U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Herziening richtlijn hernieuwbare energie: 2030-doelstelling gekend

14 juni 2018 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een compromis bereikt over de 2030-doelstelling voor hernieuwbare energie. De herziene richtlijn hernieuwbare energie bevat een bindende EU-doelstelling van  32% tegen 2030 met een opwaartse herzieningsclausule tegen uiterlijk 2023. Verder voorziet ze een volledige uitfasering van het gebruik van palmolie in transport tegen 2030.

Deze nieuwe ambitie moet Europa helpen de doelstellingen in het kader van het Verdrag van Parijs te halen en meer banen te creëren en resulteren in lagere energierekeningen voor de consument en minder energie-import. Het bindende karakter van de doelstelling biedt investeerders ook meer zekerheid.

Herziening richtlijn hernieuwbare energie: 2030-doelstelling gekend

Belangrijkste resultaten herziene richtlijn hernieuwbare energie

  • Stelt een nieuw bindend EU- streefcijfer voor hernieuwbare energie van 32% voor 2030 vast.  Met daarbij een herzieningsclausule tegen 2023 voor een opwaartse herziening van het streefcijfer. (Het voorstel van de Europese Commissie was 27% hernieuwbare energie tegen 2030)
  • Verbetert het ontwerp en de stabiliteit van steunregelingen voor hernieuwbare energiebronnen.
  • Zorgt voor stroomlijning en vermindering van de administratieve procedures.
  • Biedt een duidelijk en stabiel regelgevend kader voor zelfconsumptie.
  • Verhoogt het ambitieniveau voor de sectoren transport (minimaal 14% tegen 2030) en verwarming/koeling (jaarlijkse toename aandeel hernieuwbare met 1,3%).
  • Verbetert de duurzaamheid van het gebruik van bio-energie.

De volgende stappen

  • Het Europees Parlement en de Raad moeten de compromistekst van de richtlijn nu formeel goedkeuren. (gebeurd op 10 juli)
  • Na goedkeuring door beide medewetgevers, verschijnt de herziene richtlijn hernieuwbare energie in het EU-Publicatieblad.
  • 20 dagen na de bekendmaking treedt de richtlijn in werking. De lidstaten moeten de nieuwe elementen van de richtlijn 18 maanden na de inwerkingtreding ervan in nationale wetgeving omzetten (uiterlijk 30 juni 2021).

Meer lezen over richtlijn hernieuwbare energie

Persbericht Europees Parlement: Energy: new target of 32% from renewables by 2030 agreed by MEPs and ministers

Persbericht Europese Commissie: Europe leads the global clean energy transition: Commission welcomes ambitious agreement on further renewable energy development in the EU

Meer achtergrond informatie EU-beleid hernieuwbare energie

Lees ook het dossier pakket hernieuwbare energie op de beleidsmonitor!

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer
Volg ons