U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > nieuws >

EPSCO-raad van 21-22 juni: een volle agenda!

06 september 2018 - door Kelly Digneffe

Op donderdag 21 en vrijdag 22 juni gaat de EPSCO-raad door in Luxemburg. Er staan een aantal stevige dossiers op het programma. 

EPSCO-raad van 21-22 juni: een volle agenda!

EPSCO 21 juni: sociaal beleid

 

Coördinatie van sociale zekerheid

De ministers zullen naar alle waarschijnlijkheid een algemene aanpak voor de onderhandelingen goedkeuren.

Het voorstel van de Commissie dat op tafel ligt, houdt voornamelijk volgende vernieuwingen in:

 • Werkloosheidsvoordelen: vernieuwing van het samenvoegen, de uitvoerbaarheid en de coördinatie van werkloosheidsvoordelen voor grensarbeiders

 • Toegang tot voordelen voor economische inactieve burgers: klaarheid in de wetgeving verzekeren

 • Landurige zorgvoordelen: een stabiel systeem installeren waarbij landurige zorgvoordelen kunnen gecoördineerd worden, waarbij de mobiliteit van zij die landurige zorg nodig hebben en hun verzorgers vergemakelijkt wordt.

 • Familievoordelen: gedeelde zorgverantwoordelijkheden promoten en situaties vermijden waarbij, om financiële redenen hun werkuren niet kunnen verminderen om voor de kinderen te zorgen.

 • Detachering: duidelijke wetgeving voor tewerkstelling van mensen in één of meer lidstaten, om fraude tegen te gaan

 • Diverse wijzigingen: waaronder onder andere data bescherming.

Het Europees Parlement heeft de onderhandelingen alvast verlaat naar na de zomer, vanwege de technische moeilijkheid van het dossier.

Lees meer in dit VLEVA-artikel: “Onderhandelingen over coördinatie van sociale zekerheid in het EP uitgesteld”

 

Evenwicht werk-privé voor ouders en mantelzorgers

De Raad zal de vernieuwde richtlijn bespreken met het oog op het overeenkomen van een algemene aanpak voor de verdere onderhandeling.

Transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden

Ook hier zullen de ministers het voorstel voor de richtlijn van de EC bestuderen in de hoop een algemene aanpak overeen te komen.

De Raad vraagt aanpassingen aan het voorstel van de Commissie, lees er alles over in dit VLEVA-artikel.

Lees het voorstel van COREPER voor een algemene aanpaak van de Raad over transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden hier.

 

Europese Arbeidsautoriteit

De ministers zullen de vooruitgang die gemaakt is op vlak van wetgeving over de ELA bespreken.

In het VLEVA-artikel “Eerste stappen naar een Europese Arbeidsmarktautoriteit” leest u over die vooruitgang.

 

Andere zaken

Andere zaken die op de agenda staan, zijn onder andere:

 • Richtlijn voor gelijke behandeling

 • Europees Semester

Er zullen naar alle waarschijnlijkheid conclusies worden aangenomen over:

 • de toekomst van werk

 • een speciaal rapport van de rekenkamer over vrij verkeer van arbeiders

 • ontwikkeling van jonge kinderen

 

EPSCO 22 juni: gezondheid

 

Beoordeling gezondheidstechnologie

De ministers zullen het voorstel over wetgeving over een gezamenlijke beoordeling van gezondheidstechnologie.

Lees meer over het voorstel voor een beoordeling van gezondheidstechnologie in dit VLEVA-artikel.

 

Toekomst van gezondheid in de EU

De ministers zullen de toekomst van de gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid van de EU bespreken. Meer bepaald zullen ze bespreken hoe lidstaten de agenda kunnen beïnvloeden en op welke gebieden Europese samenwerking interessant kan zijn.

 

Bekijk hier de volledige agenda en de bijhorende documenten.

 

Maak een account aan

Volg ons