U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderhandelingen over coördinatie van sociale zekerheid in het EP uitgesteld

27 augustus 2018 - door Stagiair

De onderhandelingen over de coördinatie van sociale zekerheid die in het EP gepland stonden voor de volgende EMPL commissievergadering in juni, maar is nu verplaatst naar 24 september.

Onderhandelingen over coördinatie van sociale zekerheid in het EP uitgesteld

Coördinatie van sociale zekerheid: een ingewikkeld dossier

De hoofdreden van het uitstel is de technische aard van het dossier. Het bestaat uit verschillende hoofdstukken die elk een grondige, technische onderhandeling nodig. De MEP’s zijn momenteel bezig met het hoofdstuk over sociale voordelen. Net zoals de Raad, verwacht ook het EP een moeilijke onderhandeling over grensarbeiders.

MEP’s zouden momenteel het voorgestelde hoofdstuk van de Commissie over langdurige zorgvoordelen willen schrappen.

De maximumperiode van detachering wordt op 18 maanden gezet, in navolging van de onderhandelingen over de detacheringsrichtlijn. De gedetacheerder arbeider zou dan ook moeten bewijzen dat hij of zij een inschrijving heeft in het nationale socialezekerheidsstelsel van het land waarin hij of zij verblijft.

Eén voorstel zal allicht voer zijn voor discussie. In het geval dat er twijfels zijn over de geldigheid van het certificaat van sociale zekerheid of in het geval dat certificaat niet wordt doorgezonden naar de zendende lidstaat naar de ontvangende lidstaat, stellen de MEP’s voor om een systeem van stortingen voor, gebaseerd op het systeem van aftrekbare bijdragen die overdraagbaar zijn van de zendende lidstaat naar de ontvangende lidstaat.

De vraag over familie indexering, een voorstel vaburgers om n schaduwrapporteur Sven Schulze (EPP, Duitsland) zal pas op tafel komen aan het einde van de onderhandelingen.

In de Raad zullen de ministers een algemene aanpak aannemen op de EPSCO raad van 21 juni.

 

Waarom is coördinatie van de sociale zekerheid nodig?

De EU wil dat het gemakkelijk is voor haar burgers om in andere lidstaten te gaan werken, maar hun sociale rechten moeten dan ook behouden worden. Vrij verkeer van personen is dan ook onlosmakelijk verbonden met de Europese coördinatie van sociale zekerheid.

De vernieuwingen die de Europese Commissie heeft voorgesteld liggen in volgende thema's:

  • Werkloosheidsvoordelen: vernieuwing van het samenvoegen, de uitvoerbaarheid en de coördinatie van werkloosheidsvoordelen voor grensarbeiders
  • Toegang tot voordelen voor economische inactieve burgers: klaarheid in de wetgeving verzekeren
  • Landurige zorgvoordelen: een stabiel systeem installeren waarbij landurige zorgvoordelen kunnen gecoördineerd worden, waarbij de mobiliteit van zij die landurige zorg nodig hebben en hun verzorgers vergemakelijkt wordt. 
  • Familievoordelen: gedeelde zorgverantwoordelijkheden promoten en situaties vermijden waarbij, om financiële redenen hun werkuren niet kunnen verminderen om voor de kinderen te zorgen.
  • Detachering: duidelijke wetgeving voor tewerkstelling van mensen in één of meer lidstaten, om fraude tegen te gaan
  • Diverse wijzigingen: waaronder onder andere data bescherming.

Het voorstel van de coördinatie van sociale zekerheid, gaat samen met de voorstel voor de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit. Lees de vooruitgang daar in dit VLEVA artikel.

BRON:

Europese Commissie

Raad van de Europese Unie

Maak een account aan

Volg ons