U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Ontwerpverslag van rapporteur Aiuto over gecombineerd vervoer positief onthaald

02 mei 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de vergadering van de commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement (TRAN commissie) op 25 april hebben de schaduwrapporteurs hun steun geuit aan het ontwerpverslag van rapporteur Aiuto over gecombineerd vervoer.

Naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de richtlijn voor gecombineerd vervoer in november 2017, publiceerde rapporteur Daniela Aiuto (EFDD) haar ontwerpverslag op 23 maart. Deze kwam ter discussie tijdens de laatste vergadering van de TRAN commissie op 25 april.

Ontwerpverslag van rapporteur Aiuto over gecombineerd vervoer positief onthaald

Debat in TRAN commissie

Het debat over gecombineerd vervoer in de TRAN commissie ging van start met een voorstelling van het ontwerpverslag door rapporteur Aiuto. Ze vatte haar amendementen samen in vijf hoofdpunten

  • Onderscheid tussen voertuigen die wel of niet worden begeleid door een chauffeur in de definiëring van gecombineerd vervoer.
  • Operaties van gecombineerd vervoer die starten van buiten de EU mogen niet in beschouwing worden genomen.
  • Nadruk op de rol van lidstaten om intermodaliteit te bevorderen, waaronder inspanningen om de kosten die operatoren moeten betalen te verminderen,  afwijkingen op verkeersverboden te voorzien en een zo groot mogelijke overgang naar digitalisatie mogelijk te maken.
  • De toepassing van de regels voor cabotage en detachering van chauffeurs op operaties van gecombineerd vervoer. 
  • De introductie van digitale documenten om de nakoming van de bepalingen voor gecombineerd vervoer beter te kunnen controleren. De aanvaarding van elektronische informatie door lidstaten moet bijgevolg verplicht worden, om overdreven bureaucratisch regelgeving tegen te gaan en operaties van gecombineerd vervoer te versnellen.

Reacties schaduwrapporteurs

Het ontwerpverslag ontving steun van zo goed als alle schaduwrapporteursClaudia Schmidt (EPP) uitte zich als voorstander van een ambitieus verslag om intermodaliteit aantrekkelijker te maken, aangezien dit tegenwoordig nog te kostelijk is.

Toch legden ze nog enkele suggesties voor. Zo kwam Isabella De Monte (S&D) terug op de definities voor gecombineerd vervoer. Ze was van mening dat het gebruik van 250 km over de weg als meeteenheid wenselijker is dan de voorgesteld 150 km in vogelvlucht. Daarnaast stond ze open voor een berekening in percentages. 

Kosma Zlotowski (ECR) legde vooral de nadruk op de vermindering van administratieve rompslomp voor operaties van gecombineerd vervoer. Momenteel zorgen controles volgens hem voor vertragingen en verzwakken ze de stimulansen om aan dit soort operaties deel te nemen.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) deelde mee dat haar groep amendementen zal voorstellen om de kwesties over de relatie tussen publieke en private investeringen beter aan te pakken.

Jakop Dalunde (The Greens/EFA) riep op om controles en regels beter te definiëren en meer te focussen op binnenlandse waterwegen.  

Ten slotte gaf de Europese Commissie, vertegenwoordigd door Sandro Santamato (DG MOVE - Vervoer over zee en logistiek), zijn tevredenheid aan over het ontwerpverslag. Hij waarschuwde de Europarlementsleden om de introductie van te strikte definities te vermijden, aangezien dit het begrip van gecombineerd vervoer te moeilijk zou maken.

Verdere verloop

De leden van de TRAN commissie hebben nu tot 16 mei om amendementen op het ontwerpverslag voor te stellen, waarover vervolgens gedebatteerd zal worden tijdens een vergadering op 20-21 juni. De stemming over het ontwerpverslag en de voorgesteld amendementen zal naar verwachting plaatsvinden op 10 juli. Een datum voor het debat en de stemming in de plenaire zitting van het Europees Parlement is nog niet aangekondigd.

De Werkgroep ‘Vervoer - Intermodale vraagstukken en netwerken’ van de Raad is momenteel druk in debat om tot een Algemene Oriëntatie te komen over het voorstel ter herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer. Het grootste struikelblok blijft de opname van de regels rond cabotage in de nieuwe richtlijn.

Maak een account aan

DOSSIER

Gecombineerd vervoer (tweede mobiliteitspakket)

De herziening van de richtlijn voor gecombineerd vervoer wordt ingetrokken door de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula Von der Leyen. De Europese Commissie zal een nieuw voorstel voor gecombineerd vervoer lanceren in het kader van de European Green Deal. Dat nieuwe voorstel mogen we volgens de roadmap verwachten in 2021.

Lees meer
Volg ons