U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Eu nieuws >

EU-strategie voor emissieluwe mobiliteit

20 juli 2016 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie publiceerde op 20 juli 2016 haar strategie om de transportsector koolstofarm te maken. Deze strategie tekent de koers voor de ontwikkeling van EU-brede maatregelen voor lage- en zero-emissie voertuigen en alternatieve lage-emissie brandstoffen. Ze moet een belangrijke bijdrage leveren aan de modernisering van de EU-economie en het nakomen van de EU-verplichtingen in het kader van de Klimaatovereenkomst van Parijs.

De strategie voor emissieluwe mobiliteit kadert de initiatieven die de Commissie van plan is in de komende jaren te nemen.  Ook brengt ze de gebieden waar ze wil verkennen in kaart. Verder toont ze hoe initiatieven op aanverwante terreinen verbonden zijn en hoe synergieën kunnen worden bereikt.

EU-strategie voor emissieluwe mobiliteit

De belangrijkste elementen van de strategie

  • Het verhogen van de efficiëntie van het vervoerssysteem door optimale benutting van digitale technologieën, slimme prijsstelling en stimuleren van verschuiving naar meer milieu- en klimaatvriendelijke vervoerswijzen 
  • Het versnellen van het gebruik van alternatieve energie voor transport (zoals geavanceerde biobrandstoffen, elektriciteit, waterstof en hernieuwbare synthetische brandstoffen) en het wegnemen van belemmeringen voor de elektrificatie van het vervoer
  • Het versnellen van de transitie naar lage - en emissievrije voertuigen in Europa, naast het verbeteren van de interne verbrandingsmotor.

Openbare raadplegingen wegvervoer

Parallel aan deze strategie lanceert de Commissie twee openbare raadplegingen over de aanpak van de vermindering van de emissies van het wegvervoer: 

  1. Herziening verordening CO2-emissienormen voor auto's en bestelwagens
  2. Monitoring en rapportering brandstofverbruik en de CO2-emissies van vrachtwagens, bussen en touringcars.

Meer lezen

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons