgeving na brexit

De nood aan een onderhandeld akkoord groeit dan ook met de dag om een horrorscenario van een ‘no deal’ – met extra douanecontroles, invoerheffingen en sterk verstoorde logistieke processen – te vermijden. Essenscia roept de Europese overheden ook op om, net zoals aan Britse zijde, de noodzakelijke overgangsperiodes te voorzien voor de REACH-registraties van chemische producten. Dat laat bedrijven toe om verder te importeren en laat ruimte om hun registraties na een harde brexit in orde te brengen. De tijd dringt en er zijn nog steeds onvoldoende officiële instructies voor de huidige klanten van VK leveranciers die niet over een REACH registratie beschikken. De huidige instructies op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen over hoe registratienummers overgedragen moeten worden zijn ontoereikend want deze moeten allemaal voor de harde brexit geïnitieerd worden, wat zal leiden tot een concurrentienadeel voor de industrie in de EU.

REACH is een systeem van registratie, evaluatie en toelating van chemische producten die geproduceerd of geïmporteerd worden in de EU. Een no deal-scenario houdt in dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019 een derde land zou worden in de ogen van de REACH-wetgeving. Heel wat Europese bedrijven zouden plots zelf verantwoordelijk zijn voor de registratie van stoffen en alle andere verplichtingen die binnen de EU gelden als ze willen invoeren vanuit het Verenigd Koninkrijk. Deze procedures nemen gemakkelijk enkele maanden in beslag. Het VK heeft daarentegen wel overgangsperiodes voorzien voor UK invoerders met EU leveranciers na een harde Brexit. Dit heeft als risico dat de import van chemische producten zowel naar het VK, maar vooral naar de EU grondig verstoord kan worden.

Voor een uitgebreide toelichting omtrent de REACH-problematiek in het geval van een hard brexit verwijzen we naar de Cefic briefing note.

Vragen?

Vragen kan je richten aan Barbara Veranneman (bveranneman@essenscia.be) van essenscia Vlaanderen.

Extra info

Brexit-blogreeks: is jouw organisatie voorbereid op brexit?

Laat ook jouw licht schijnen op de gevolgen van de brexit. VLEVA bundelt alle getuigenissen en maakt deze over aan onze Vlaamse en Europese beleidsmakers.

Werk je ook graag mee aan de brexit-blogreeks?

Contacteer jouw VLEVA-liaisonofficer.

Wat gebeurt er al rond de brexit in Vlaanderen?

  • De Brexit impact scan gaat de impact na van brexit voor alle Belgische bedrijven.
  • De Vlaamse Regering keurde het “Brexit Actieplan” goed waarbij twee miljoen euro wordt voorzien om Vlaanderen voor te bereiden op de brexit en om de weerbaarheid van het Vlaams economisch weefsel verhogen. Het actieplan bevat 4 pijlers:
  1. Proactieve diplomatieke standpuntbepaling
  2. Pleidooi voor brexit compensaties in het MFK post 2020
  3. Integrale ondersteuning voor Vlaamse bedrijven via een centrale Brexit Helpdesk. Deze Helpdesk komt in de plaats van het bestaande meldpunt van FIT en staat ondernemingen bij met advies op maat van het bedrijf en leidt de onderneming naar relevante Vlaamse en federale overheidsdiensten, partners, overheidswetgeving, subsidies en andere financieringsmogelijkheden. De regering verhoogt daarnaast de middelen van FIT om het beschikbare ondersteuningsinstrumentarium te versterken
  4. Aantrekken van investeringen

Maak een account aan

Volg ons