U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese commissie stelt CO2-normen zware vrachtvoertuigen voor

18 mei 2018 - door Ina De Vlieger

Voor het eerst heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan om de CO2-uitstoot van het Europese vrachtwagenpark te beperken.

De Commissie heeft gekozen voor een aanpak in twee fasen:

  • De eerste fase schrijft  een vermindering met 15% tegen 2025 ten opzichte van 2019 voor als juridisch bindend streefcijfer op basis van de beschikbare technologie.
  • De tweede fase betreft een vermindering met 30% tegen 2030 als indicatieve doelstelling die in 2022 wordt herzien.
Europese commissie stelt CO2-normen zware vrachtvoertuigen voor

De Europese Commissie (EC) heeft het wetgevingsvoorstel tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (HDV's) op 17 mei gepubliceerd. Dit voorstel voor schone mobiliteit maakt deel uit van het derde mobiliteitspakket. Het voorstel beantwoordt aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en noodzaak om de luchtverontreiniging aan te pakken.

Het voorstel is van toepassing op de vier grote typen vrachtwagens. De evaluatie 2022 maakt het mogelijk het toepassingsgebied van de tekst uit te breiden naar alle categorieën zware bedrijfsvoertuigen, inclusief bussen en touringcars.

Maatregelenpakket CO2 reductie zware bedrijfsvoertuigen

De EC introduceert twee CO2-reductiedoelstellingen ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van die zware bedrijfsvoertuigen op basis van de monitoringgegevens voor 2019 gerapporteerd volgens de verordening monitoring en rapportering CO2 nieuwe zware bedrijfsvoertuigen:

  1. reductie met ten minste 15% tegen eind 2025
  2. reductie met ten minste 30% tegen eind 2030 (indicatief met herziening in 2022).

De CO2-normen worden uitgedrukt in gram CO2 per tonkilometer (g/tkm).

Lees het volledige EC-voorstel CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen.

Het pakket bevat naast een voorstel van CO2-normen voor nieuwe zware voertuigen ondermeer ook volgende maatregelen:

Standpunten van verschillende stakeholders

  • NGO's zoals Transport and Environment (T&E), een aantal grote internationale merken en verscheidene lidstaten hadden gehoopt op een veel ambitieuzere doelstelling van een vermindering met 24% tegen 2025. 
  • Karima Delli (Groenen/EVA), voorzitter van de Commissie vervoer van het Europees Parlement, vindt het voorstel "zeer teleurstellend" en verklaarde: "We zullen pleiten voor een doelstelling van een halvering van de emissies tegen 2030 en een vrachtwagenspark met nulemissie tegen 2050.
  • De Europese Federatie van autofabrikanten (ACEA), die de zeven grootste producenten van zware bedrijfsvoertuigen in de EU vertegenwoordigt, vindt de doelstelling voor 2025 te ambitieus, maar is verheugd over de tweefasenaanpak van de Commissie. ACEA staat ook achter het voorstel om het indicatieve streefcijfer voor 2030 op een later tijdstip te valideren, "aangezien op die manier rekening kan worden gehouden met de meest recente brandstofefficiëntietechnologieën die op dat moment beschikbaar zijn.

Meer lezen.

Op de website van de Europese Commissie: Europe on the Move: Commission proposes first ever EU-wide CO2 emission standards for new heavy-duty vehicles

Maak een account aan

Volg ons