U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Energiecommissie wil ambitieuze doelstellingen voor hernieuwbare energie

07 september 2017 - door Kelly Digneffe

De energiecommissie van het Europees Parlement debatteerde op 4 september over de ruim 1200 amendementen op het voorstel van de Europese Commissie (EC) voor de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie. Met uitzondering van de Europese Volkspartij (christendemocraten) zijn alle fracties het eens dat er meer ambitieuze doelstellingen moeten komen dan deze voorgesteld door de Europese Commissie.

Energiecommissie wil ambitieuze doelstellingen voor hernieuwbare energie

In een notendop visie rond hernieuwbare energie van rapporteur Jose Blanco Lopez (S&D, Spanje)

  • Rapporteur Jose Blanco Lopez herhaalt dat de EU-brede 2030-doelstelling voor hernieuwbare energiebronnen verder moet gaan dan het voorstel van de Europese Commissie (27%).
  • De rapporteur benadrukt dat een hoger ambitieniveau voor hernieuwbare energiebronnen niet alleen een pragmatische aangelegenheid is, maar ook een sociaal probleem. Hij pleit voor het opnieuw invoeren van bindende nationale doelstellingen. Dit helpt kosten te besparen en verhoogt de zekerheid voor investeerders. 
  • Stimuleren van hernieuwbare energiebronnen dringt zich op. Dit kan door middel van ondersteunende mechanismen en regels, nieuwe technologieën die rekening houden met lokale specificaties voor kleinschalige projecten. Ook het verhogen van de regelgevende veiligheid en van het aandeel hernieuwbare energie in de transport- en verwarmings- en koelsector zijn een “must”.  Verder moet aandacht gaan naar een eerlijk kader voor prosumers (personen die zowel energie produceren als verbruiken), zodat de administratieve belemmeringen en de regelgevende belemmeringen voor hen verminderen.

Alle Europese fracties kwamen aan bod en gingen in debat met de Europese Commissie. 

Lees het ontwerpverslag en de amendementen

op de website van het Europees Parlement (punt 7)

Verwant bericht: 2000 amendementen voor richtlijn hernieuwbare energie

Verdere onderhandelingen over richtlijn hernieuwbare energie 

  • De milieucommissie (ENVI) stemt op 11 oktober. (verschoven naar 23 oktober)
  • De energiecommissie (ITRE) stemt over het ontwerpverslag en amendementen (inclusief de ENVI-amendementen) op 28 november. 
  • De energieministers moeten hun positie over dit dossier nog bepalen. Het Estse voorzitterschap streeft er naar overeenstemming te bereiken tussen de lidstaten. 

Volg het pakket hernieuwbare energie op de voet

in de vleva-beleidsmonitor

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer
Volg ons