U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad en Parlement voeren debat herziening richtlijn hernieuwbare energie

06 mei 2017 - door Kelly Digneffe

Op 27 februari hield de Raad energie een debat over het voorstel van de Europese Commissie rond de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie. Op 28 februari volgde de eerste gedachtewissel in de Energiecommissie (ITRE) van het Europees Parlement. Beide verwelkomden het voorstel van de Europese Commissie. Toch van de ITRE-commissie mag het ambitieniveau naar 30% hernieuwbare energie tegen 2030, de Raad houdt het op de voorgestelde 27%.

Raad en Parlement voeren debat herziening richtlijn hernieuwbare energie

Politiek debat Raad energie

Enkele belangrijke opmerkingen van de energieministers:

 • Verscheidene ministers ondersteunen de overgang naar een meer marktgerichte aanpak voor hernieuwbare energie. Toch moet de flexibiliteit om te kiezen voor de meest kosten-efficiënte optie een sleutelelement blijven.
 • Er heerst bezorgdheid over de voorgestelde gedeeltelijke grensoverschrijdende offertes voor hernieuwbare energie.
 • Er moet voldoende aandacht zijn voor de geleidelijke afschaffing van de eerste-generatie biobrandstoffen om negatieve effecten voor “Early adopters” en onzekerheid voor investeerders te vermijden.

ITRE-commissie

Enkele kritische bedenkingen van de Energiecommissie van het Europees Parlement:

 • Leidend rapporteur Blanco Lopez (S&D, Spanje) onderstreept dat het 27% hernieuwbare energie doel niet consistent is met de Europese ambitie om broeikasgasemissies tegen 2050 met 80 à 95% te verminderen. Het is evenmin representatief voor de Europese technische vooruitgang.
 • Schaduwrapporteur Frederik Federley (ALDE, Zweden) verklaart dat het Europees Parlement een beleid op lange termijn moet nastreven. Verder wijst hij op punten van controverse dat het aandeel hernieuwbare energie in de sector verwarming en koeling kunnen veroorzaken.
 • Schaduwrapporteur Claude Turmes (Groenen / EFA, Luxemburg) merkt op dat investeringskosten voor duurzame energie in de komende werkzaamheden van het comité moeten worden overwogen.

Volgende stappen

 • Draft rapport ITRE-commissie tegen eind mei
 • Amendementen van de ITRE-leden zijn welkom tot 9 juni
 • Stemming in de ITRE-commissie 11 oktober (indicatief)
 • Na goedkeuring door de ITRE-commissie, gaat het rapport naar het voltallige EP voor discussie en goedkeuring.
 • De  Raad-werkgroep energie start in de komende weken besprekingen over de impact assessment bij het voorstel van de Commissie.

Meer lezen

Zie verslag Raad energie 27 februari in bijlage

Verslag ITRE-commissie 28 februari (kunt u binnenkort hier vinden) 

Het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie

Lees ook het vleva-dossier "Pakket hernieuwbare energie"

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer
Volg ons