U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Nieuws >

Drie grote uitdagingen voor werkgelegenheid en sociale zaken in 2016

05 september 2018 - door Stagiair

Het nieuwe rapport "Employment and Social Developments in Europe" toont grote verschillen tussen lidstaten op vlak van werkgelegenheid en sociale situatie. Hoewel de werkgelegenheidsgraad in het algemeen stijgt, is meer dan 1 op 5 van de Grieken en Spanjaarden werkloos. De studie focust op drie thema's: jobcreatie, de doeltreffendheid van de arbeidsmarkt en investeren in mensen. Dit vormt een belangrijke leidraad voor de initiatieven van de Europese Commissie voor werk en sociale zaken.

Drie grote uitdagingen voor werkgelegenheid en sociale zaken in 2016

Jobcreatie

Het rapport benadrukt het potentieel van zelfstandige arbeid en van ondernemerschap voor jobcreatie. Maar het zegt ook dat jongeren, ouderen, vrouwen en etnische minderheden meer obstakels ondervinden om hun eigen zaak te beginnen. Ze bevelen specifiek beleid aan ter ondersteuning van deze groepen. 

Doeltreffendheid van de arbeidsmarkt  

Volgens dit rapport kan de EU haar menselijk kapitaal beter benutten door in te zetten op arbeidsmobiliteit. Daarnaast moet langdurige werkloosheid bestreden worden. Dit laatste ligt in de lijn van de Aanbeveling over Langdurige Werkloosheid die aangenomen is in de Raad op 7 december 2015. De studie wijst verder op het belang van de sociale dialoog voor een duurzaam en inclusief economisch herstel.

Investeren in mensen

Hoewel de werkloosheidsgraad hoog is, hebben werkgevers moeite om vacatures in te vullen. Dit komt deels door een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, maar ook omdat werkgevers geen aantrekkelijk salaris of gunstige arbeidsvoorwaarden kunnen aanbieden. Ook is er onbenut potentieel doordat een aanzienlijk deel van de niet-EU-werknemers onder hun niveau werken.

EU-Commissaris Marianne Thyssen kondigde aan om via de Europese Pijler voor Sociale Rechten, het Pakket Arbeidsmobiliteit en de Agenda voor Nieuwe Vaardigheden in te zetten op deze uitdagingen.

Gevraagd naar het aangekondigde pakket arbeidsmobiliteit, zei ze dat het zo goed als klaar is, maar nog niet gelanceerd kan worden door de Brexit-perikelen. Cameron ziet zo'n instroom van werknemers uit andere EU-lidstaten namelijk niet zitten. Commissaris Thyssen zei deze vertraging te betreuren en hoopt het pakket zo snel mogelijk voor te kunnen stellen. 

Meer lezen?

Lees het ESDE 2015 rapport hier.

Maak een account aan

DOSSIER

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer
Volg ons