U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

10 dingen die je moet weten over het Europees Jaar van de Jeugd

07 december 2021 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie riep 2022 uit tot het Europees Jaar van de Jeugd - een jaar dat in het teken staat van de empowerment van degenen die zich zo voor anderen hebben ingezet.

Wat wil de Europese Commissie precies bereiken?

In samenwerking met de nationale overheden, belanghebbenden en de jongeren zelf, wil de EU met het Europees Jaar van de Jeugd: 

  • de generatie die tijdens de pandemie de grootste offers heeft gebracht, eren en ondersteunen. Ze willen jongeren nieuwe hoop, energie en vertrouwen in de toekomst geven door de nieuwe perspectieven en kansen van de digitale en groene transitie in de kijker te zetten;
  • alle jongeren – vooral kansarme en kwetsbare jongeren, uit landelijke en afgelegen gebieden – aanmoedigen om actieve burgers te worden en zich voor positieve veranderingen in te zetten;
  • de mogelijkheden promoten die het EU-beleid jongeren biedt om zich persoonlijk, sociaal en professioneel te ontwikkelen. Het Europees Jaar van de Jeugd zal in combinatie met de succesvolle uitvoering van herstelplan NextGenerationEU voor hoogwaardige banen en onderwijs- en opleidingsmogelijkheden zorgen; 
  • inspiratie putten uit de activiteiten, de standpunten en de inzichten van jongeren om het gemeenschappelijk EU-project verder te versterken en nieuw leven in te blazen, voortbouwend op de conferentie over de toekomst van Europa
Placeholder

Negen opportuniteiten voor jongeren en jeugdprojecten

Europa biedt ondersteuning aan projecten door en voor jongeren. Waarschijnlijk ken je Erasmus+ wel. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden die de EU aan jongeren biedt. 

Hier is een volledige lijst:

1. Erasmus+

Erasmus+ helpt jongeren een periode in het buitenland door te brengen. Universiteitsstudenten kunnen financiële en organisatorische steun krijgen om een deel van hun studie aan een partneruniversiteit in een ander land te volgen, of om een stage in het buitenland te volgen. 

Maar Erasmus+ is niet alleen voor universiteitsstudenten. Scholen kunnen samenwerken met andere scholen of organisaties in andere landen, en groepen jongere leerlingen kunnen tijd in het buitenland doorbrengen met hun leeftijdsgenoten in een ander land.

Jongerenuitwisselingen in het kader van Erasmus brengen groepen jongeren uit verschillende landen samen om elkaar te ontmoeten, samen te leven en aan gezamenlijke projecten te werken.

Sinds 1987 hebben meer dan 10 miljoen jongeren van Erasmus geprofiteerd - jij kunt een programma vinden dat bij je past en je bij de club aansluiten! Geen idee of Erasmus+ wel iets voor jou is? Het VLEVA-subsidieteam bekijkt graag jouw projectidee en geeft gratis advies.

2. Europees Solidariteitskorps

Als je solidariteit wilt tonen met je gemeenschap, is het Europees Solidariteitskorps misschien het juiste programma voor jou.

Het biedt mensen tussen 18 en 30 jaar (tot 35 jaar voor humanitaire activiteiten) de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei solidariteitsactiviteiten, van het behoud van biodiversiteit tot het ondersteunen van kwetsbare mensen, door vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen. Het kan een geweldige manier zijn om een nieuw land te verkennen, nieuwe vaardigheden te leren, werkervaring op te doen en vrienden te maken. Deelnemers krijgen ook financiële en taalkundige steun en kunnen online trainingen volgen.

Een groep jongeren kan rechtstreeks een aanvraag indienen om gedurende een periode van twee tot twaalf maanden een eigen project op te zetten, te ontwikkelen en uit te voeren dat de belangrijkste uitdagingen in hun gemeenschap aanpakt.

Maak je profiel aan en blader door de beschikbare mogelijkheden! Meer info

3. DiscoverEU

Zou je graag met de trein door Europa reizen?

Elk jaar verstrekt het DiscoverEU-programma gratis Interrail-reispassen aan 18-jarige EU-burgers. In 2018-2019 hebben 350.000 kandidaten een aanvraag ingediend voor de in totaal 60.000 beschikbare reispassen. Meer info

4. EU Jongerendialoog

De EU Jongerendialoog brengt jongeren en beleidsmakers uit de hele EU samen om de stem van jongeren te laten horen in het beleidsvormingsproces van de EU.

Tussen 2011 en 2020 hebben naar schatting 290 000 jongeren deelgenomen aan de EU-Jeugddialoog. Is er iets in jouw gemeenschap of leven waarvan je vindt dat EU-beleidsmakers het moeten weten? Ontdek hier hoe je kan deelnemen

5. Europese Jeugdweek

De Europese Jeugdweek vindt meestal plaats in het voorjaar. Het is een gelegenheid om onderwerpen te bespreken die jongeren na aan het hart liggen, te leren over kansen voor jongeren en hun prestaties te vieren. Meer info kan je hier terugvinden.

6. Jeugdgarantie

Het kan moeilijk zijn om je weg in het leven te vinden. Crises zoals de COVID-19 hebben een onevenredig grote invloed op de kansen die jongeren krijgen.

De Jeugdgarantie is een verbintenis van alle EU-landen om ervoor te zorgen dat alle jongeren onder de 30 jaar binnen 4 maanden nadat ze werkloos zijn geworden of het onderwijs hebben verlaten, een kwalitatief goed aanbod krijgen voor werk, voortgezet onderwijs, een leerplaats of een stageplaats. De garantie wordt gefinancierd uit de EU-begroting. Meer info over de Jeugdgarantie kan je hier vinden

7. Erasmus voor jonge ondernemers

Ben je je eigen bedrijf begonnen of heb je een idee voor een eigen bedrijf?

Erasmus voor jonge ondernemers geeft jongeren de kans om te leren van meer ervaren ondernemers in een ander land. Je kunt je vaardigheden en je bedrijf ontwikkelen terwijl je een nieuwe cultuur ontdekt! Meer info over Erasmus voor Jonge Ondernemers vind je hier.

8. Stages

Het dagelijkse werk van de Europese instellingen wordt gedaan door mensen uit de hele Europese Unie. Als je droomt van een internationale carrière, is er geen betere plek om te beginnen dan de EU-instellingen. De meeste instellingen en agentschappen van de EU bieden afgestudeerden de mogelijkheid stage te lopen. Ze werken op allerlei gebieden, van landbouw tot cyberbeveiliging, dus er zit vast wel iets voor jou bij! Meer info

9. Je eerste Eures-baan

De website ‘Je eerste EURES-baan’ kan je helpen een job, stage of leercontract in een ander land te vinden. Deze website is bedoeld voor mensen tussen 18 en 35 jaar uit de EU, IJsland en Noorwegen. Meer info 

Wetgevende jeugd-initiatieven in 2022

Tot slot zullen er in 2022 verschillende (wetgevende) initiatieven en aanbevelingen gelanceerd worden die een invloed hebben op de jeugd zoals:

  • Een mededeling van de Commissie omtrent de Europese strategie voor universiteiten;
  • Een niet-wetgevend initiatief ‘Bruggen bouwen voor effectieve Europese samenwerking in het hoger onderwijs’;
  • Een aanbeveling omtrent het verbeteren van aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs
  • Een aanbeveling over de sleutelfactoren voor digitaal onderwijs;
  • ...

Maak een account aan op onze website en selecteer het thema 'Jeugdbeleid' om op de hoogte te blijven van nieuwe jeugd-initiatieven.

Zit je met een Europees projectidee maar heb je geen idee of het in aanmerking komt voor Europese steun? Neem dan contact op met ons subsidieteam: subsidieteam@vleva.eu

Vragen over Europees jeugdbeleid? Neem contact op met onze liaisonofficer Ute De Meyer (ute.demeyer@vleva.eu).

Maak een account aan

Volg ons