U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Een einde aan plastic in de oceanen?

12 februari 2018 - door Melanie De Caluwé

De Commissie heeft haar voorstel klaar over de herziening van Richtlijn 2000/59/EG betreffende de havenontvangstvoorzieningen. Deze herziening werd samen met de Europese Strategie voor Plastic aangekondigd. De EU heeft zichzelf als doel gegeven om tegen 2030 het gebruik van plastic enorm in te perken.

Europese Strategie voor Plastic

Op 18 januari stelde de Europese Commissie haar Europese Strategie voor Plastic voor. Met dit voorstel wil de Commissie het gebruik van plastic sterk gaan beperken. De strategie kadert binnen de omschakeling naar een kringloopeconomie in de EU.

Vice-President van de Commissie Timmermans benadrukt het belang van deze strategie door te wijzen op de problematische vervuiling van onze oceanen door plastic: "If we don't change the way we produce and use plastics, there will be more plastics than fish in our oceans by 2050.”

De strategie van de EU is gericht op volgende zaken: 

  • recyclage voordelig maken voor bedrijven
  • terugdringen van plastic afval
  • stoppen van lozen van plastic afval op zee 
  • sturen van investeringen in innovatie
  • het sturen van een wereldwijde beperking op het gebruik van plastic 
Een einde aan plastic in de oceanen?

Herziening havenontvangstvoorzieningen

Punt drie in de Europese Stategie voor Plastic betreft het stoppen van lozingen van plastic afval op zee. Dit wil de Commissie onder meer in praktijk brengen door een herziening van richtlijn 2000/59/EG betreffende de havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PRF-richtlijn).  

In 2016 vroeg de Commissie nog naar uw input omtrent de herziening van deze richtlijn. Nu is de Commissie er dus uit en stelt ze de vernieuwde richtlijn voor. Het doel van de herziening is er op gericht om lozingen van scheepsafval en ladingresiduen in zee te verminderen. Dit moet tot stand komen door een verbetering van de beschikbaarheid van de havenontvangstvoorzieningen. Deze vernieuwde richtlijn zal dan ook vooral gevolgen hebben voor de maritieme sector.

De nieuwe richtlijn zal de huidige PRF-richtlijn vervangen. Daarnaast zorgt de richtlijn er ook voor dat de EU-wetgeving zoveel mogelijk wordt afgestemd op het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging voor schepen (MARPOL). 

De hoofddoelstelling van de vernieuwde richtlijn is het verzekeren dat meer scheepsafval in havens wordt verwerkt in plaats het te lozen in zee. Dit moet verwezenlijkt worden door de havenontvangstvoorzieningen te verbeteren. Die havenontvangstvoorzieningen moeten vooral efficiënter gemaakt worden door de administratieve rompslomp te verminderen.

Belangrijkste veranderingen

Ten eerste is het volgens de Commissie belangrijk dat er voldoende stimuli zijn om het afval binnen de havens te verwerken. Dit wil ze realiseren door bepaalde principes verplicht te maken binnen iedere lidstaat. Deze principes gaan vooral over de kosten omtrent het lozen van afval. 

Ten tweede moet het ook mogelijk zijn om de lozing van het afval te controleren. Daarom vereist het voorstel dat alle afval, inclusief de ladingsresiduen, wordt gemeld aan de bevoegde havenautoriteiten. Zo moet elk soort afval worden doorgegeven via een elektronisch informatiesysteem. Dit zal vervolgens gecontrolleerd worden door de havenstaatscontrole, dit allemaal geregeld volgens richtlijn 2009/16/EC.

Er geldt een uitzonderingsregime voor schepen die volgens dienstregeling frequent en regelmatig bepaalde havens aandoen. Deze schepen moet niet bij aankomst in iedere haven hun lading afval aangeven. Er kan een regeling worden uitgewerkt waarin duidelijk wordt binnen welke haven het schip wel haar afval moet aangeven. 

Ten slotte is er ook een herdefiniëring van het uitzonderingsregime voor vissers- en recreatieve boten. Terwijl onder de eerdere richtlijnen al deze boten onder het uitzondergsregime vielen is dit bij de hernieuwde richtlijn niet meer het geval. Zo moeten vissersboten en recreatieve schepen vanaf 45 meter ook hun informatie omtrent afval bekendmaken wanneer ze aanmeren. 

Volgende stappen

De herziening van de richtlijn valt onder de gewone wetgevingsprocudure. 

Tot 16 maart hebben stakeholders wel nog de kans om feedback te uiten op het voorstel van de Commissie. 

Meer informatie 

Het volledige voorstel van de Europese Commissie omtrent de herziening van de richtlijn vindt u hier. 

Onder deze link vindt u meer informatie omtrent de Europese Strategie voor Plastic en hoe de EU een einde wil brengen aan al het plastic in zee. 

BRON:

Europese Commissie

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons