U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commisie: hoger aandeel hernieuwbare energie economisch haalbaar

13 maart 2018 - door Kelly Digneffe

De Commissie heeft de Raad en het Europees Parlement een “non-paper” (officieus document) bezorgd met een actuele analyse van verschillende scenario's voor het energiebeleid rond de doelstellingen voor hernieuwbare energie. Hieruit blijkt dat een streefcijfer voor hernieuwbare energie van ten minste 30% geen negatieve economische gevolgen heeft. De verklaring hiervoor is een scherpe daling van de prijzen van hernieuwbare energietechnologie ten opzichte van 2016, toen de Commissie oorspronkelijk 27% voorstelde.

Europese Commisie: hoger aandeel hernieuwbare energie economisch haalbaar

De non-paper bevat een update van de scenario's geanalyseerd in de effectbeoordeling bij het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" dat de Commissie in november 2016 publiceerde. De analyse schetst een aantal verschillende energiedoelscenario's en splitst de scenario's afzonderlijk op binnen de sectoren energie, verwarming & koeling en transport.

Streefcijfer hernieuwbare energie controversieel punt in de onderhandelingen

De Raad akkoord gaat met 27% (zoals initieel voorgesteld door de Commissie) en de leden van het Europees Parlement steunen een streefcijfer van 35%. Dit officieuze document kan als basis dienen voor de discussie over het vinden van een compromis.

 

De leden van het Europees Parlement kunnen hun standpunt handhaven op 35%, aangezien:

  • het streefcijfer dat nodig is om de verbintenissen in het kader van het akkoord van Parijs na te komen
  • tegelijkertijd kunnen wijzen op de nieuwe analyse waaruit blijkt dat de technologie voor hernieuwbare energie naar verwachting in de periode 2021-2030 betaalbaarder wordt.

Meer lezen

Verwant bericht: Europees Parlement neemt standpunt in over pakket schone energie

Lees ook het dossier Pakket hernieuwbare energie op de beleidsmonitor! 

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer
Volg ons