U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

"Alle zeilen bijzetten om effecten Brexit te beperken"

26 oktober 2020 - door Jan Noelmans

Vijftien oktober was de deadline die de Britse regering zichzelf oplegde om de Brexitonderhandelingen af te ronden. Die werd niet gehaald. Een oplossing lijkt zelfs verder weg dan ooit. De kans op een no-deal stijgt zienderogen. Als gedeputeerde van Economie en Europese Zaken hoop ik dat er alsnog een zo werkbaar mogelijke oplossing uit de bus komt. Maar dat de consequenties hoe dan ook groot zullen zijn is wel al duidelijk.

 
Placeholder

Want of het nu een no-deal, een harde of minder onzachte Brexit wordt, de impact zal er zijn. Binnen ons land zal Vlaanderen het gewest zijn dat de grootste economische gevolgen ondervindt. Binnen het Vlaams gewest zal het vertrek van de Britten na West-Vlaanderen het hardst te voelen zijn in Limburg. Een harde Brexit kan in onze provincie leiden tot het verlies van 3.300 banen. Die schade komt bovenop de gevolgen van de corona-pandemie. Die zorgt vandaag al voor dramatische gevolgen voor ons economisch weefsel. De impact van covid-19 op de Limburgse verre export situeert zich momenteel op 14 % in aantal zendingen t.o.v. een jaar geleden. In goederenwaarde gaat dit om een daling van 33 procent, goed voor 18 miljoen euro.

Dat maakt dat de Europese actualiteit ons als Limburgers bijzonder moet bezighouden. België zal bij de drie hardst getroffen landen zijn bij een no-deal. Het zal dus aan onze nieuwe regering zijn om op te komen voor de belangen van haar burgers en bedrijven in de komende maanden. Het Europese antwoord om de impact op getroffen landen en sectoren te milderen staat immers in de steigers, maar de bijhorende middelen moeten nog worden verdeeld. We weten dat voor de Brexit Adjustment Reserve 5 miljard wordt vrijgemaakt. In de toewijzing daarvan moet onze federale regering haar rechtmatige deel eisen om een degelijke ondersteuning te kunnen bieden aan de zwaarst getroffen bedrijven en gebieden, nl. West-Vlaanderen en Limburg. 

De impact van het vertrek van een voorname handelspartner als het VK uit de Europese club is groot. Bedrijven die nooit handel voerden buiten de EU worden bijvoorbeeld plots met nieuwe regels en vereisten geconfronteerd. Daarom zetten we in Limburg alle zeilen bij om de negatieve effecten van de Brexit zoveel mogelijk te beperken. Als provinciebestuur ondersteunen we Voka KvK Limburg om via de oprichting van een contactcenter met één aanspreekpunt (spoc), onze Limburgse ondernemers met raad en daad bij te staan in deze moeilijke periode. Daarnaast zal Voka - KvK Limburg de Limburgse ondernemingen ondersteunen in het opbouwen van nieuwe handelsrelaties, ook buiten het VK en voorziet Voka ook een uitgebreide FAQ op maat van onze bedrijven.

Het is aan de overheden van ons land om in deze periode te handelen in het belang van onze welvaart. Op die manier kunnen we gezamenlijk de impact beperken. Iedereen moet dat doen op zijn niveau. De Vlaamse regering ageert door middelen vrij te maken voor export en bedrijfssteun. Wij als deputatie zorgen op onze beurt voor een nauwgezette ondersteuning van bedrijven samen met Voka KvK Limburg. Onze federale regering moet dan weer als zwaar getroffen lidstaat haar rechtmatige deel van het Brexitfonds eisen aan de Europese onderhandelingstafel. Ten slotte moeten we met zijn allen het Europese project dat ons veiligheid en welvaart verschaft blijven koesteren, vandaag en in de toekomst. Want deze Brexitepisode bewijst eens te meer dat scheiden doet lijden en economische wonden slaat. Voor bedrijven en burgers. 

Tom Vandeput
Gedeputeerde van Economie en Europese Zaken Provincie Limburg
 

Maak een account aan

Volg ons