U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Nieuws >

Evenwicht werk-privé: Wat stelt de Europese Commissie voor en wat betekent dit voor België?

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De Europese Commissie deed op 26 april 2017 haar initiatief voor een “nieuwe start” voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven uit de doeken. Dit initiatief maakt deel uit van de Europese Pijler van Sociale Rechten en moet uitvoering geven aan het beginsel van gelijkheid tussen mannen en vrouwen met betrekking tot kansen op de arbeidsmarkt en behandeling op het werk. Het pakket bevat een voorstel voor een Richtlijn over het evenwicht werk-privé. De Europese Commissie wil alle vaders minimum 10 dagen vaderschapsverlof geven en het ouderschapsverlof flexibeler, niet-overdraagbaar en beter betaald maken. De onderhandelingen beloven moeilijk te worden: enkele landen, waaronder Nederland, willen een gele kaart tegen het voorstel trekken om het voorstel tegen te houden. In het Europees Parlement zijn de fracties en de verschillende lidstaten ook allesbehalve eensgezind. Het is de commissie voor werk en sociale zaken (EMPL) die aangesteld is als verantwoordelijke commissie voor dit dossier. 

Evenwicht werk-privé: Wat stelt de Europese Commissie voor en wat betekent dit voor België?

Naar een betere balans werk-gezin, voor vrouwen én mannen

Volgens de effectbeoordeling bij het voorstel (samenvatting hier), biedt het huidige juridische kader van de Europese Unie en de lidstaten beperkte bepalingen voor mannen om een gelijk aandeel in de zorgverantwoordelijkheden op te nemen als vrouwen. Met dit voorstel wil de Europese Commissie de toegang tot regelingen voor een goede balans werk-gezin verbeteren en de opname van verlof om familiale redenen en flexibele arbeidstijdregelingen door mannenverhogen.

 

Wetgeving met impact voor België: flexibeler en beter betaald ouderschapsverlof

Op wetgevend vlak stelt de Europese Commissie het volgende voor: 

Vaderschapsverlof (Art. 4)

10 dagen vaderschapsverlof, betaald volgens tenminste hetzelfde tarief als ziekteverlof. 23 EU-lidstaten hebben op dit moment al vaderschapsverlof - meestal goed betaald. Voor België zou dit dus niks veranderen. Maar in Cyprus, Duitsland, Ierland, Malta, Oostenrijk (behalve in de publieke sector), Slovakije en Tsjechië hebben vaders nog geen recht op vaderschapsverlof. 10 lidstaten hebben nu al meer dan 10 dagen vaderschapsverlof: Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Litouwen, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Ouderschapsverlof (Art. 5)

Meer flexibiliteit om het bestaande recht op 4 maanden ouderschapsverlof op te nemen: via deeltijdwerk of in kleine stukjes, en dit tot wanneer het kind 12 jaar is (i.p.v. 8 jaar); betaald op het niveau van de ziekte-uitkering; zonder overdraagbaarheid van dit recht tussen de ouders.

Hoe lang op voorhand de werknemer dit moet aanvragen, of dit recht afhankelijk is van een werk- en/of anciënniteitsperiode en onder welke voorwaarden de werkgever het toekennen van ouderschapsverlof mag uitstellen gedurende een redelijke periode, wordt overgelaten aan de lidstaten.

Alle lidstaten geven op dit moment het recht op minimum 4 maanden ouderschapsverlof, in lijn met de richtlijn over ouderschapsverlof 2010/18/EU). In 6 lidstaten (Griekenland, Spanje, Ierland, Malta, Nederland en Cyprus) is ouderschapsverlof onbetaald en in andere landen, zoals België, is het vrij laag betaald. De Europese Commissie wil de betaling opkrikken zodat vaders meer gebruik maken van dit recht.

Zorgverlof (Art. 6)

5 dagen zorgverlof per jaar, betaald volgens tenminste hetzelfde tarief als ziekteverlof (Art. 8) om te zorgen voor ernstig zieke of afhankelijke leden

Flexibele werkregelingen (Art. 9)

Het recht op flexibele werkregelingen (deeltijdwerk, thuiswerk, flexibel werkschema) voor ouders die kinderen jonger dan 12 jaar hebben en voor mantelzorgers - zonder verplichting voor de werkgeving om de gevraagde verandering toe te kennen.

 

Vervanging van de richtlijn over ouderschapsverlof (2010/18/EU)

Het voorstel van de Europese Commissie wil werk en gezin verzoenen om de ongelijkheid in arbeidsmarktparticipatie, loon en pensioen tussen man en vrouw aan te pakken. Eens aangenomen, zou deze richtlijn de richtlijn van de Raad over ouderschapsverlof (2010/18/EU) vervangen. 

 

Volgende stappen: Raad (15 juni 2017) en Europees Parlement (22 juni 2017)

Het voorstel wordt naar alle waarschijnlijkheid besproken door de bevoegde ministers van de lidstaten op de EPSCO-Raad van 15 juni 2017. 

 

In het Europees Parlement organiseren de commissies voor werk en gendergelijkheid (EMPL en FEMM) een openbare hoorzitting op 22 juni 2017. 

 

Verder lezen

Proposal for a Directive on Work-Life Balance for Parents and Carers

Annex to the Work-Life Balance Proposal

Communication: An initiative to support Work-Life Balance for Working Parents and Carers

Impact assessment accompanying the work-life balance proposal (2017)

Executive summary of the impact assessment on work-life balance (2017)

Study on the costs and benefits of possible EU measures to facilitate work-life balance for parents and care givers - Final Report (2017)

Meer documenten

 

Maak een account aan

DOSSIER

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer
Volg ons