Home > Nieuws >

Europese Commissie effent het pad voor schone energie

01 december 2016 - door Kelly Digneffe

Op 30 november zag het winterpakket energie het daglicht. Het bevat een mededeling “Schone energie voor alle Europeanen” en 8 wetsvoorstellen. Met dit pakket van maatregelen ambieert de Europese Commissie dat Europa overschakelt op schone energie en daarin een wereldwijde voortrekkersrol speelt. Drie belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: 1) energie-efficiëntie moet op de eerste plaats komen, 2) Europa moet wereldwijd toonaangevend worden in hernieuwbare energie en 3) energie moet betaalbaar blijven voor de burger. 

Europese Commissie effent het pad voor schone energie

8 wetsvoorstellen

Het pakket bevat wetgevende voorstellen voor:

Ook wil de Commissie het ecodesign nieuw leven inblazen.

Consument staat centraal

In de toekomst zijn consumenten actieve en centrale spelers op de energiemarkt. Zij moeten 1) een ruimere keuze hebben, 2) energieprijzen makkelijker kunnen vergelijken en 3) hun eigen energie kunnen opwekken en verkopen. Door grotere transparantie en betere regelgeving kan het maatschappelijk middenveld een grotere rol spelen op de energiemarkt en sneller reageren op prijssignalen. Het pakket bevat ook een aantal maatregelen om de meest kwetsbare consumenten te beschermen.

Groeikansen

Dankzij het EU-beleid voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie kan de omschakeling naar schone energie kansen opleveren voor Europese bedrijven. Door vanaf 2021 per jaar tot 177 miljard euro aan particulier en overheidskapitaal te mobiliseren, kan dit pakket het komende decennium een stijging van het bbp van 1% en 900 000 nieuwe banen opleveren.

Sluitsteen van klimaat- en energiekader 2030

Samen met het voorstel voor de herziening van het EU-emissiehandelsysteem (zomer 2015) en de voorstellen voor non-ETS (zomer 2016) legt dit winterpakket energie het klimaat- en energiekader voor 2030 vast.

Meer lezen over het winterpakket energie

Raadpleeg ook onze vleva-dossiers

Even geduld aub wij werken aan de update van de dossiers. 

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons