U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > stage > eu nieuws >

Lidstaten akkoord om detacheringsregels aan te scherpen

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

“Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats”. Dat was het doel dat eurocommissaris Marianne Thyssen vooropstelde met haar voorstel voor de herziening van de detacheringsrichtlijn. Na anderhalf jaar onderhandelen bereikten de verschillende EU-lidstaten op 23 oktober een akkoord om de regels over detachering te herzien. Ook het Europees Parlement bereikte een akkoord tussen de verschillende fracties. Maar de herziening is nog niet in kannen en kruiken. Deze instellingen moeten nu nog onderhandelen om tot een finaal akkoord te komen. 
 

Lidstaten akkoord om detacheringsregels aan te scherpen

Maximum 12 maand detachering met adequate vergoeding

Deze punten werden tijdens de bijeenkomst van ministers op 23 oktober afgeklopt:

  • Vergoeding van gedetacheerde werknemers volgens de geldende wetten en praktijken in het gastland;
  • Langetermijndetachering van maximaal 12 maanden, mogelijkheid tot verlenging tot 18 maanden mits motivering;
  • Toepassing van algemeen geldende cao’s op gedetacheerde werknemers in alle sectoren;
  • Gelijke behandeling van uitzendkrachten en lokale werknemers;
  • In de sector van wegtransport blijft de oorspronkelijke richtlijn uit 1996 van kracht tot de nieuwe regels voor wegtransport in werking treden. Die nieuwe regels worden nu onderhandeld in het kader van het mobiliteitspakker;
  • Toepassing van de richtlijn is 4 jaar na de inwerkingtreding: 3 jaar omzettingstermijn + 1 jaar voor de uitvoering.

Deze akkoorden vindt u terug in dit document. 

Dit document (en dan vooral de annex) van 18/10/2017 geeft een goed beeld van de details van het akkoord. Maar toen deze tekst opgemaakt werd, waren de bovenstaande punten nog niet afgeklopt.

Het uiteindelijke akkoord kreeg de steun van een grote meerderheid van lidstaten, maar Polen, Hongarije, Letland en Litouwen stemden tegen. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Kroatië hebben zich onthouden. De politici jubelen: ondanks de grote verdeeldheid tussen lidstaten is er toch een akkoord. Maar Europese koepels van werkgevers en werknemers zeggen dat er in de praktijk weinig zal veranderen.

De Raad start in november de onderhandelingen met het Europees Parlement om tot een finaal akkoord te komen. Maar dat wordt geen gemakkelijke klus, want de positie van het Europees Parlement is op verschillende punten ambitieuzer.

Belangrijkste verschillen tussen de Raad en het Europees Parlement

Uitbreiding juridische basis naar sociale bescherming

Het Europees Parlement nam op 25 oktober zijn standpunt aan over de herziening van de detacheringsrichtlijn. Zij willen de juridisiche basis van de richtlijn uitbreiden naar sociale bescherming. Dit heeft gevolgen wanneer er een zaak wordt aangespannen bij het Europese Hof van Justitie én zorgt ervoor dat de sociale partners formeel geraadpleegd moeten worden bij toekomstige herzieningen. Eurocommissaris Marianne Thyssen is geen voorstander en ook in de positie van de Raad vinden we dit punt niet terug.

Algemeen geldende vs. sectorale cao’s

De Europese Commissie en de Raad willen dat algemeen geldende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’)s van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers. Het Europees Parlement is ambitieuzer: zij willen dat gedetacheerde werknemers ook aanspraak kunnen maken op sectorale cao’s. 

Onderaannemingen

De Raad blijft vaag over onderaannemingen, maar het Europees Parlement wil dat de nieuwe bepalingen over detachering ook voor onderaannemers gelden.

Volgende stappen

De Raad en het Europees Parlement moeten nu onderhandelen om tot een finaal akkoord te komen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid nog een aantal maanden in beslag nemen.

Meer lezen

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, 23/10/2017 

Verwante berichten

Week van de waarheid voor herziening detacheringsrichtlijn

Raadpleeg het vleva-dossier 'herziening detacheringsrichtlijn' voor alle nieuwsberichten, documenten en actoren.

Maak een account aan

DOSSIER

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer
Volg ons