U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Alles wat u moet weten over de infosessie 'Vlaamse Veerkracht'

15 december 2020 - door Maarten Libeer

Op 11 december organiseerde de Vlaamse regering samen met VLEVA een webinar over het plan Vlaamse Veerkracht. Alle ministers bogen zich over de verhouding  van het Vlaamse plan binnen het Europese herstelplan. En meer specifiek de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV). 

Minister-president Jan Jambon, secretaris-generaal DKBUZA Julie Bynens en VLEVA-directeur Jan Buysse wierpen als eersten hun licht op het Europese herstelplan en hoe dat vertaald wordt naar de Vlaamse relanceplannen. Je ontdekt het hier.

Europese context

De Europese Raad bereikte deze zomer al een akkoord over een bijkomend herstelfonds voor Europa, NextGenerationEU van 750 miljard euro. De ‘Faciliteit voor Herstel en Veerkracht’ (FHV) neemt het merendeel van dit herstelfonds in met 672,5 miljard euro. Dat bedrag wordt vervolgens verdeeld over 312,5 miljard subsidies en 360 miljard euro leningen. 

Voor elke EU-lidstaat wordt een subsidiebedrag uit deze Faciliteit voorzien. Voor België gaat het om 5,15 miljard euro. Let op, dit is geen verworven bedrag. Om aanspraak te maken op deze middelen moeten de lidstaten ‘Plannen voor Herstel en Veerkracht’ opstellen. Die plannen moeten inspelen op de uitdagingen voor het economische beleid, zoals gestipuleerd in de landenspecifieke aanbevelingen van 2019 en 2020 in het kader van het Europees Semester. Er moet ook aandacht zijn voor jobs, economische en sociale veerkracht, en last but not least  voor groene en digitale transities. Zo moet er 37% naar groene transitie gaan en 20% naar de digitale omwenteling. 

Placeholder

Hoe gaat Vlaanderen hier mee om? 

Ook Vlaanderen heeft dus recht op een deel van deze subsidies en zet deze in op het plan Vlaamse Veerkracht. Zoals minister-president Jambon tijdens het webinar aanhaalde, zijn digitalisering en duurzaamheid ook de rode draad doorheen het herstelplan. Ze komen terug in alle beleidsdomeinen. Het plan ligt bovendien in lijn met de Europese objectieven. Het is dan ook de ambitie van de Vlaamse regering om het Vlaamse relanceplan in belangrijke mate te laten financieren door het Europese herstelfonds.

Om dit  te bereiken, werd het plan Vlaamse Veerkracht vertaald in projecten. Deze worden opgenomen in het nationaal plan voor Herstel en Veerkracht en zo bij de Europese Commissie ingediend. Voor de bedrijven en actoren - talrijk present tijdens de webinar - is dus in de eerste plaats Vlaamse Veerkracht van belang. 

De krachtlijnen van het plan: 

  • Het Vlaams zorgsysteem op wereldniveau houden
  • Onze overheid efficiënter en slagkrachtiger maken
  • Transformeren naar een digitaal Vlaanderen en dit op een vlotte, veilige en privacybestendige manier
  • De transitie maken naar meer duurzaamheid, naar een koolstofarme economie en samenleving 
  • Investeren in openbare werken
  • Leren leven met het virus
  • Versterken van ons menselijk kapitaal door nog meer dan anders te investeren in kwaliteitsvol onderwijs, levenslang leren en een aanklampend activeringsbeleid van zowel inactieven als werklozen. 

Vlaanderen zal deze Europese middelen aanwenden om het eigen relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ te cofinancieren. De verschillende thematische luiken van het relanceplan werden specifiek toegelicht door de Vlaamse ministers. Hun plannen kan je hier vinden: 

De rol van stakeholders? 

Het is niet zo dat bedrijven nu al projecten moeten indienen om te kunnen intekenen op het relanceplan. De webinar werd op de eerste plaats dus georganiseerd om duidelijkheid te scheppen over de rol van stakeholders in het proces. 

Want het misverstand leeft dat bedrijven nu al te laat zouden zijn om ondersteuning te bieden bij de uitvoering van het Vlaamse relanceplan. Tijdens de webinar werd onderstreept dat de Vlaamse regering zeker ook rekent op de ondernemingen om al die projecten te realiseren, maar die hoeven voorlopig nog geen projectideeën in te dienen. 

De Vlaamse regering werkt immers volop aan de vertaling van het plan ‘Vlaamse Veerkracht’ naar concrete acties en projecten. De regering zal alle stakeholders tijdig - via de geschikte kanalen - op de hoogte brengen en hen uitnodigen om er met de bekende instrumenten op in te tekenen. Elke minister zal dan, binnen de eigen bevoegdheden, in dialoog treden met de betrokken actoren.

Timing

De Europese Commissie verwacht uiterlijk eind april 2021 de plannen voor herstel en veerkracht van de lidstaten. De middelen kunnen tot eind 2023 vastgelegd worden. De finale mijlpalen en doelstellingen voor de hervormingen en investeringen moeten ten laatste eind augustus 2026 bereikt zijn. De strakke timing maakt duidelijk dat de focus op de korte termijn ligt. De eerste jaren zijn cruciaal om het herstel te bewerkstelligen.

Maar, naast de faciliteit voor herstel en veerkracht, is er natuurlijk ook nog het brede gamma aan Europese financieringsinstrumenten. Bij VLEVA hebben we een sterk team klaarstaan om je te informeren over alle beschikbare Europese financieringsmogelijkheden. Aan de hand van een specifiek projectvoorstel gaan we na of en voor welke steun jouw project in aanmerking komt. En kunnen we je ook doorverwijzen naar de contactpunten voor specifieke EU-programma’s. 

Dus, heb je een interessant projectidee? Laat het ons weten via subsidieteam@vleva.eu of neem een kijkje op onze website www.vleva.eu. Zo organiseren we in het voorjaar van 2021, samen met vermelde contactpunten, een heuse Ronde van Vlaanderen over de nieuwe Europese steunmogelijkheden voor Vlaamse actoren.

Bekijk de webinar hier opnieuw. 

Maak een account aan

Volg ons