U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Hoe ziet de Commissie onze Europese elektriciteitsmarkt?

12 december 2016 - door Melanie De Caluwé

Op 30 november stelde de Europese Commissie haar kader voor een nieuwe opzet van de Europese elektriciteitsmarkt voor. Het kader omvat voorstellen voor de herziening van de elektriciteitsverordening en van de elektriciteitsrichtlijn. Doel is om de marktregels te actualiseren en de tekortkomingen van de interne elektriciteitsmarkt te compenseren. De Commissie wil bovendien de consumenten op de voorgrond plaatsen om hen optimaal gebruik te laten maken van nieuwe opportuniteiten en technologieën. En hen actief te laten deelnemen op de markt. Het voorstel voor de herziening legt de nadruk op de interne markt en actualiseert een aantal definities. 

Hoe ziet de Commissie onze Europese elektriciteitsmarkt?

Het voorstel voor de richtlijn focust op vijf elementen:

  • Het concurrentievermogen van de interne elektriciteitsmarkt

De EC wil het concurrentievermogen garanderen via het principe dat lidstaten ervoor moet zorgen dat competitie mogelijk is, dat de markt gericht is op de consument; flexibel en niet discriminerend. Bovendien zouden nationale maatregelen geen grensoverschrijdende stromen mogen belemmeren of consumentenparticipatie en investeringen. 

  • Consumentenrechten

In het voorstel kunnen consumenten kiezen tussen en veranderen van aanbieders. De uiteindelijke klant moet een dynamisch prijzencontract kunnen krijgen. De aanbieders moeten hen goed op de hoogte brengen van de opportuniteiten en risico's hierin.  Consumenten moeten ook zelf elektriciteit kunnen opwekken, opslaan en gebruiken in de georganiseerde markt. De Commissie wil de lidstaten ook verplichten om parameters uit te zeteten om energiearmoede te meten. 

  • Rol van de distributiesysteemoperatoren (DSO's)

Het voorstel brengt wat klaarheid in de taken van de DSO's, meer bepaald over hun activiteiten voor aanbestedingen van netwerkdiensten om meer flexibiliteit, de integratie van elektrische voertuigen en datamanagement de garanderen. De lidstaten zouden dan het noodzakelijke regelgevende kader hiervoor voorzien. 

De Commissie schept ook duidelijkheid over de rol van DSO's in opslag en laadpunten voor elektrische voertuigen.  Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze die zelf bezitten, ontwikkelen of beheren. 

  • Rol van de transmissiesysteemoperatoren (TSO's)

De tekst maakt hun rul wat overzichtelijker door bestaande bepalingen samen te vatten en te verduidelijken. 

  • Ontvlechting en transparantie in rekeningen 

De regelgeving over ontvlechting blijft onveranderd, zoals beschreven in het derde Energiepakket.  Dit nieuwe document creëert enkel verduidelijking. 

Bijkomende info

  • Overzicht van alle documenten voor de elektriciteitsmarkt vindt u op de website van de Europese Commissie
  • Op 5 december briefte de EC de energieraad en op 13 december doet ze hetzelfde voor de plenaire zitting van het Europees Parlement

Maak een account aan

DOSSIER

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer
Volg ons