U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > nieuws >

Europees Parlement keurt compromis over Europese detacheringsregels goed

06 september 2018 - door Kelly Digneffe

Het interinstitutioneel akkoord over de richtlijn detachering van werknemers werd in het Europees Parlement met een veel grotere meerderheid goedgekeurd dan eerst verwacht.

Europees Parlement keurt compromis over Europese detacheringsregels goed

Grote stap vooruit voor de richtlijn detachering van werknemers

Het compromis dat in maart werd gesloten tussen de instellingen bekrachtigt de idee gelanceerd door de Commissie van “gelijk loon voor gelijk werk”.

De belangrijkste punten van de nieuwe regeling zijn:

  • Gelijk loon verzekeren: alle regels die in het gastland gelden, gelden ook voor de gedetacheerde. Dat gaat van wettelijke bepalingen tot regionale of sectorale arbeidsovereenkomsten.

  • Het verbeteren van werkomstandigheden: reis- en verblijfkosten moeten worden vergoed door de werkgever en kunnen niet worden afgehouden van het salaris van de werknemers. Werkomstandigheden moeten goed zijn en in lijn met nationale wetgeving.

  • Duur van de detachering van werknemers: de detacheringsperiode mag maximaal 12 maanden duren, met de mogelijkheid om 6 maanden te verlengen. Na deze periode kan de werknemer blijven werken in het gastland, maar werkomstandigheden worden dan onderworpen aan arbeidsregels van het gastland.

  • Fraude tegengaan: in het geval van frauduleuze detachering (bijvoorbeeld via postbus-bedrijven) moeten de lidstaten samenwerken om te verzekeren dat de arbeiders beschermd zijn, ten minste door de detacheringsrichtlijn.

  • Internationaal transport: de nieuwe elementen van de richtlijn zullen ook van toepassing zijn op de transportsector maar enkel vanaf de sectorspecifieke wetgeving die vervat zit in het mobiliteitspakket, in werking treedt. Tot dan gelden de vorige detacheringsregels.

Volgende stappen in het dossier van de richtlijn detacheren van werknemers

De tekst moet nu nog formeel worden goedgekeurd in de EPSCO Raad op 21 juni. Daarna  krijgen lidstaten twee jaar de tijd om hun nationale wetgeving aan te passen zodat die conform is met de herziening van de Europese regels.

 

Maak een account aan

DOSSIER

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer
Volg ons