U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement wil dat Commissie actie onderneemt op vlak van autonoom vervoer

21 augustus 2018 - door Simon De Wachter

In zijn ontwerpverslag roept rapporteur Wim Van de Camp de Europese Commissie op om wetgevende voorstellen te formuleren in het domein van automatisch en autonoom vervoer.

In het kader van het derde mobiliteitspakket dat in mei is gepubliceerd, lanceerde de Europese Commissie een communicatie over dit onderwerp. De centrale boodschap van deze communicatie was dat Europa wereldleider moest worden op vlak van geconnecteerd mobiliteit.

De commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement (TRAN commissie) verwelkomt deze communicatie en neemt nu het initiatief. Zo publiceerde rapporteur Wim Van de Camp onlangs zijn ontwerpverslag over autonoom rijden in het Europees transport.

Europees Parlement wil dat Commissie actie onderneemt op vlak van autonoom vervoer

Nood aan wetgevende voorstellen

Aangezien dit onderwerp de politiek en het maatschappelijk middenveld sterk aanbelangt, is het volgens Van de Camp noodzakelijk dat de Europese Commissie wetgevende voorstellen presenteert. Deze voorstellen moeten vooral gaan over bescherming van gegevens en cybersecurity.

Tegelijkertijd moet de toegang tot data afkomstig van automatische voertuigen en infrastructuur (bvb. van verkeersborden en signaleringssystemen) gefaciliteerd worden en moet hiervoor tijdig een wetgevend kader vastgelegd worden. Ten slotte is het voor Van de Camp van belang dat de Commissie technische standaarden ontwikkelt, in lijn met de internationale, Europese en nationale niveaus.

Sectorspecifieke aanbevelingen

Verder geeft Van de Camp specifieke aanbevelingen voor de verschillende vormen van vervoer. Zo wil hij dat de EU wereldleider wordt inzake de internationale technische harmonisatie van geconnecteerde voertuigen op de weg. Daarnaast roept hij de Commissie op om in samenwerking met stakeholders richtlijnen over artificiële intelligentie in de context van autonoom vervoer op te stellen.

Daarnaast spoort hij de Commissie aan om actie te ondernemen in de sectoren van water-, trein- en luchtvervoer. Met betrekking tot deze laatste, verwijst hij naar het interinstitutionele akkoord over drones en de hervorming van de statuten van het European Aviation Safety Agency (EASA). Van de Camp wil dat de Commissie hier bovenop nog meer gedetailleerde standaarden voor operaties van drones opzet om een veilige integratie van automatische vliegtuigen in het luchtruim met bemande vliegtuigen te verzekeren. 

Ten slotte focust de rapporteur op de consumentenrechten en het belang van onderwijs, onderzoek en training. Daarom roept hij de Commissie en de lidstaten op om initiatieven te nemen om het publiek meer te bereiken met betrekking tot dit thema.

Volgende stappen?

Binnen de TRAN commissie zal het ontwerpverslag gepresenteerd worden op de vergadering van 29 augustus. Vervolgens hebben de leden van de commissie tot 12 september om amendementen in te dienen. Een stemming zal plaatsvinden op 22 november. Debatten en een stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement worden verwacht in januari 2019.

De commissies interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en juridische zaken (JURI) hebben hun ontwerpadviezen ook al gepubliceerd:

Arndt Kohn (IMCO) - ontwerpadvies over autonoom rijden in het Europees transport

Emil Radev (JURI) - ontwerpadvies over autonoom rijden in het Europees transport

 

Maak een account aan

Volg ons